Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Κ > Κτιριολογικές απαιτήσεις > Μηχανολογικές εγκαταστάσεις >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

346/Α`/17.12.1953

Υπουργεία:

Βιομηχανίας

Λέξεις Κλειδιά:

άδεια ηλεκτροσυγκολλητή

άδεια οξυγονοκολλητή

βιβλίο ελέγχου συντήρησης

διαίρεση μηχανολογικών εγκαταστάσεων

ειρηνοδικείο

επαγγελματική άδεια

επίβλεψη λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

κτιριολογικές απαιτήσεις

μηχανολογικές εγκαταστάσεις

συγκολλήσεις

τεχνική επίβλεψη

Β.Δ. της 24.11/1953 - Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 16.3.50 Β.Δ/τος «περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως μελετών μηχανολογικών εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών»

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Διαίρεση μηχανολογικών εγκαταστάσεων : (άρθ. 1-7)
 • Επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης μηχανολογικής εγκατάστασης : (άρθ. 7)
 • Τεχνική επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων : (άρθ. 8-10)
 • Αναγραφή υποδείξεων σε ημερολόγιο βιβλίο αριθμημένο και σφραγισμένο από το Ειρηνοδικείο της περιφέρειας … : (άρθ. τρίτο)
 • Σύγχρονος τεχνική επίβλεψη της λειτουργίας εγκαταστάσεων : (άρθ. 13-14)

Τροποποιήθηκε από:

 • Π.Δ. 477/74, (186/Α/1.7.74) «Περί τροποποιήσεως του από 24.11.53 Β.Δ./τος «περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών εγκαταστάσεων περί αδειών εκπονήσεως μελετών Μηχανολογικών εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών»
 • Β.Δ. της 2.8/1958, (116/Α/8.8.58) «Περί συμπληρώσεως των άρθρων 5,6,7,16 και 17 του από 16.3.50 β.δ «περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών εγκαταστάσεων κ.λπ», ως τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη δια του από 24-11-1953 τοιούτου»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 346Α_53 (Μέγεθος: 239 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 22-03-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2018 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)ISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.