Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Κ > Κτιριολογικές απαιτήσεις > Μηχανολογικές εγκαταστάσεις >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

125/Β`/7.7.2016

Υπουργεία:

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Οικονομικών

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Πολιτισμού και Αθλητισμού

Υγείας

Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Λέξεις Κλειδιά:

αντιστοίχηση υφιστάμενων αδειών

αρτοποιητική νομοθεσία

γενικό εμπορικό μητρώο -Γ.Ε.ΜΗ.

εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος

ειδική άδεια

ειδικό σήμα λειτουργίας

ενεργειακός επιθεωρητής

εξεταστική επιτροπή

επαγγελματίες ξεναγοί

επαγγελματικές δραστηριότητες

επαγγελματική άδεια

επαγγελματική εκπαίδευση

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση – ΕΕΚ

επαγγελματική κατάρτιση

θεώρηση αδειών

ίδρυση & λειτουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων

καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

κολυμβητική δεξαμενή

κομμωτής

μέση όχληση

μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών

ξενοδοχειακά καταλύματα

ξενοδοχείο

πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης

πρατήριο άρτου

προστασία μητρότητας και παιδιών

Ν. 4403/2016 - Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους» και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας : (κεφ. Γ)
 • Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3982/2011 (143/Α) : (άρθ. 15)
 • Αντικατάσταση υφιστάμενων αδειών : (άρθ. 16)
 • Αντιστοίχιση υφιστάμενων αδειών ηλεκτρολόγων : (άρθ. 17)
 • Περί ψυκτικών εγκαταστάσεων : (άρθ. 18)
 • Τροποποίηση του Ν. 3325/2005 (68/Α): (άρθ. 19)
 • Τροποποίηση αρτοποιητικής νομοθεσίας : (άρθ. 21)
 • Τροποποίηση του άρθρου 22 του Ν. 3982/2011 (143/Α) : (άρθ. 22)
 • Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 2251/1994 (191/Α) : (άρθ. 23)
 • Τροποποίηση του Π.δ. 131/2003 (116/Α) : (άρθ. 24)
 • Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4093/2012 (222/Α) : (άρθ. 30)
 • Τροποποίηση του Ν. 4276/2014 (155/Α) : (άρθ. 31)
 • Τροποποίηση του Ν. 3270/2004 (187/Α) : (άρθ. 33)
 • Τροποποίηση του Ν. 4305/2014 (237/Α) : (άρθ. 34)
 • Τροποποίηση του Π.δ. 112/2014 (179/Α) : (άρθ. 36)
 • Ρύθμιση θεμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης : (άρθ. 40)
 • Ειδικότητα τεχνικός κομμωτικής τέχνης : (άρθ. 42§1)
 • Ρυθμίσεις για την έρευνα : (άρθ. 43)
 • Τροποποίηση του άρθρου 2 του Ν. 710/1977 (283/Α), δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού : (άρθ. 50)
 • Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4264/2014 (118/Α) : (άρθ. 53)
 • Τροποποίηση του άρθρου 172§1 του Ν. 4261/2014 (107/Α) : (άρθ. 61)
 • Υφιστάμενα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα : (άρθ. 66)
 • Αντικατάσταση του άρθρου 33 του Ν. 4342/2015 (143/Α) : (άρθ. 67)
 • Τροποποίηση του άρθρου 17 του Ν. 4174/2013 : (άρθ. 68)
 • Ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας σε εργαζόμενες μητέρες υπαλλήλους της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. : (άρθ. 69)

Τροποποιήθηκε από :


Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 125Α_2016 (Μέγεθος: 903 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 17-10-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.