Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Κ > Κτιριολογικές απαιτήσεις > Γενικά >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

112/Α`/22.3.1934

Υπουργεία:

Εθνικής Οικονομίας

Λέξεις Κλειδιά:

αερισμός

αναγγελία εργατικού ατυχήματος

αναπνευστική συσκευή

ανυψωτικό μηχάνημα

απαγόρευση εργασίας

απαγόρευση καπνίσματος

αποκομιδή απορριμμάτων

αποχωρητήρια

ατύχημα

βιβλίο ατυχημάτων

γυναίκα

δάπεδα

εκρηκτικές ύλες

επικίνδυνη εργασία

επικίνδυνη ζώνη

εργασία γυναικών

εύφλεκτη ουσία

θεσμικό πλαίσιο

ιματιοφυλάκιο

κάπνισμα

κλίμακα

κτιριολογικές απαιτήσεις

μέσα ατομικής προστασίας

μηχανές

νέος

νιπτήρας

οδηγοί

πόσιμο νερό

πρέσσα (πιεστήρας)

πρέσσα με έκκεντρο

πριονόδισκος

πριονοκορδέλλα

πυρασφάλεια

πυροπροστασία

σήμανση

σήματα

σκάλα

σκόνες

σταθερή κλίμακα

τοξική ουσία

τόρνος

φορητή κλίμακα

φωτισμός

Π.Δ. της 14.3/1934 - Περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών και υπαλλήλων των πάσης φύσεως βιομηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων, εργαστηρίων κλπ

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα

 • Δάπεδα : (άρθ. 2)
 • Στεγανά δάπεδα : (άρθ. 3)
 • Αντοχή δαπέδων : (άρθ. 4)
 • Προφύλαξη δαπέδων : (άρθ. 5)
 • Δίοδοι : (άρθ. 6 -7)
 • Έξοδοι : (άρθ. 8 -12)
 • Έξοδοι εργαστασίων ευφλέκτων και εκρηκτικών υλών : (άρθ. 11)
 • Κλίμακες : (άρθ.13 -17)
 • Σταθερές κλίμακες : (άρθ. 14)
 • Εξωτερικές κλίμακες : (άρθ. 15)
 • Κάθετες κλίμακες : (άρθ. 16)
 • Φορητές κλίμακες : (άρθ. 17)
 • Φωτισμός : (άρθ. 18 - 29)
 • Φωτισμός επικίνδυνων τόπων : (άρθ. 25)
 • Ηλεκτρικός φωτισμός : (άρθ. 26)
 • Εφεδρικός φωτισμός : (άρθ. 27)
 • Φωτεινά σήματα κινδύνου : (άρθ. 28)
 • Μέτρα εναντίον πυρκαγιάς : (άρθ. 29)
 • Αερισμός : (άρθ. 30 - 37)
 • Φυσικός αερισμός : (άρθ. 30-31)
 • Συστήματα προστασίας από τη θερμότητα και το ψύχος : (άρθ. 32)
 • Απαγωγή υδρατμών : (άρθ. 33)
 • Παραμονή σε θερμά και υγρά διαμερίσματα : (άρθ. 34)
 • Σκόνες : (άρθ. 35)
 • Ατμοί, καπνοί, αέρια : (άρθ. 36)
 • Προφύλαξη ανεμιστήρων : (άρθ. 37)
 • Καθαρισμός : (άρθ. 38 - 43)
 • Συλλογή, φύλαξη και απομάκρυνση απορριμμάτων : (άρθ. 38-39)
 • Απαγωγή υδάτων : (άρθ. 40)
 • Απαγωγή και προφύλαξη από οργανικά και τοξικά υγρά : (άρθ. 41)
 • Πτυελοδοχεία : (άρθ. 42)
 • Καθαρισμός επικίνδυνων τόπων : (άρθ. 43)
 • Αποχωρητήρια : (άρθ. 44 -48)
 • Οχετοί : (άρθ. 45)
 • Νερό, νιπτήρες, ιματιοφυλάκια, τόποι διαμονής : (άρθ. 49 - 53)
 • Πόσιμο νερό : (άρθ. 49)
 • Κινητήριες μηχανές : (άρθ. 54 - 60)
 • Προφύλαξη από τα κινούμενα μέρη μηχανών : (άρθ. 56)
 • Διατάξεις στάσης και εκκίνησης : (άρθ. 57-58)
 • Λίπανση και καθαρισμός : (άρθ. 59)
 • Σήματα : (άρθ. 60)
 • Μετάδοση κίνησης : (άρθ. 61 – 73)
 • Μηχανές κατεργασίας, μηχανικά εργαλεία και συσκευές : (άρθ. 74 - 106)
 • Μηχανικές ψαλίδες : (άρθ. 84-85)
 • Πρέσες : (άρθ. 86)
 • Δράπανα : (άρθ. 87)
 • Τόρνοι : (άρθ. 88)
 • Σφύρες : (άρθ. 89)
 • Δίσκοι λείανσης : (άρθ. 90)
 • Σμυριδοτροχοί : (άρθ. 91)
 • Πριονόδισκοι : (άρθ. 91-94)
 • Πριονοκορδέλλες : (άρθ. 95)
 • Κοπτικές μηχανές : (άρθ. 96)
 • Τριβεία : (άρθ. 97)
 • Ιγδία : (άρθ. 98)
 • Θραυστήρες και μεταφορείς : (άρθ. 99-101)
 • Ανεμιστήρες και εξαεριστήρες : (άρθ. 102)
 • Κύλινδροι : (άρθ. 103-104)
 • Αναμικτικές συσκευές : (άρθ. 105)
 • Φυγοκεντρικά στυπτήρια : (άρθ. 106)
 • Ανυψωτικά μηχανήματα : (άρθ. 107 - 115)
 • Πίνακας ορίου φορτίσεως : (άρθ. 108)
 • Πέδη : (άρθ. 109)
 • Προφύλαξη των μεσοδωμάτων και γερανών : (άρθ. 110)
 • Προφύλαξη οδηγού : (άρθ. 112)
 • Αναρτημένα βάρη : (άρθ. 113)
 • Προφύλαξη των κάτω από την ανυψωτική μηχανή εργαζομένων : (άρθ. 114)
 • Μεταφορικά μέσα εντός εργοστασίων : (άρθ. 116 - 127)
 • Καθήκοντα οδηγών : (άρθ. 117)
 • Χώροι με κίνδυνο εκρήξεως, πυρκαγιάς : (άρθ. 128 - 133)
 • Εναέριοι συρμοί (κρεμαστά βαγόνια) : (άρθ. 126)
 • Ουσίες καυστικές, δηλητηριώδεις, εκρηκτικές και αναφλέξιμες : (άρθ. 134 - 138)
 • Συγκόλληση δοχείων : (άρθ. 137)
 • Ατυχήματα : (άρθ. 139 - 141)
 • Αναγγελία ατυχήματος : (άρθ. 141)
 • Ατομική προφύλαξη εργατών : (άρθ. 142 - 145)
 • Γενικές διατάξεις : (άρθ. 146 - 155)
 • Απαγορευμένες εργασίες : (άρθ. 147)
 • Εξαιρετικά επικίνδυνες εργασίες : (άρθ. 148)
 • Χρησιμοποίηση γυναικών και νεαρών προσώπων : (άρθ. 149)

Τροποποιήθηκε από το:

 • Π.Δ. 16/1996, (ΦΕΚ 10/Α/18.1.1996) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/EOK» → → (καταργήθηκαν τα κεφ Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, ΙΖ)

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 112Α_34 (Μέγεθος: 634 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 22-03-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2018 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)ISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.