Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Μ > Μηχανικοί > Μηχανολόγοι >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

412/Α`/28.11.1934

Υπουργεία:

Δικαιοσύνης

Εθνικής Οικονομίας

Ναυτιλίας

Συγκοινωνιών

Λέξεις Κλειδιά:

άδεια άσκησης επαγγέλματος

άδεια εγκατάστασης επιχειρήσεων

απλή μηχανολογική εγκατάσταση

ατμολέβητας

βιομηχανία

επαγγελματική άδεια

ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

ηλεκτρολόγοι

κτιριολογικές απαιτήσεις

μηχανικοί

μηχανολογικές εγκαταστάσεις

χαρακτηρισμός χημικών εγκαταστάσεων

χειρισμός μηχανημάτων έργου

Ν. 6422/1934 - Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του μηχανολόγου του ηλεκτρολόγου και μηχανολόγου – ηλεκτρολόγου μηχανικού, ως και του ναυπηγού

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα

  • Χαρακτηρισμός χημικών εγκαταστάσεων : (άρθ. 4)

Τροποποιήθηκε από :

  • Ν. 3982/2011, (ΦΕΚ 143/Α/17.6.2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις»
  • Β.Δ. 12/1964, (ΦΕΚ 8/Α/18.1.1964) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των εις εκτέλεσιν του Νόμ. 6422/1934 «περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου κλπ.» ως ούτος ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως, εκδοθέντων Β.Δ/των, αφορώντων την άσκησιν του επαγγέλματος επί των μηχανολογικών εγκαταστάσεων»
  • Ν.Δ. 1150/1949, (ΦΕΚ 249/Α/11.10.1949) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ αριθμ. 6422 του 1934 Νόμου «περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου κλπ.» και του υπ αριθμ. 878 του 1946 Αναγκ. Νόμου «περί αναστολής εκδόσεως πτυχίων πρακτικών μηχανικών κλπ» ως και διατάξεων τινών αρμοδιότητος του Υπουργείου Μεταφορών»
  • Α.Ν. 501/1937, (ΦΕΚ 81/Α/2.3.1937) «Περί συμπληρώσεως του ν. 6422/1934»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 412Α_34 (Μέγεθος: 143 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 17-05-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)ISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
          W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.