Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Κ > Κτιριολογικές απαιτήσεις > Μηχανολογικές εγκαταστάσεις >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

82/Α`/17.3.1950

Υπουργεία:

Δημοσίων Έργων

Λέξεις Κλειδιά:

άδεια άσκησης επαγγέλματος

άδεια εγκατάστασης επιχειρήσεων

απλή μηχανολογική εγκατάσταση

βιβλίο ελέγχου συντήρησης

βιομηχανία

διαίρεση μηχανολογικών εγκαταστάσεων

επαγγελματική άδεια

επίβλεψη

επίβλεψη λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

κτιριολογικές απαιτήσεις

μηχανολογικές εγκαταστάσεις

πραγματογνωμοσύνη ατυχήματος

τεχνική επίβλεψη

Β.Δ. της 16.3/1950 - Περί διαιρέσεως κατατάξεως και απογραφής των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως μελετών μηχανολογικών εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Διαίρεση μηχανολογικών εγκαταστάσεων : (άρθ. 1)
 • Κατάταξη μηχανολογικών εγκαταστάσεων : (άρθ. 2)
 • Εκπόνηση μελετών, μηχανολογικών εγκαταστάσεων και επίβλεψη εκτέλεσης τους : (κεφ. ΙΙ)
 • Όρια κατηγοριών των μηχανολογικών εγκαταστάσεων : (άρθ. 3, 9)
 • Απλές εγκαταστάσεις : (άρθ. 4, 10)
 • Δικαίωμα εκπόνησης μελετών και επίβλεψης εκτέλεσης μηχανολογικών εγκαταστάσεων : (άρθ. 5)
 • Τεχνική υπεύθυνος επίβλεψης λειτουργίας : (άρθ. 8)
 • Δικαίωμα επίβλεψης της λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων : (άρθ. 11)
 • Ευθύνες της τεχνικής επίβλεψης : (άρθ. 12)
 • Βιβλίο συντήρησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων : (άρθ. 12)
 • Ταυτόχρονη τεχνική επίβλεψη της λειτουργίας εγκαταστάσεων : (άρθ. 13)
 • Πραγματογνωμοσύνες και εκτιμήσεις εγκαταστάσεων : (άρθ. 14)
 • Πραγματογνωμοσύνες ατυχημάτων : (άρθ. 15)
 • Ειδικές άδειες : (άρθ. 16-17)
 • Υποβολή δικαιολογητικών και πιστοποιητικών : (άρθ. 18)
 • Πιστοποιητικά υπηρεσίας και υπηρεσία εν γένει : (άρθ. 19)
 • Εξετάσεις και εξεταστικές επιτροπές : (άρθ. 20)
 • Τύπος ειδικών αδειών : (άρθ. 21)
 • Απογραφή μηχανολογικών εγκαταστάσεων : (άρθ. 22)

Τροποποιήθηκε από:

 • Π.Δ. 115/2012, (ΦΕΚ 200/Α/17.10.2012) «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων για τις επαγγελματικές δραστηριότητες: α) της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες και άλλες μονάδες, β) του χειρισμού και της επιτήρησης ατμολεβήτων και γ) της εκτέλεσης τεχνικού έργου και της παροχής τεχνικής υπηρεσίας για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις»
 • Ν. 3325/2005, (ΦΕΚ68/Α/11.3.2005) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών, βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις»→→→(το άρθ. 9 § εδάφιο γ΄)
 • Π.Δ. 38/1991, (ΦΕΚ 21/Α/21.2.1991) «Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των κτιρίων καθώς και έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζόμενους στις σχετικές εργασίες»
 • Π.Δ. 947/1981, (ΦΕΚ 236/Α/1.9.1981) «Περί τροποποιήσεως του από 16/17.3.1950 β. δ/τος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε»
 • Π.Δ. 902/1975, (ΦΕΚ 287/Α/22.12.1975) «Περί τροποποιήσεως του από 16/17 Μαρτίου 1950, Β.Δ/τος ως ετροποποιήθη μεταγενεστέρως δια του από 24 Νοεμβρίου/ 17 Δεκεμβρίου 1953 Β.Δ/τος «περί διαιρέσεως κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών εγκαταστάσεων περί αδειών εκπονήσεως μελετών, επιβλέψεως της εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών»
 • Β.Δ. της 2.8/1958, (ΦΕΚ 116/Α/8.8.1958) «Περί συμπληρώσεως των άρθρων 5,6,7,16 και 17 του από 16-3-50 β.δ «περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών εγκαταστάσεων κ.λπ», ως τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη δια του από 24-11-1953 τοιούτου» → → → (τα άρθ. 5, 6, 7, 16 και 17)
 • Β.Δ. της 24.11/1953, (ΦΕΚ 346/Α/17.12.1953) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 16.3.1950 Β.Δ/τος «περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως μελετών μηχανολογικών εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 82Α_50 (Μέγεθος: 339 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 22-03-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2018 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)ISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.