Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Κ > Κτιριολογικές απαιτήσεις > Μηχανολογικές εγκαταστάσεις >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

15/Α`/17.2.1987

Υπουργεία:

Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας

Λέξεις Κλειδιά:

GAS FREE

LPG

άδεια εργασίας

αδρανοποιημένος χώρος

αλεξικέραυνο

αλεξίφλογο

αναγγελία εργατικού ατυχήματος

αναπνευστική συσκευή

ανθρωποθυρίδα

αντλία

ανυψωτικά περονοφόρα μηχανήματα

απαγόρευση καπνίσματος

απαέριο

αποβάθρα

αποθήκες

αποθήκευση καυσίμου

απόσταση ασφαλείας

αποστράγγιση

αρμόδιο άτομο

ασθενοφόρο

βαλβίδα ασφαλείας

βενζίνη

βιομηχανία

βιομηχανικά κτίρια

βυτιοφόρο όχημα

γείωση

γεφύρωση

δεξαμενή καυσίμου

δεξαμενή υγραερίου

εγκατάσταση

εκπαίδευση εργαζομένων

εκρήξιμες ατμόσφαιρες

ελαιοσυλλέκτης

εξαερισμός

εξοπλισμός εργασίας

επικίνδυνη ατμόσφαιρα

επικίνδυνη ζώνη

εύφλεκτη ουσία

ηλεκτρικός εξοπλισμός

θερμή εργασία

ιατρική παρακολούθηση

ίδρυση & λειτουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων

κάπνισμα

κτιριολογικές απαιτήσεις

λέβητας

λεβητοστάσιο

λεκάνη ασφάλειας

μέσα ατομικής προστασίας

μηχανολογικές εγκαταστάσεις

όροι ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων

περίφραξη

περονοφόρο

πετρέλαιο

πλοίο

πρατήρια καυσίμων

πρώτες βοήθειες

πυρασφάλεια

πυροπροστασία

πυροσβεστήρας

ραδιενεργό υλικό

σήμανση

σκάλα

στατικός ηλεκτρισμός

υγροποιημένο αέριο

υπέργεια δεξαμενή

υπόγεια δεξαμενή

φορτοεκφορτώσεις

φωτισμός

χώρος στάθμευσης

ψυχρή εργασία

Π.Δ. 44/1987 - Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης σχεδίασης, κατασκευής και ασφαλούς λειτουργίας των μηχανολογικών εγκαταστάσεων εναποθήκευσης υγρών καυσίμων των επιχειρήσεων που δεν αποτελούν Εταιρείες Εμπορίας Πετρελαιοειδών Προϊόντων

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Κατηγορίες πετρελαιοειδών : (κεφ. 1 §1.1)
 • Χαρακτηριστικά των βροζόντων πετρελαίου (πετρελαιοειδών) : (κεφ. 1 §1.2)
 • Τοξικά χαρακτηριστικά : (§1.2.2)
 • Εύφλεκτα χαρακτηριστικά : (§1.2.3)
 • Επικίνδυνη ατμόσφαιρα : (§1.2.4)
 • Φόρτωση διαφορετικού προϊόντος : (§1.2.5)
 • Στατικός ηλεκτρισμός : (κεφ. 1 §1.3)
 • Μελέτη των εγκαταστάσεων και των δεξαμενών : (§3.2)
 • Διευθέτηση δεξαμενών και αποστάσεις ασφάλειας : (§3.2.3)
 • Απόσταση δεξαμενής υγρών καυσίμων από δεξαμενή υγραερίου (LPG) : (§3.2.3ι)
 • Λεκάνες ασφαλείας κατά της πυρκαγιάς : (§3.2.4)
 • Συγκροτήματα Δεξαμενών (Λεκάνες ασφαλείας) : (§3.2.5)
 • Δρόμοι και περιοχές στάθμευσης αυτοκινήτων : (§3.2.6)
 • Χώροι κυκλοφορίας : (§3.2.7)
 • Σιδηροδρομικές γραμμές : (§3.2.8)
 • Προβλήτες και αποβάθρες : (§3.2.9)
 • Κτήρια : (§3.2.10)
 • Εναποθήκευση συσκευασμένων προϊόντων σε ανοικτό χώρο : (§3.2.11)
 • Μελέτη για την προστασία κατά της πυρκαγιάς : (§3.2.12)
 • Αποστράγγιση : (§3.2.13)
 • Φωτισμός : (§3.2.14)
 • Ηλεκτρικά καλώδια πάνω από το έδαφος : (§3.2.15)
 • Σχεδίαση και κατασκευή του εξοπλισμού και των κτιρίων της εγκατάστασης : (§3.3)
 • Δεξαμενές : (§3.3.1)
 • Κανονικός εξαερισμός δεξαμενών : (§3.3.1ε)
 • Εξαερισμός έκτακτης ανάγκης : (§3.3.1ζ)
 • Συναγερμοί για υψηλή στάθμη πλήρωσης : (§3.3.1θ)
 • Ανθρωποθυρίδες : (§3.3.1ι)
 • Σκάλες, κινητές κλίμακες : (§3.3.1κ)
 • Χειραγωγοί : (§3.3.1λ)
 • Δεξαμενές κινητής οροφής : (§3.3.1ν)
 • Εσωτερικά επιπλέοντα διαφράγματα : (§3.3.1ξ)
 • Γείωση και γεφύρωση : (§3.3.1ο)
 • Θαμμένες ή τελείως σκεπασμένες με χώμα δεξαμενές : (§3.3.1π)
 • Υπόγειες δεξαμενές : (§3.3.1ρ)
 • Θεμελιώσεις και υποστηρίγματα : (§3.3.1σ)
 • Προστασία από διάβρωση : (§3.3.1υ)
 • Λεκάνες ασφάλειας κατά της πυρκαγιάς : (§3.3.1φ)
 • Σωληνώσεις, βαλβίδες εξαρτήματα : (§3.3.2, §3.4.7)
 • Αντλίες : (§3.3.3, §3.4.6)
 • Ευκολίες φόρτωσης και εκφόρτωσης προϊόντων για οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές : (§3.3.4)
 • Διατάξεις φόρτωσης και εκφόρτωσης για θαλάσσιες μεταφορές : (§3.3.5)
 • Κτήρια για πλήρωση, συσκευασία και αποθήκευση : (§3.3.6)
 • Περιοχές αποθήκευσης συσκευασμένων προϊόντων έξω ή μέσα στα κτήρια : (§3.3.7)
 • Ελαιοσυλλέκτες : (§3.3.8, §3.4.9γ)
 • Περιφράξεις : (§3.3.9, §3.7.6)
 • Λειτουργίες : (§3.4)
 • Μεταφορά ποσοτήτων πετρελαιοειδών από ή προς πλοία : (§3.4.1)
 • Απαγόρευση καπνίσματος, γυμνών φώτων, εισόδου : (§3.4.1γ iii)
 • Παραλαβή και παράδοση συσκευασιών φορτίων πετρελαίου προς ή από πλοία : (§3.4.2)
 • Φόρτωση και εκφόρτωση σιδηροδρομικών βυτιοφόρων βαγονιών : (§3.4.3)
 • Φόρτωση και εκφόρτωση βυτιοφόρων οχημάτων : (§3.4.4)
 • Εργασίες εναποθήκευσης σε δεξαμενές : (§3.4.5)
 • Συσκευασίες : (§3.4.8)
 • Μηχανικός εξοπλισμός διακίνησης : (§3.4.8η)
 • Περονοφόρα οχήματα και μηχανοκίνητα βαγονέτα : (§3.4.8θ)
 • Εξοπλισμός γενικής φύσεως : (§3.4.9)
 • Λέβητες : (§3.4.9α)
 • Πεπιεσμένος αέρας : (§3.4.9β)
 • Καθαριότητα του χώρου : (§3.4.10)
 • Αρχείο συμβάντων : (§3.4.11)
 • Πυρασφάλεια : (§3.5)
 • Προσπελάσεις πυρασφάλειας : (§3.5.3)
 • Κάπνισμα και γυμνά φώτα : (§3.5.4)
 • Είσοδος : (§3.5.5)
 • Βλάστηση : (§3.5.6)
 • Συναγερμός πυρκαγιάς : (§3.5.7)
 • Πυροσβεστικός εξοπλισμός εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών : (§3.5.8, 3.5.9)
 • Προστασία δεξαμενών από πυρκαγιά : (§3.5.10)
 • Μίγμα παρασκευής αφρού : (§3.5.11)
 • Γενικές υποδείξεις για την προμήθεια πυροσβεστήρων : (§3.5.12)
 • Επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση πυροσβεστικού εξοπλισμού : (§3.5.13)
 • Θέσεις πυροσβεστικού εξοπλισμού : (§3.5.14)
 • Σήμανση με χρωματισμό : (§3.5.15)
 • Προσωπικό για την κατάσβεση του πυρός : (§3.5.16)
 • Πυροσβεστικές ασκήσεις : (§3.5.17)
 • Συνεργασία με τις υπηρεσίες άμεσης επέμβασης : (§3.5.18)
 • Μέθοδοι κατάσβεσης πυρκαγιάς : (§3.5.19)
 • Πυρκαγιά σε δεξαμενές : (§3.5.20)
 • Πυρκαγιές γεμιστηρίων βυτιοφόρων : (§3.5.21)
 • Προειδοποιητικές πινακίδες : (§3.5.22)
 • Πυροσβεστήρες πρώτης βοήθειας : (§3.5.23)
 • Συνθήκες εργασίας προσωπικού : (§3.6)
 • Πρώτες βοήθειες : (§3.6.2)
 • Ιατρική βοήθεια, ασθενοφόρο : (§3.6.3)
 • Επέμβαση έκτακτης ανάγκης : (§3.6.4)
 • Εισπνοή αναθυμιάσεων και νέφος προϊόντος : (§3.6.5)
 • Χειρωνακτικές εργασίες : (§3.6.6)
 • Μόλυνση με πετρελαιοειδή : (§3.6.7)
 • Μολυβδούχο πετρελαιοειδές : (§3.6.8)
 • Θερμαινόμενα προϊόντα : (§3.6.9)
 • Ραδιενεργά υλικά : (§3.6.10)
 • Υγιεινή : (§3.6.11)
 • Προστατευτικός εξοπλισμός- Μέσα ατομικής προστασίας : (§3.6.12)
 • Αναπνευστικές συσκευές : (§3.6.13)
 • Εργασία σε επικίνδυνους ή περιορισμένους χώρους : (§3.6.14)
 • Αναφορές ατυχημάτων : (§3.6.15)
 • Συντήρηση και επεκτάσεις : (§3.7)
 • Επισκευές τροποποιήσεις δοκιμές : (§3.7.2)
 • Προσωπικό : (§3.7.3)
 • Εξοπλισμός : (§3.7.4)
 • Προσπέλαση στην τοποθεσία : (§3.7.5)
 • Πινακίδες : (§3.7.7)
 • Άδειες : (§3.7.8)
 • Ασφάλεια εργασίας συντήρησης και επέκτασης : (§3.7.9)
 • Απαερίωση των δεξαμενών : (§3.8.1)
 • Καθαρισμός δεξαμενών : (§3.8.2)
 • Ηλεκτρολογικά : (§3.8.3, §3.10)
 • Επιπρόσθετοι κίνδυνοι κατά την εργασία σε δεξαμενές : (§3.8.4)
 • Σπουδαιότητα της εκπαίδευσης : (§3.9.1)
 • Προσωπικό για εκπαίδευση : (§3.9.2)
 • Διαγράμματα εγκατάστασης : (§3.9.3)
 • Θέματα εκπαίδευσης : (§3.9.4)
 • Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης : (§3.9.5)
 • Αρχεία εκπαίδευσης : (§3.9.6)
 • Εγχειρίδια οδηγιών : (§3.9.7)
 • Καλώδια διανομής ηλεκτρισμού σε εγκαταστάσεις : (§3.10.2)
 • Έλεγχος των κυκλωμάτων σε επικίνδυνες περιοχές : (§3.10.3)
 • Ταξινόμηση περιοχών : (§3.10.4)
 • Αλεξικέραυνα : (§3.10.5)
 • Ερμηνεία των όρων του κανονισμού : (παράρτημα Α)
 • Επεξήγηση όρων και παραπομπών του κανονισμού : (παράρτημα Β)
 • Υπόδειγμα άδειας εργασίας : (παράρτημα Γ)
 • Μετρητές εύφλεκτων αερίων : (παράρτημα Δ)

Καταργήθηκε από :

 • 578/Β/29.7.΄1991 «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων των επιχειρήσεων που δεν αποτελούν εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων» → → → (η § 3.5 Πυρασφάλεια)

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 15Α_87 (Μέγεθος: 2408 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 22-03-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2018 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)ISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.