Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Κ > Κτιριολογικές απαιτήσεις > Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

157/Β`/13.3.1996

Υπουργεία:

Ανάπτυξης

Εθνικής Οικονομίας

Οικονομικών

Λέξεις Κλειδιά:

CE

αξιολόγηση

διάθεση στην αγορά

διασφάλιση ποιότητας

εκρήξιμες ατμόσφαιρες

ελεύθερη κυκλοφορία

εξέταση τύπου

ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

κατηγορία συσκευών

κοινοποιημένος οργανισμός

κτιριολογικές απαιτήσεις

ομάδα συσκευών

σήμανση

σήμανση CE

σήμανση πιστότητας ΕΚ

συσκευή

Υ.Α. Β 17081/2964/1996 - Συσκευές και συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

  • Πεδίο εφαρμογής- Διάθεση στην αγορά- Ελεύθερη κυκλοφορία : (άρθ. 1-7)
  • Διαδικασίες αξιολόγησης και πιστότητας : (άρθ. 8)
  • Κοινοποιημένοι οργανισμοί : (άρθ. 9)
  • Σήμανση πιστότητας «CE» : (άρθ. 10)

Καταργήθηκε από την :

  • Υ.Α. Οικ. 52019/ΔΤΒΝ 1152/2016, (ΦΕΚ 1426/Β/20.5.2016) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις συσκευές και τα συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες (αναδιατύπωση)»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 157B_96 (Μέγεθος: 1122 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 22-03-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2018 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)ISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
          W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.