Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Φ > Φυσικό αέριο >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

1530/Β`/19.10.2006

Υπουργεία:

Ανάπτυξης

Λέξεις Κλειδιά:

αέριο

ανάδοχος

αντίβαρο

αποθήκευση

δίκτυο πολυαιθυλενίου

εκσκαφές

πολυαιθυλένιο

πυρασφάλεια

σήμανση

τεχνικός φάκελος

φυσικό αέριο

χωματουργικές εργασίες

Υ.Α. Δ3/Α/14715/2006 - Κανονισμός δικτύων πολυαιθυλενίου διανομής φυσικού αερίου με μέγιστη πίεση λειτουργίας 4 bar

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Αντικείμενο κανονισμού : (§1)
 • Πεδίο εφαρμογής : (§1.1)
 • Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά : (§1.2)
 • Ορολογία (αέριο, φορέας διανομής αερίου - Φ.Δ.Α., υλικά / εξαρτήματα, προμηθευτής υλικών, επίβλεψη έργου, ανάδοχος, γραφείο επιθεώρησης) : (§1.3)
 • Γενικές διατάξεις : (§2)
 • Εργασίες κατασκευής δικτύου πολυαιθυλενίου διανομής φυσικού αερίου με μέγιστη πίεση λειτουργίας 4 bar : (§3)
 • Εκτέλεση εργασιών κατασκευής δικτύων διανομής φυσικού αερίου : (§3.1.2)
 • Μέτρα ασφάλειας : (§3.2)
 • Γενικά : (§3.2.1)
 • ΕΟ/0 για εργασίες σε οδούς : (§3.2.2)
 • ΕΕ/0 για εκσκαφές : (§3.2.3)
 • ΥΔ/0 για εργασίες κοντά σε υπόγεια δίκτυα : (§3.2.4)
 • Πυρασφάλεια ΠΑ/0 : (§3.2.5)
 • ΤΕ/0 για επισκέπτες : (§3.2.6)
 • Παραρτήματα : (§3.2.7)
 • Έγγραφα και σχέδια που συντάσσονται από τον ανάδοχο – τεχνικά αρχεία : (§3.3)
 • Παραγγελία υλικών που θα προμηθεύσει ο ανάδοχος : (§3.4)
 • Σήμανση : (§3.4.7)
 • Τοπογραφικές εργασίες – σχέδια «ως κατασκευάσθει» (as built) : (§3.5)
 • Προεργασίες : (§3.6)
 • Αποθήκευση : (§3.7)
 • Πυρασφάλεια χώρων : (§3.7.9)
 • Χωματουργικά : (§3.8)
 • Εγκατάσταση αγωγών πολυαιθυλενίου : (§3.9)
 • Διέλευση σωληναγωγών από εμπόδια : (§3.10)
 • Συγκόλληση αγωγών και εξαρτημάτων πολυαιθυλενίου : (§3.11)
 • Πινακίδες εντοπισμού βανών δικτύου : (§3.12)
 • Πνευματικές δοκιμές δικτύου διανομής : (§3.13)
 • Διαδικασία έκπλυσης και πλήρωσης του δικτύου πολυαιθυλενίου με φυσικό αέριο (commissioning) : (§3.14)
 • Τοποθέτηση εξαεριστικών και διατάξεων μέτρησης της πίεσης : (§3.15)
 • Διακόπτης προστασίας για τους παροχετευτικούς αγωγούς από πολυαιθυλένιο (flow limitor) για τα δίκτυα διανομής ΠΕ-4 bar : (§3.16)
 • Καπάκια φρεατίων : (§4.2)
 • Σήμανση – συσκευασία : (§4.2.6)
 • Πλέγμα προστασίας : (§4.3)
 • Σήμανση : (§4.3.4)
 • Μονωτήρες και στεγανοποιητές περιβλημάτων : (§4.4)
 • Περιβλήματα για προεκτάσεις βανών πολυαιθυλενίου : (§4.5)
 • Σωλήνες πολυαιθυλενίου : (§4.6)
 • Σήμανση : (§4.6.4)
 • Εξαρτήματα : (§4.7)
 • Σήμανση : (§4.7.6)
 • Σφαιρικές βάνες : (§4.8)
 • Σήμανση : (§4.8.7)
 • Χιτώνια από PVC : (§4.9)

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 1530Β_06 (Μέγεθος: 3084 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 23-07-2018


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2018 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.