Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Ι > Ιατρός εργασίας > Γενικά >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

157/Β`/25.1.2017

Υπουργεία:

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Λέξεις Κλειδιά:

γιατρός εργασίας

ειδικός κατάλογος ιατρών

ιατρός εργασίας (ΙΕ)

υγεία και ασφάλεια

Υ.Α. 1592/58/2017 - Ειδικός Κατάλογος ιατρών του άρθρου 16 παρ. 2 του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ Α΄ 84) όπως αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Σκοπός : (άρθ. 1)
 • Ειδικός κατάλογος ιατρών του άρθρου 16 παρ. 2 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. : (άρθ. 2)
 • Αρμόδια υπηρεσία για τη συγκρότηση και την τήρηση του ειδικού καταλόγου : (άρθ. 3)
 • Διαδικασία και τρόπος σύνταξης του ειδικού καταλόγου : (άρθ. 4)
 • Ειδικότερες προϋποθέσεις : (άρθ. 5)
 • Προθεσμίες και τρόπος υποβολής των αιτήσεων για την εγγραφή των ιατρών στον ειδικό κατάλογο : (άρθ. 6)
 • Τρόπος τήρησης και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά τον ειδικό κατάλογο : (άρθ. 7)

Τροποποιήθηκε από :

 • Υ.Α. 41320/1885/2018, (ΦΕΚ 3398/Β/10.08.2018) «Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 1592/58/13.1.2017 «Ειδικός Κατάλογος ιατρών του άρθρου 16 παρ. 2 του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ Α΄ 84) όπως αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει»»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 157Β_2017 (Μέγεθος: 416 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 19-07-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)ISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.