Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Κ > Κτιριολογικές απαιτήσεις > Μηχανολογικές εγκαταστάσεις >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

196/Α`/23.9.2014

Υπουργεία:

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Παιδείας και Θρησκευμάτων

Λέξεις Κλειδιά:

ανάκληση άδειας

αντικατάσταση επαγγελματικής εμπειρίας

αντικατάσταση προϋπηρεσίας

επαγγελματική άδεια

επαγγελματική κατάρτιση

ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

ηλεκτροσυγκόλληση

μηχανολογικές εγκαταστάσεις

οξυγονοκόλληση

πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης

πιστοποιητικό παρακολούθησης

πρόγραμμα εκπαίδευσης

πρόγραμμα κατάρτισης

τεχνικό έργο

τεχνίτης υδραυλικός

τεχνίτης ψυκτικών εγκαταστάσεων

υδραυλική εγκατάσταση

φορέας εκπαίδευσης

χειρισμός μηχανημάτων έργου

ψυκτική εγκατάσταση

Π.Δ. 122/2014 - Καθορισμός προϋποθέσεων αντικατάστασης της επαγγελματικής εμπειρίας με παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και έγκρισης φορέων επαγγελματικής κατάρτισης για το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο της αδειοδότησης φυσικών προσώπων για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας σε μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και για την εκτέλεση τεχνικού έργου και παροχή τεχνικής υπηρεσίας

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Αντικείμενο : (άρθ. 1)
 • Ορισμοί (φορέας επαγγελματικής κατάρτισης, πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης, ειδικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης) : (άρθ. 2)
 • Αντικατάσταση προϋπηρεσίας σε υδραυλικές εγκαταστάσεις : (άρθ. 3)
 • Αντικατάσταση προϋπηρεσίας σε χειρισμό μηχανημάτων τεχνικών έργων : (άρθ. 4)
 • Αντικατάσταση προϋπηρεσίας σε εγκαταστάσεις υγρών και αερίων καυσίμων : (άρθ. 5)
 • Αντικατάσταση προϋπηρεσίας σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις σε βιομηχανίες και άλλες μονάδες, ατμολέβητες, καθώς και σε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης : (άρθ. 6)
 • Αντικατάσταση προϋπηρεσίας σε ψυκτικές εγκαταστάσεις : (άρθ. 7)
 • Αντικατάσταση προϋπηρεσίας σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις : (άρθ. 8)
 • Γενικές προϋποθέσεις ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης : (άρθ. 9)
 • Ειδικές προϋποθέσεις κατάρτισης σε υδραυλικές εγκαταστάσεις : (άρθ. 10)
 • Ειδικές προϋποθέσεις κατάρτισης σε χειρισμό μηχανημάτων τεχνικών έργων : (άρθ. 11)
 • Ειδικές προϋποθέσεις κατάρτισης σε εγκαταστάσεις καύσης υγρών και αερίων καυσίμων: (άρθ. 12)
 • Ειδικές προϋποθέσεις κατάρτισης σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις σε βιομηχανίες και άλλες μονάδες, ατμολέβητες, καθώς και εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης : (άρθ. 13)
 • Ειδικές προϋποθέσεις κατάρτισης σε ψυκτικές εγκαταστάσεις : (άρθ. 14)
 • Ειδικές προϋποθέσεις κατάρτισης σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις : (άρθ. 15)
 • Κριτήρια και προϋποθέσεις έγκρισης φορέων επαγγελματικής κατάρτισης : (άρθ. 16)
 • Δικαιολογητικά και διαδικασία έγκρισης φορέων επαγγελματικής κατάρτισης : (άρθ. 17)
 • Επικαιροποίηση − Τροποποίηση : (άρθ. 18)
 • Ανάκληση έγκρισης : (άρθ. 19)
 • Κακή χρήση πιστοποιητικού παρακολούθησης ειδικού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης : (άρθ. 20)
 • Διαδικασία διενέργειας ελέγχων των εγκεκριμένων φορέων : (άρθ. 21)
 • Βεβαίωση συνάφειας και αντικατάσταση προϋπηρεσίας : (άρθ. 22)
 • Τροποποίηση του Π.Δ. 114/2012 (ΦΕΚ 199/Α/17.10.2012) : (άρθ. 24)

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 196Α_2014 (Μέγεθος: 355 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 17-10-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.