Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Υ > Υπηρεσίες υγείας >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

147/Α`/17.6.2013

Υπουργεία:

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Εσωτερικών

Οικονομικών

Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Λέξεις Κλειδιά:

ΑΗΗΕ

ανάκληση

αξιολόγηση συμμόρφωσης

απόσυρση

δήλωση συμμόρφωσης

διάθεση στην αγορά

διαθεσιμότητα

διανομέας

διαχείριση αποβλήτων

εισαγωγέας

εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος

εποπτεία της αγοράς

ηλεκτρικός εξοπλισμός

ηλεκτρονικός εξοπλισμός

ιατροτεχνολογικά προϊόντα

κατασκευαστής

μεγάλης κλίμακας σταθερά βιομηχανικά εργαλεία

μεγάλης κλίμακας σταθερή εγκατάσταση

μη οδικό κινητό μηχάνημα

πρόληψη

σήμανση CE

τεχνική προδιαγραφή

Π.Δ. 114/2013 - Για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Αντικείμενο : (άρθ. 1)
 • Πεδίο Εφαρμογής : (άρθ. 2)
 • Ορισμοί (ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός - ΑΗΗΕ, μεγάλης κλίμακας σταθερά βιομηχανικά εργαλεία, μεγάλης κλίμακας σταθερή εγκατάσταση, σήμανση CE, καλώδια, κατασκευαστής, εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, διανομέας, εισαγωγέας, οικονομικοί φορείς, διαθεσιμότητα στην αγορά, διάθεση στην αγορά, εναρμονισμένο πρότυπο, τεχνική προδιαγραφή, αξιολόγηση της συμμόρφωσης, εποπτεία της αγοράς, ανάκληση, απόσυρση, ομοιογενές υλικό, ιατροτεχνολογικό προϊόν, ιατροτεχνολογικό προϊόν για διάγνωση in vitro, ενεργό εμφυτεύσιμο ιατροτεχνολογικό προϊόν, βιομηχανικά όργανα παρακολούθησης και ελέγχου, διαθεσιμότητα υποκατάστατου, αξιοπιστία υποκατάστατου, ανταλλακτικό, μη οδικά κινητά μηχανήματα που διατίθενται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση, αρμόδιες αρχές) : (άρθ. 3)
 • Πρόληψη : (άρθ. 4)
 • Υποχρεώσεις των κατασκευαστών: (άρθ. 5)
 • Υποχρεώσεις των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων : (άρθ. 6)
 • Υποχρεώσεις των εισαγωγέων : (άρθ. 7)
 • Υποχρεώσεις των διανομέων : (άρθ. 8)
 • Περιπτώσεις στις οποίες οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών ισχύουν για τους εισαγωγείς και τους διανομείς : (άρθ. 9)
 • Ταυτοποίηση των οικονομικών φορέων : (άρθ. 10)
 • Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ : (άρθ. 11)
 • Γενικές αρχές της σήμανσης CE : (άρθ. 12)
 • Κανόνες και όροι τοποθέτησης της σήμανσης CE : (άρθ. 13)
 • Τεκμήριο συμμόρφωσης : (άρθ. 14)
 • Εποπτεία της αγοράς και έλεγχος του ΗΗΕ : (άρθ. 15)
 • Κυρώσεις : (άρθ. 16)
 • Αρμόδιες αρχές : (άρθ. 17)
 • Τροποποίηση παραρτημάτων: (άρθ. 18)
 • Κατηγορίες ΗΗΕ που καλύπτει το παρόν : (παράρτημα Ι)
 • Ουσίες που υπόκεινται σε περιορισμό, αναφερόμενες στο άρθρο 4§1, και μέγιστη ανεκτή συγκέντρωση κατά βάρος ομοιογενούς υλικού : (παράρτημα ΙΙ)
 • Εφαρμογές που εξαιρούνται από την απαγόρευση που προβλέπει το άρθρο 4§1 : (παράρτημα ΙΙΙ)
 • Εφαρμογές οι οποίες εξαιρούνται από τον περιορισμό που επιβάλλει το άρθρο 4§1 και αφορούν ιατροτεχνολογικά προϊόντα και όργανα παρακολούθησης και ελέγχου : (παράρτημα ΙV)
 • Αιτήσεις για χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση εξαιρέσεων σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας 2011/65/ΕΕ : (παράρτημα V)
 • Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ : (παράρτημα VI)

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 147Α_13 (Μέγεθος: 382 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 13-09-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.