Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Μ > Μηχανές > Άδειες χειρισμού μηχανημάτων >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

198/Α`/17.10.2012

Υπουργεία:

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Λέξεις Κλειδιά:

άδειες χειρισμού μηχανημάτων

αντιστοίχηση υφιστάμενων αδειών

βαθμίδα επαγγελματικών προσόντων

βεβαίωση αναγγελίας άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων

ειδικότητα

επαγγελματική άδεια

επαγγελματική δραστηριότητα

μηχανήματα έργου πολλαπλών εργασιών

μηχανήματα έργων (ΜΕ)

υποχρεώσεις εργοδοτών - εργαζομένων

χειρισμός μηχανημάτων έργου

Π.Δ. 113/2012 - Καθορισμός ειδικοτήτων για την επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού μηχανημάτων τεχνικών έργων, καθορισμός κριτηρίων για την κατάταξη των μηχανημάτων σε ειδικότητες και ομάδες, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της επαγγελματικής αυτής δραστηριότητας από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα

 • Αντικείμενο : (άρθ. 1)
 • Πεδίο εφαρμογής – Ειδικότητες - Ομάδες και βαθμίδες : (άρθ. 2)
 • Ορισμοί (ειδικότητα, βαθμίδα επαγγελματικών προσόντων, μηχανήματα έργου) : (άρθ. 2)
 • Ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες και καθήκοντα : (άρθ. 3)
 • Προϋποθέσεις άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας : (άρθ. 4)
 • Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών, προϋπηρεσία, χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας : (άρθ. 5)
 • Τεκμηρίωση προϋπηρεσίας : (άρθ. 6)
 • Μηχανήματα έργου πολλαπλών εργασιών : (άρθ. 7)
 • Ποιοτική στάθμη εκτελούμενων εργασιών : (άρθ. 8)
 • Θεώρηση, επέκταση αδειών και βεβαιώσεων αναγγελίας : (άρθ. 9)
 • Αντιστοίχηση υφιστάμενων αδειών χειριστή : (άρθ. 10)
 • Υποχρεώσεις εργοδοτών : (άρθ. 11)
 • Κατάθεση άδειας και απαλλαγή υποχρέωσης θεώρησης : (άρθ. 12)

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 198Α_12 (Μέγεθος: 626 Kb)



Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 27-05-2016


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2016 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)




Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook




Hygeia in Kallikratis

Γενικές οδηγίες για τον ιό της γρίπης Α (Η1Ν1)

ΕΟΦ

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0

Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 25% από το Ελληνικό Δημόσιο και κατά 28,58% από πόρους του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. (Λ.Α.Ε.Κ.)

www.antagonistikotita.gr

CIS
EWORX A.E.