Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Φ > Φυσικό αέριο >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

603/Β`/5.3.2012

Υπουργεία:

Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Λέξεις Κλειδιά:

άδεια εγκατάστασης

άδεια λειτουργίας

αδειοδοτούσα αρχή

εκτίμηση κινδύνου

θέση σε λειτουργία

μέγιστη πίεση λειτουργίας

προληπτικά μέτρα

συντελεστής ασφαλείας

σωληναγωγός

τεχνική προδιαγραφή

τεχνικός κανονισμός

τεχνικός φάκελος

φυσικό αέριο

χώρος συνάθροισης κοινού

Υ.Α. Δ3/Α/οικ. 4303 ΠΕ 26510/2012 - Τεχνικός κανονισμός «Συστήματα μεταφοράς φυσικού αερίου με μέγιστη πίεση λειτουργίας άνω των 16 bar»

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα

 • Σκοπός : (άρθ. 1)
 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 2)
 • Συστήματα φυσικού αερίου για τα οποία δεν έχει εφαρμογή η παρούσα: (άρθ. 3)
 • Ορισμοί (σύστημα μεταφοράς, εξαρτήματα, σωληναγωγός, κατάλυμα, σύστημα μεταφοράς Ε.Σ.Φ.Α., σύστημα μεταφοράς Α.Σ.Φ.Α., διαχειριστής συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου, φυσικό αέριο, διαχειριστής εθνικού συστήματος φυσικού αερίου - Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., διαχειριστής Α.Σ.Φ.Α., μέρος και τμήμα, μήκος του συστήματος μεταφοράς, μέγιστη πίεση λειτουργίας - ΜΠΛ, αδειοδοτούσα υπηρεσία, θέση σε λειτουργία, συντελεστής ασφαλείας, μέτρα προστασίας του συστήματος μεταφοράς, ζώνη κατηγορίας 1 ή 2 ή 3 ή 4, ζώνες επηρεαζόμενες από τυχαία συμβάντα, εγκαταστάσεις συνάθροισης κοινού, αναγνωρισμένες τεχνικές προδιαγραφές και αναγνωρισμένα τεχνικά εγχειρίδια) : (άρθ. 4)
 • Μελέτη ασφαλείας – εκτίμηση κινδύνου του συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου : (άρθ. 5)
 • Ευρωπαϊκά πρότυπα, αναγνωρισμένες τεχνικές προδιαγραφές και αναγνωρισμένα τεχνικά εγχειρίδια : (άρθ. 6)
 • Σχεδιασμός : (άρθ. 7)
 • Διατάξεις περί κατασκευής : (άρθ. 8)
 • Ζώνη διαχείρισης λειτουργίας – μέτρα προστασίας : (άρθ. 9)
 • Άλλες κατασκευαστικές διατάξεις : (άρθ. 10)
 • Δοκιμές πριν τη θέση σε λειτουργία : (άρθ. 11)
 • Αναγνώριση της επάρκειας ενός φορέα για επιθεώρηση και πιστοποίηση των δοκιμών πριν τη θέση σε λειτουργία : (άρθ. 12)
 • Θέση σε λειτουργία – τεχνικός φάκελος του συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου : (άρθ. 13)
 • Διατήρηση της ασφάλειας κατά τη λειτουργία και κατά τη μόνιμη, ή προσωρινή διακοπή της εκμετάλλευσης : (άρθ. 14)
 • Εξέλιξη του περιβάλλοντος του συστήματος μεταφοράς κατά τη διάρκεια της εκμετάλλευσης: (άρθ. 15)
 • Ενημέρωση από το διαχειριστή περί θέσης συστημάτων σε λειτουργία : (άρθ. 16)
 • Ατυχήματα, περιστατικά, προβλήματα εκμετάλλευσης - Διαφυγές μεταφερόμενου φυσικού αερίου : (άρθ. 18)
 • Αναφορά περί της εκμετάλλευσης σε σχέση με την ασφάλεια : (άρθ. 19)
 • Συστήματα μεταφοράς φυσικού αερίου εν λειτουργία : (άρθ. 20)
 • Μεταβατικές διατάξεις : (άρθ. 21)
 • Τελικές διατάξεις : (άρθ. 22)
 • Απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία για τη χορήγηση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας των συστημάτων μεταφοράς φυσικού αερίου : (παράρτημα Α)
 • Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης του συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου : (παράρτημα Α1)
 • Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας του συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου : (παράρτημα Α2)
 • Ανανέωση άδειας λειτουργίας : (παράρτημα Α3)
 • Τροποποίηση αδειών : (παράρτημα Α4)
 • Διαδικασία για τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας : (παράρτημα Α5)
 • Υποδείγματα αιτήσεων και λοιπών εγγράφων υποβολής στο ΥΠΕΚΑ για τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας : (παράρτημα Β)
 • Τεχνικά εγχειρίδια – τεχνικές προδιαγραφές : (παράρτημα Γ)
 • Τεχνικά εγχειρίδια ΔΕΣΦΑ - Περίληψη : (παράρτημα Γ1)
 • Κατάλογος τεχνικών προδιαγραφών ΔΕΣΦΑ : (παράρτημα Γ2)

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat 603B_12 (Μέγεθος: 566 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 23-07-2018


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2018 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.