Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Κ > Κτιριολογικές απαιτήσεις > Αδειούχοι εγκαταστάτες >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

72/Α`/25.4.1996

Υπουργεία:

Ανάπτυξης

Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων

Λέξεις Κλειδιά:

αδειούχοι εγκαταστάτες

επαγγελματικά δικαιώματα

επαγγελματική άδεια

κτιριολογικές απαιτήσεις

μηχανολογικές εγκαταστάσεις

τεχνίτης ψυκτικών εγκαταστάσεων

ψυκτική εγκατάσταση

ψύχος

Π.Δ. 87/1996 - Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή ψυκτικών εγκαταστάσεων (ψυχροστασιών) και μηχανημάτων παραγωγής ψύχους, καθορισμός των προσόντων και έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζόμενους στις σχετικές εργασίες

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Ορισμός (ψύξη, ψυκτική εγκατάσταση, ψυκτικό κύκλωμα, ψυκτικό μέσο, μελέτη ψυκτικής εγκατάστασης, επίβλεψη εφαρμογής της μελέτης ψυκτικής εγκατάστασης, εκτέλεση ψυκτικής εγκατάστασης, συντήρηση ψυκτικής εγκατάστασης, επισκευή ψυκτικής εγκατάστασης, τεχνίτης ψυκτικών εγκαταστάσεων, συνεργείο, τεχνικός ψυκτικών εγκαταστάσεων, επαγγελματικό σωμάτειο) : (αρθ. 1)
 • Πεδίο εφαρμογής : (αρθ. 2)
 • Επαγγελματικές άδειες : (αρθ. 3)
 • Επαγγελματικά δικαιώματα αδειούχων : (αρθ. 4)
 • Ευθύνη για την εκτέλεση εργασιών : (αρθ. 5)
 • Επαγγελματικές υποχρεώσεις αδειούχων : (αρθ. 6)
 • Προσόντα, προϋποθέσεις για απόκτηση άδειας : (αρθ. 7)
 • Δικαιολογητικά : (αρθ. 8)
 • Εξέταση : (αρθ. 9)
 • Θεώρηση αδειών : (άρθ. 10)

Καταργήθηκε από :

 • Π.Δ. 1/2013, (ΦΕΚ 3/Α/8.1.2013) «Καθορισμός βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα»
 • Υ.Α. 157/24/ΦΓ9.1/2011, (ΦΕΚ 309/Β/22.2.2011) «Κατάργηση διατάξεων που δεν πληρούν τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3844/2010» → → → (το άρθρο 7§7)

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 72A_96 (Μέγεθος: 604 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 17-05-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)ISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.