Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Κ > Κτιριολογικές απαιτήσεις > Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

106/Α`/2.5.1989

Υπουργεία:

Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας

Εργασίας

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων

Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Λέξεις Κλειδιά:

άδειες χειρισμού μηχανημάτων

αερισμός

αναπνευστική συσκευή

ασφάλεια εργασίας με κάθετες (κατακόρυφες) σκάλες

ασφάλεια εργασίας με σκάλες από σκοινί

ασφάλεια εργασίας με φορητές μηχανικές σκάλες

ασφάλεια εργασίας με φορητές σκάλες

ασφάλεια εργασίας σε κατεδαφίσεις

ασφάλεια εργασίας σε προσωρινές σταθερές σκάλες

αυτοκινούμενο μηχάνημα

διάδρομοι κυκλοφορίας

εκρηκτικές ύλες

εκσκαφές

εκσκαφές θεμελίων & τάφρων

εκσκαφές φρεάτων

έξοδος κινδύνου

επικίνδυνο αέριο

επικίνδυνοι παράγοντες

εργασίες διάτρησης

εργασίες σε κλειστούς χώρους, στεγανά ασφαλείας - κιβωτοειδή

εργασίες σε νερό

ηλεκτρική εγκατάσταση

ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

ηλεκτρολογικό υλικό

θέματα ασφάλειας σε εργασίες γεωτρήσεων

θόρυβος

ιατρική εξέταση

ιατρική παρακολούθηση

κτιριολογικές απαιτήσεις

μελέτη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας (ΜΜΥΑ)

μέσα ατομικής προστασίας

μέτρα προστασίας έναντι πτώσεων ατόμων & αντικειμένων σε εργοτάξια

μέτρα προστασίας κατά τη διάρκεια εργασιών φόρτωσης - εκφόρτωσης -αποθήκευσης - στοίβαξης

μέτρα προστασίας σε υπόγεια (τεχνικά) έργα

μηχανές

ντους

οικοδομικά και τεχνικά έργα

οργάνωση πρόληψης ατυχημάτων στα εργοτάξια

περίφραξη

πόσιμο νερό

πρόληψη ηλεκτρικών ατυχημάτων σε εργοτάξια - οικοδομές

πρόληψη- αντιμετώπιση πυρκαγιών στα εργοτάξια

προστασία από πτώσεις

προστατευτικό κράνος

πρώτες βοήθειες

πυρασφάλεια

πυροπροστασία

σήμανση

σκόνες

σχέδιο ασφάλειας & υγείας (ΣΑΥ)

υπόγειες εργασίες

υποχρεώσεις εργοδοτών - εργαζομένων

υποχρεώσεις εργολάβου

υποχρεώσεις κύριου του έργου

υποχρεώσεις μελετητή

υποχρεώσεις υπεργολάβου

φαρμακείο

φρέατα

φυσικοί παράγοντες

φωτισμός για ασφαλή εργασία σε εργοτάξια

Π.Δ. 225/1989 - Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Πεδίο εφαρμογής (άρθ. 1)
 • Υποχρεώσεις των παραγόντων του έργου (κύριος του έργου, εργολάβος, υπεργολάβος) (άρθ. 2)
 • Υποχρεώσεις εργαζομένων (άρθ. 3)
 • Διάδρομοι κυκλοφορίας (άρθ. 4)
 • Προσπέλαση σε υπόγειους χώρους εργασίας (άρθ. 5)
 • Οδοί διάσωσης –έξοδοι κινδύνου (άρθ. 6)
 • Μέσα μεταφοράς προσωπικού και υλικού (άρθ. 7)
 • Προστασία από σύνθλιψη από οχήματα και μηχανήματα (άρθ. 8)
 • Προστασία από κινδύνους πτώσης και πτώσεις αντικειμένων (άρθ. 9)
 • Γενικές προβλέψεις : (άρθ. 10)
 • Απαγόρευση χρήσης μηχανών εσωτερικής καύσης : (άρθ. 10§στ)
 • Διπλωματούχος μηχανικός ως επικεφαλής εργοταξίου υπογείου έργου : (άρθ. 10§8)
 • Σηματοδότηση ασφαλείας χώρων εργασίας (άρθ. 11)
 • Εργασίες διάτρησης (άρθ. 12)
 • Χρήση εκρηκτικών υλών (άρθ. 13)
 • Φόρτωση, μεταφορά, αποκομιδή υλικών (άρθ. 14)
 • Συμπληρωματικές απαιτήσεις για εργασίες στα φρέατα (άρθ. 15)
 • Μέτρα προστασίας στις εκσκαφές φρεάτων (άρθ. 15§11)
 • Απαγόρευση χρήσης ανοιχτής φλόγας και υγραερίου στα φρέατα : (άρθρ. 15§14)
 • Απαιτήσεις σε αερισμό (άρθ. 16)
 • Λειτουργία συστήματος αερισμού (άρθ. 17)
 • Έλεγχος αερισμού (άρθ. 18)
 • Φωτισμός στα υπόγεια έργα (άρθ. 19)
 • Προστασία από υψηλούς θορύβους (άρθ. 20)
 • Μέτρα ασφάλειας στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (άρθ. 21)
 • Παρουσία διπλωματούχου ηλεκτρολόγου σε κάθε βάρδια : (άρθ. 21§11)
 • Προστασία από σκόνες και επικίνδυνα αέρια (άρθ. 22)
 • Απαγόρευση χρήσης βενζινοκινητήρων σε υπόγειους χώρους (άρθ. 22§5)
 • Πυροπροστασία (άρθ. 23)
 • Μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) (άρθ. 24-25)
 • Προστασία σε υγρό περιβάλλον : (άρθρ. 25§1)
 • Προστασία κεφαλής : (άρθρ. 25§2)
 • Προστασία οφθαλμών : (άρθρ. 25§3)
 • Προστασία χεριών : (άρθρ. 25§4)
 • Προστασία ποδιών : (άρθρ. 25§5)
 • Προστασία από πτώσεις : (άρθρ. 25§6)
 • Προστασία από οχήματα : (άρθρ. 25§7)
 • Προστασία της αναπνευστικής οδού : (άρθρ. 25§8)
 • Μελέτη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας (ΜΜΥΑ) (άρθ. 26)
 • Σχέδιο υγιεινής και ασφάλειας (ΣΥΑ) (άρθ. 27)
 • Αντιμετώπιση καταστάσεων ανάγκης (άρθ. 28)
 • Καταλληλότητα προσωπικού (άρθ. 29)
 • Υγιεινή -Εστίαση (άρθ. 30)
 • Πόσιμο νερό : (άρθ. 30 §12)
 • Πρώτες βοήθειες (άρθ. 31)

Σχετικό έγγραφο:

 • Εγκ. 130528/23.5.1989 «Ανακοίνωση δημοσίευσης του ΠΔ 225/1989 «Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα»»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 106Α_89 (Μέγεθος: 561 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 22-03-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2018 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)ISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.