Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Π > Περιβάλλον >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

167/Α`/3.11.2017

Υπουργεία:

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Εσωτερικών

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Οικονομίας και Ανάπτυξης

Οικονομικών

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Πολιτισμού και Αθλητισμού

Τουρισμού

Υγείας

Υποδομών και Μεταφορών

Λέξεις Κλειδιά:

άδεια αναθεώρησης

άδειες δόμησης εκκλησιαστικών ακινήτων

ανέγερση συνοδών εγκαταστάσεων

απαγόρευση υπαγωγής

απόσταση από κοιμητήρια

αρχική δήλωση υπαγωγής

αυθαίρετες κατασκευές πλησίον γραμμών υψηλής τάσης

αυθαίρετες κατασκευές σταυλικών εγκαταστάσεων

αυθαίρετες κατασκευές τουριστικών εγκαταστάσεων

αυθαίρετη αλλαγή χρήσης

αυθαίρετη δόμηση

αυθαίρετη κατασκευή

βαρυνόμενο ακίνητο

γενικός οικοδομικός κανονισμός

γνωστοποίηση εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών

δομημένο περιβάλλον

έγκριση εκτέλεσης εργασιών

έγκριση εργασιών αποπεράτωσης αυθαίρετης κατασκευής

έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας

έκδοση πιστοποιητικών

ελεγκτής δόμησης

ενεργειακή απόδοση κτιρίων

ενημέρωση φακέλου οικοδομικής άδειας

εντοπισμός αυθαιρέτων

εξουσιοδοτημένος μηχανικός

εργασίες μικρής κλίμακας

ζώνη υποδοχής συντελεστή - Ζ.Υ.Σ.

ηλεκτρονικές υπηρεσίες

ηλεκτρονική πολεοδομική ταυτότητα δήμου

ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου

ηλεκτρονικό μητρώο

καθήκοντα επιβλεπόντων μηχανικών

καθήκοντα μελετητών

κατηγορίες αδειών

κατ’ επάγγελμα αγρότης

κέντρο ανανεώσιμων πηγών

κέντρο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

κοινόχρηστος χώρος

μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας

μεταφορά συντελεστή δόμησης - Μ.Σ.Δ.

μητρώο επιβλεπόντων μηχανικών

μητρώο μελετητών

νεκροταφείο

οικοδομικές εργασίες

οικοδομική άδεια

οινοτουρισμός

οριστική δήλωση υπαγωγής

παράταση προθεσμίας

παρατηρητήριο δομημένου περιβάλλοντος

περαιωμένη υπαγωγή

περιοχή αυξημένης επιβάρυνσης συντελεστή - Π.Α.Ε.Σ.

πιστοποιητικό πληρότητας

πλαίσιο δόμησης

ποιότητα δομημένου περιβάλλοντος

πολεοδομικές παραβάσεις

πολεοδομική νομοθεσία

πραγματοποίηση εισφοράς περιβαλλοντικού ισοζυγίου - πραγματοποίηση Ε.Π.Ι.,

πραγματοποίηση μεταφοράς συντελεστή δόμησης - πραγματοποίηση Μ.Σ.Δ.,

προέγκριση οικοδομικής άδειας

προθεσμία υπαγωγής

στρατιωτικό έργο

συμβούλια αρχιτεκτονικής - Σ.Α.

σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας

συντελεστής δόμησης

τίτλος εισφοράς περιβαλλοντικού ισοζυγίου - τίτλος Ε.Π.Ι.

τίτλος μεταφοράς συντελεστή δόμησης - τίτλος Μ.Σ.Δ.

τράπεζα δικαιωμάτων δόμησης και κοινόχρηστων χώρων - τράπεζα Δ.Δ.Κ.Χ.

υπαγωγή

φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής

χαρακτηρισμός αυθαιρέτου

ωφελούμενο ακίνητο

Ν. 4495/2017 - Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Μηχανισμοί και μέσα ελέγχου της ποιότητας του δομημένου περιβάλλοντος : (τμήμα Α)
 • Υπηρεσίες ελέγχου δόμησης - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες : (κεφ. 1ο)
 • Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος : (άρθ. 1)
 • Περιφερειακές διευθύνσεις ελέγχου δόμησης - Περιφερειακά παρατηρητήρια και τμήματα ελέγχου δόμησης - Τοπικά παρατηρητήρια : (άρθ. 2)
 • Συμβούλια παρακολούθησης δομημένου περιβάλλοντος - Ετήσιες εκθέσεις : (άρθ. 3)
 • Αρμοδιότητες διεύθυνσης «Ελέγχου δομημένου περιβάλλοντος και εφαρμογής σχεδιασμού - Παρατηρητήριο» : (άρθ. 4)
 • Αρμοδιότητες περιφερειακών διευθύνσεων ελέγχου δόμησης – Περιφερειακών παρατηρητηρίων - Πόροι : (άρθ. 5)
 • Αρμοδιότητες τμημάτων ελέγχου δόμησης - Τοπικών παρατηρητηρίων : (άρθ. 6)
 • Συλλογικά όργανα ελέγχου δομημένου περιβάλλοντος : (κεφ. 2ο)
 • Συμβούλια αρχιτεκτονικής - Σ.Α. - Συγκρότηση και αρμοδιότητες : (άρθ. 7)
 • Σύνθεση Σ.Α. : (άρθ. 8)
 • Μητρώα Σ.Α. : (άρθ. 9)
 • Θητεία μελών Σ.Α. : (άρθ. 10)
 • Λειτουργία Σ.Α. : (άρθ. 11)
 • Περιφερειακά συμβούλια αρχιτεκτονικής (ΠΕ.Σ.Α.) - Συγκρότηση και αρμοδιότητες : (άρθ. 12)
 • Κεντρικό συμβούλιο αρχιτεκτονικής (ΚΕ.Σ.Α. - ΚΕ.Σ.Α.Α.-ΚΕ.Σ.Α.ΜΑ.Θ.) : (άρθ. 13)
 • Αρμοδιότητες ΚΕ.Σ.Α. : (άρθ. 14)
 • Σύνθεση ΚΕ.Σ.Α.- ΚΕ.Σ.Α.ΜΑ.Θ.-ΚΕ.Σ.Α.Α. : (άρθ. 15)
 • Λειτουργία ΚΕ.Σ.Α.- ΚΕ.Σ.Α.ΜΑ.Θ.-ΚΕ.Σ.Α.Α. : (άρθ. 16)
 • Επιτροπή εξέτασης προσφυγών αυθαιρέτων και επιτροπή προσβασιμότητας : (κεφ. 3ο)
 • Επιτροπή εξέτασης προσφυγών αυθαιρέτων - Συγκρότηση, σύνθεση και αρμοδιότητες : (άρθ. 17)
 • Περιφερειακές επιτροπές προσβασιμότητας : (άρθ. 18)
 • Κεντρική επιτροπή προσβασιμότητας : (άρθ. 19)
 • Συγκρότηση συμβουλίων πολεοδομικών θεμάτων και αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) : (άρθ. 20)
 • Αρμοδιότητες ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. : (άρθ. 21)
 • Συγκρότηση περιφερειακών συμβουλίων πολεοδομικών θεμάτων και αμφισβητήσεων (ΠΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) : (άρθ. 22)
 • Αρμοδιότητες ΠΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. : (άρθ. 23)
 • Συγκρότηση Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. ΑΙΓΑΙΟΥ - ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Μακεδονίας - Θράκης : (άρθ. 24)
 • Αρμοδιότητες ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. : (άρθ. 25)
 • Πλαίσιο δόμησης : (τμήμα Β)
 • Διαδικασία έκδοσης και έλεγχου οικοδομικών αδειών - Κατηγορίες αδειών : (κεφ. 1ο)
 • Ορισμοί (οικοδομική άδεια, έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, προέγκριση οικοδομικής άδειας, γνωστοποίηση εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών, έγκριση εκτέλεσης εργασιών, έγκριση εργασιών αποπεράτωσης αυθαίρετης κατασκευής, άδεια αναθεώρησης, ενημέρωση του φακέλου της οικοδομικής άδειας, κοινόχρηστοι χώροι) : (άρθ. 28)
 • Διοικητικές πράξεις για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών : (άρθ. 29)
 • Εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας : (άρθ. 30)
 • Αρμόδια όργανα χορήγησης πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών : (άρθ. 31)
 • Έκδοση οικοδομικών αδειών σε εκκλησιαστικά ιδρύματα : (άρθ. 32)
 • Ηλεκτρονικές υπηρεσίες : (άρθ. 33)
 • Αυτεπάγγελτη αναζήτηση στοιχείων από τις Υ.ΔΟΜ. μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας : (άρθ. 34)
 • Προέγκριση οικοδομικής άδειας : (άρθ. 35)
 • Κατηγορίες τρόπου έκδοσης οικοδομικών αδειών : (άρθ. 36)
 • Έκδοση έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας : (άρθ. 37)
 • Διαδικασία ελέγχου οικοδομικής άδειας : (άρθ. 38)
 • Προδιαγραφές σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος και διαγράμματος κάλυψης : (άρθ. 39)
 • Δικαιολογητικά για τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας : (άρθ. 40)
 • Δικαιολογητικά για τη χορήγηση της Έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας : (άρθ. 41)
 • Ισχύς, αναθεώρηση και ενημέρωση οικοδομικών αδειών και προεγκρίσεων και εγκρίσεων μικρής κλίμακας και γνωστοποίησης πρόσθετων εργασιών : (άρθ. 42)
 • Εκτέλεση οικοδομικών εργασιών : (άρθ. 43)
 • Στάδια ελέγχου οικοδομικής άδειας: (άρθ. 44)
 • Διαδικασία ελέγχου εφαρμογής οικοδομικών αδειών : (άρθ. 45)
 • Πόρισμα ελέγχου των ελεγκτών δόμησης : (άρθ. 46)
 • Αποπεράτωση έργου και σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας : (άρθ. 47)
 • Κυρώσεις : (άρθ. 48)
 • Μητρώο μελετητών και επιβλεπόντων μηχανικών και καθήκοντα : (άρθ. 49)
 • Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου - Σκοπός : (άρθ. 52)
 • Ορισμοί (ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου, ηλεκτρονικό μητρώο, πιστοποιητικό πληρότητας, εξουσιοδοτημένος μηχανικός) : (άρθ. 53)
 • Συμπλήρωση ηλεκτρονικής ταυτότητας - Έκδοση πιστοποιητικών : (άρθ. 54)
 • Διαδικασία έναρξης και ενημέρωσης - Προθεσμία υπαγωγής : (άρθ. 55)
 • Διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου : (άρθ. 56)
 • Έλεγχος στοιχείων ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου : (άρθ. 57)
 • Προδιαγραφές και υπόχρεοι τήρησης : (άρθ. 58)
 • Έντυπα : (άρθ. 59)
 • Κυρώσεις : (άρθ. 60)
 • Έλεγχος και καταγραφή δόμησης : (άρθ. 61)
 • Έλεγχος υλοποίησης χωρικού σχεδιασμού, κοινόχρηστοι χώροι και περιβαλλοντικό ισοζύγιο : (τμήμα Γ)
 • Ορισμοί (ηλεκτρονική πολεοδομική ταυτότητα δήμου, τράπεζα δικαιωμάτων δόμησης και κοινόχρηστων χώρων - τράπεζα Δ.Δ.Κ.Χ., μεταφορά συντελεστή Δόμησης - Μ.Σ.Δ., τίτλος μεταφοράς συντελεστή δόμησης - τίτλος Μ.Σ.Δ., τίτλος εισφοράς περιβαλλοντικού ισοζυγίου - τίτλος Ε.Π.Ι., βαρυνόμενο ακίνητο, ωφελούμενο ακίνητο, πραγματοποίηση μεταφοράς συντελεστή δόμησης - πραγματοποίηση Μ.Σ.Δ., πραγματοποίηση εισφοράς περιβαλλοντικού ισοζυγίου - πραγματοποίηση Ε.Π.Ι., ζώνη υποδοχής συντελεστή - Ζ.Υ.Σ., περιοχή αυξημένης επιβάρυνσης συντελεστή - Π.Α.Ε.Σ.) : (άρθ. 64)
 • Ηλεκτρονική πολεοδομική ταυτότητα δήμου: (άρθ. 65)
 • Επίσπευση του χωρικού σχεδιασμού : (άρθ. 66)
 • Τράπεζα δικαιωμάτων δόμησης και κοινόχρηστων χώρων - Τράπεζα Δ.Δ.Κ.Χ. : (άρθ. 67)
 • Τίτλος μεταφοράς συντελεστή δόμησης - Τίτλος Μ.Σ.Δ. : (άρθ. 68)
 • Τίτλος εισφοράς περιβαλλοντικού ισοζυγίου - Τίτλος Ε.Π.Ι. : (άρθ. 69)
 • Βαρυνόμενα ακίνητα : (άρθ. 70)
 • Ωφελούμενα ακίνητα : (άρθ. 71)
 • Ζώνες υποδοχής συντελεστή - Ζ.Υ.Σ. : (άρθ. 72)
 • Περιοχές αυξημένης επιβάρυνσης συντελεστή - Π.Α.Ε.Σ. : (άρθ. 73)
 • Πραγματοποίηση Μ.Σ.Δ. : (άρθ. 74)
 • Απόδοση προστίμων και λοιπών εισφορών : (άρθ. 75)
 • Δράσεις περιβαλλοντικής και πολεοδομικής εξισορρόπησης μέσω της τράπεζας Δ.Δ.Κ.Χ. : (άρθ. 76)
 • Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου : (άρθ. 77)
 • Αντιμετώπιση αυθαίρετης δόμησης : (τμήμα Δ)
 • Μέτρα πρόληψης αυθαίρετης δόμησης : (κεφ. 1ο)
 • Ορισμοί (αυθαίρετη κατασκευή, αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, πολεοδομικές παραβάσεις, υπαγωγή, αρχική δήλωση υπαγωγής, οριστική δήλωση υπαγωγής, περαιωμένη υπαγωγή) : (άρθ. 81)
 • Απαγόρευση δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή πολεοδομικές παραβάσεις : (άρθ. 82)
 • Απαίτηση έκδοσης βεβαίωσης μηχανικού σε δικαιοπραξίες, εγγραπτέες πράξεις : (άρθ. 83)
 • Απαγόρευση σύνδεσης αυθαίρετων κτισμάτων με δίκτυα κοινής ωφέλειας : (άρθ. 84)
 • Δημιουργία δορυφορικών χαρτών και ενιαίας βάσης αναφοράς : (άρθ. 85)
 • Δικαίωμα υπαγωγής - Χρόνος αλλαγής χρήσης/ανέγερσης : (άρθ. 86)
 • Απόδειξη χρόνου κατασκευής αυθαίρετων κατασκευών : (άρθ. 87)
 • Αυθαίρετα πριν την 28η.7.2011 : (άρθ. 88)
 • Απαγόρευση υπαγωγής : (άρθ. 89)
 • Μηχανισμοί κατά της αυθαίρετης δόμησης : (κεφ. 2ο)
 • Ηλεκτρονική διαδικασία εντοπισμού, ελέγχου και καταγραφής αυθαιρέτων : (άρθ. 90)
 • Εντοπισμός αυθαιρέτων : (άρθ. 91)
 • Διαπίστωση και χαρακτηρισμός αυθαιρέτου : (άρθ. 92)
 • Προσφυγή : (άρθ. 93)
 • Αντιμετώπιση αυθαίρετων που έχουν συντελεστεί μετά την 28η.7.2011 : (κεφ. 3ο)
 • Κυρώσεις αυθαίρετων κατασκευών μετά την 28η.7.2011 : (άρθ. 94)
 • Τρόπος καταβολής και απόδοσης προστίμων : (άρθ. 95)
 • Αντιμετώπιση αυθαίρετων που έχουν συντελεστεί πριν από την 28η.7.2011 : (κεφ. 4ο)
 • Κατηγορίες αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγών χρήσεων : (άρθ. 96)
 • Ρύθμιση αναστολής και εξαίρεσης από την κατεδάφιση : (άρθ. 97)
 • Ρυθμίσεις του ν.δ. 1024/1971 και του ν. 3741/1929 : (άρθ. 98)
 • Δικαιολογητικά υπαγωγής αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης στις διατάξεις του παρόντος : (άρθ. 99)
 • Διατάξεις υπολογισμού ενιαίου ειδικού προστίμου : (άρθ. 100)
 • Καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου – Προθεσμίες : (άρθ. 101)
 • Μειώσεις και επιβαρύνσεις ενιαίου ειδικού προστίμου και καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής : (άρθ. 102)
 • Μειώσεις προστίμων σε ειδικές ομάδες πληθυσμού : (άρθ. 103)
 • Συμψηφισμός καταβληθέντων προστίμων : (άρθ. 104)
 • Αναστολή επιβολής κυρώσεων και είσπραξης προστίμων : (άρθ. 105)
 • Υπαγωγή αυθαιρέτων για τα οποία εκδίδεται άδεια νομιμοποίησης ή κατεδάφισης : (άρθ. 106)
 • Ενέργειες αρμόδιων υπηρεσιών: (άρθ. 107)
 • Έλεγχος δηλώσεων υπαγωγής – αποζημίωση ελεγκτών δόμησης : (άρθ. 108)
 • Τιμή ζώνης : (άρθ. 109)
 • Απαγόρευση υπαγωγής λόγω ακύρωσης άδειας : (άρθ. 110)
 • Έντυπη διαδικασία : (άρθ. 111)
 • Ειδικές περιπτώσεις αυθαίρετων που έχουν συντελεσθεί πριν από την 28η.7.2011 : (κεφ. 5ο)
 • Αυθαίρετες κατασκευές εντός στάσιμων οικισμών : (άρθ. 112)
 • Αυθαίρετα κτίσματα σε εξαγορασμένα ακίνητα και σε ακίνητα ιδιοκτησίας της ελληνικής εταιρείας συμμετοχών και περιουσίας Α.Ε. : (άρθ. 113)
 • Αυθαίρετες κατασκευές ακινήτων δημόσιου ενδιαφέροντος : (άρθ. 114)
 • Αυθαίρετες κατασκευές σε οικισμούς που κατασκευάστηκαν από τον πρώην οργανισμό εργατικής κατοικίας - Ο.Ε.Κ. : (άρθ. 115)
 • Αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις σε παραδοσιακό οικισμό : (άρθ. 116)
 • Αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις σε διατηρητέο κτίριο : (άρθ. 117)
 • Αυθαίρετες κατασκευές πλησίον γραμμών υψηλής τάσης : (άρθ. 118)
 • Αυθαίρετες κατασκευές τουριστικών εγκαταστάσεων : (άρθ. 119)
 • Αυθαίρετες κατασκευές σταυλικών εγκαταστάσεων : (άρθ. 120)
 • Αυθαίρετες κατασκευές μονάδων υδατοκαλλιέργειας και προσαρτημάτων δημόσιων ιχθυοτροφείων : (άρθ. 121)
 • Αυθαίρετες κατασκευές σε παραμεθόριες περιοχές των περιφερειακών ενοτήτων Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου : (άρθ. 122)
 • Αυθαίρετες κατασκευές κοινωφελών κτιρίων και συνοδών εγκαταστάσεων : (άρθ. 123)
 • Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3889/2010 : (άρθ. 126)
 • Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 420/1987, του π.δ. της 27ης Σεπτεμβρίου/ 7ης Νοεμβρίου 1985 και του ν. 4342/2015 : (άρθ. 127)
 • Προσθήκη παρ. 6α στο άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (176/Α) : (άρθ. 128)
 • Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3175/2003 : (άρθ. 129)
 • Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων των κατ’ επάγγελμα αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας : (άρθ. 130)
 • Τροποποίηση διατάξεων ν. 4414/2016 (149/Α) : (άρθ. 131)
 • Διάρκεια ισχύος αδειών εγκατάστασης και οριστικών προσφορών σύνδεσης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και αδειών εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών : (άρθ. 132)
 • Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4389/2016 : (άρθ. 134)
 • Υποστηρικτικές υπηρεσίες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. : (άρθ. 135)
 • Παράταση της προθεσμίας του άρθρου 22 του ν. 4258/2014 : (άρθ. 136)
 • Ρυθμίσεις για τη λειτουργία νεκροταφείων : (άρθ. 137)
 • Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 4276/2014 : (άρθ. 138)
 • Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 3448/2006 (57/Α) : (άρθ. 139)
 • Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2831/2000 : (άρθ. 140)
 • Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4164/2013 : (άρθ. 141)
 • Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1337/1983 : (άρθ. 142)
 • Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4258/2014 : (άρθ. 143)
 • Έγκριση γεωλογικών μελετών που συνοδεύουν ρυθμίσεις πολεοδομικού χαρακτήρα : (άρθ. 144)
 • Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 6/1978 (538/Δ) : (άρθ. 145)
 • Τροποποίηση του άρθρου 62 του ν. 4042/2012 (24/Α) : (άρθ. 146)
 • Τροποποίηση του ν. 3937/2011 (60/Α) : (άρθ. 147)
 • Τροποποίηση διατάξεων πολεοδομικής νομοθεσίας : (άρθ. 148)
 • Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 4001/2011 (179/Α) : (άρθ. 149)
 • Ρυθμίσεις για Υβριδικούς Σταθμούς : (άρθ. 150)
 • Ειδικά πιλοτικά έργα σε μη διασυνδεδεμένα νησιά : (άρθ. 151)
 • Ερευνητικό - Επιδεικτικό έργο στη νήσο Άγιος Ευστράτιος : (άρθ. 152)
 • Διατάξεις σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του κέντρου ανανεώσιμων πηγών και εξοικονόμησης ενέργειας : (άρθ. 153)
 • Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4413/2016 (148/Α) : (άρθ. 154)
 • Τροποποίηση διατάξεων της υ.α 3046/304/89 (59/Δ/1989) : (άρθ. 159)
 • Φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής : (παράρτημα Α)

Τροποποιήθηκε από :

 • N. 4610/2019, (ΦΕΚ 70/Α/7.5.2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις»
 • Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461/2018, (ΦΕΚ 4520/Β/4.10.2018) «Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) καθώς και συμπλήρωση της εργασίας α. και τροποποίηση της εργασίας κη. της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017»
 • N. 4513/2018, (ΦΕΚ 9/Α/23.1.2018) «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 167Α_2017 (Μέγεθος: 1873 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 23-10-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.