Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Κ > Κτιριολογικές απαιτήσεις > Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

176/Β`/14.4.1986

Υπουργεία:

Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας

Εθνικής Οικονομίας

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης

Λέξεις Κλειδιά:

εκρήξιμες ατμόσφαιρες

ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

ηλεκτρολογικό υλικό

κτιριολογικές απαιτήσεις

Υ.Α. 2923/161/1986 - Ηλεκτρολογικό υλικό προς χρήση εντός εκρήξιμης ατμόσφαιρας σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 76/117/ΕΟΚ της 18 Δεκεμβρίου 1975 και 79/196/ΕΟΚ της 6 Φεβρουαρίου 1979, του Συμβουλίου των Ε.Κ. (ΕΕ Ν 24/45/30.1.76 και ΕΕ Ν 43/20/20.2.79)

Καταργήθηκε από :

  • Υ.Α. Β17081/2964/96, (157/Β/13.3.96) «Συσκευές και συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες»

Τροποποιήθηκε από :

  • Υ.Α. Β44203/2137/99, (290/Β/1.4.99) «Τροποποίηση της κ.υ.α 2923/161/86 των Υπουργών Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης, Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας «ηλεκτρολογικό υλικό προς χρήση εντός εκρήξιμης ατμόσφαιρας σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 76/117/ΕΟΚ της 18 Δεκεμβρίου 1975 και 79/196/ΕΟΚτης 6 Φεβρουαρίου 1979, του Συμβουλίου των Ε.Κ (EE Ν. 43/20/20-2-79)» (176/Β), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 97/53/ΕΚ της 11ης Σεπτεμβρίου 1997»
  • Υ.Α. B 6606/1825/93, (453/Β/24.6.93) «Τροποποίηση της αρ. 2923/161/86 (176/Β) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Εσωτερικών και Δ. Τάξης και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας για το ηλεκτρολογικό υλικό προς χρήση εντός εκρήξιμης ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 90/487/ΕΟΚ»
  • Υ.Α. Β15090/1445/87, (472/Β/28.8.87) «Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 2923/161 «περί ηλεκτρολογικό υλικό προς χρήση εντός εκρήξιμης ατμόσφαιρας σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 76/117/ΕΟΚ της 18 Δεκεμβρίου 1975 και 79/196/ΕΟΚ της 6 Φεβρουαρίου 1979» (ΦΕΚ 176/Β/14.4.1986) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 84/47/ΕΟΚ»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 176Β_86 (Μέγεθος: 215 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 22-03-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2018 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)ISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
          W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.