Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Π > Πυροπροστασία > Πυροπροστασία ανά χρήση κτηρίου ή εγκατάστασης > σε εταιρείες μη εμπορίας πετρελαιοειδών >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

578/Β`/29.7.1991

Υπουργεία:

Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας

Δημόσιας Τάξης

Λέξεις Κλειδιά:

απαγόρευση καπνίσματος

αποθήκες

αποθήκευση

αποθήκευση καυσίμου

απόσταση ασφαλείας

αφρογόνο

αφροποιητικό σύστημα

βιομηχανία

βυτιοφόρο όχημα

διάταξη δεξαμενών

εκπαίδευση εργαζομένων

εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών

ημιμόνιμο σύστημα πυροπροστασίας

κατηγορίες πυρκαγιών

μελέτη πυροπροστασίας

ομάδες κινδύνου

πυρασφάλεια

πυροπροστασία

πυροσβεστήρας

πυροσβεστικό αυτοκίνητο

σήμανση

σήμανση ασφαλείας

σταθερή δεξαμενή

σύστημα πυρόσβεσης

υπέργεια δεξαμενή

υπόγεια δεξαμενή

φορτοεκφορτώσεις

Υ.Α. 28.6/1991 - Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων των επιχειρήσεων που δεν αποτελούν εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας : (§4)
 • Μελέτη πυροπροστασίας : (§4.1)
 • Κατάταξη εγκαταστάσεων αποθήκευσης υγρών καυσίμων : (§4.2)
 • Προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας : (§4.3)
 • Γενικά μέτρα : (§4.3.1)
 • Ανάρτηση πινακίδων με οδηγίες πρόληψης πυρκαγιάς και τρόπους ενέργειας του προσωπικού : (§4.3.1.1)
 • Απαγόρευση καπνίσματος, χρήση γυμνής φλόγας (σπίρτων, αναπτήρων κ.τ.λ.) και πυροδοτικών συσκευών, σε επικίνδυνους χώρους : (§4.3.1.4)
 • Απαγόρευση αποθήκευσης πετρελαιοειδών κατηγορίας Ι ή ΙΙ σε στεγασμένους χώρους και κτίρια : (§4.3.1.13)
 • Ειδικά μέτρα για εγκαταστάσεις Βγ : (§4.3.2)
 • Εκπαίδευση προσωπικού : (§4.3.3)
 • Πυροσβεστικά μέσα : (§4.4)
 • Γενικά : (§4.4.1)
 • Αφροποιητικά συστήματα δεξαμενών : (§4.4.2)
 • Εγκατεστημένα αφροποιητικά συστήματα δεξαμενών : (§4.4.2.1)
 • Γενικά : (§4.4.2.1Α)
 • Μόνιμα αφροποιητικά συστήματα : (§4.4.2.1Β)
 • Ημιμόνιμα αφροποιητικά συστήματα : (§4.4.2.1Γ)
 • Αφροποιητικά συστήματα δεξαμενών σταθερής οροφής : (§4.4.2.2)
 • Προϋποθέσεις εγκατάστασης υγροποιητικών συστημάτων : (§4.4.2.2Α)
 • Περιγραφή : (§4.4.2.2Β)
 • Στοιχεία σχεδίασης και υπολογισμού : (§4.4.2.2Γ)
 • Επιφανειακή εφαρμογή : (§4.4.2.2Γ.Ι)
 • Εισαγωγή στον πυθμένα : (§4.4.2.2Γ.ΙΙ)
 • Αφροποιητικά συστήματα δεξαμενών πλωτής οροφής : (§4.4.2.3)
 • Προϋποθέσεις εγκατάστασης αφροποιητικών συστημάτων : (§4.4.2.3Α)
 • Στοιχεία σχεδίασης και υπολογισμού : (§4.4.2.3Γ)
 • Αφροποιητικά συστήματα υπόγειων δεξαμενών : (§4.4.2.4)
 • Συστήματα νερού ψύξης δεξαμενών : (§4.4.3)
 • Γενικά : (§4.4.3.1)
 • Προϋποθέσεις εγκατάστασης μόνιμων συστημάτων νερού ψύξης : (§4.4.3.2)
 • Συστήματα νερού ψύξης δεξαμενών σταθερής οροφής : (§4.4.3.3)
 • Συστήματα νερού ψύξης δεξαμενών πλωτής οροφής : (§4.4.3.4)
 • Γενικά στοιχεία σχεδίασης και υπολογισμού : (§4.4.3.5)
 • Προστασία λεκανών δεξαμενών με αφρό : (§4.4.4)
 • Πρόσθετα μέτρα προστασίας : (§4.4.5)
 • Αποστάσεις δεξαμενών μεταξύ τους : (§4.4.5.1)
 • Ομάδες δεξαμενών : (§4.4.5.1Α)
 • Μεμονωμένες δεξαμενές : (§4.4.5.1Β)
 • Αποστάσεις δεξαμενών από τα όρια του οικοπέδου : (§4.4.5.2)
 • Ομάδες δεξαμενών : (§4.4.5.2Α)
 • Μεμονωμένες δεξαμενές : (§4.4.5.2Β)
 • Αποστάσεις αντλιοστασίων και γεμιστηρίων : (§4.4.5.3)
 • Προστασία σταθμών φορτοεκφόρτωσης βυτιοφόρων οχημάτων με αφροποιητικά μέσα : (§4.4.6)
 • Γενικά : (§4.4.6.1)
 • Προϋποθέσεις προστασίας με αφροποιητικά μέσα : (§4.4.6.2)
 • Γεμιστήρια βυτιοφόρων αυτοκινήτων : (§4.6.3)
 • Σταθμοί φορτοεκφόρτωσης σιδηροδρομικών βυτίων : (§4.4.6.4)
 • Προστασία αντλιοστασίων και άλλων περιοχών με αφρό : (§4.4.7)
 • Προστασία προβλητών με αφρό και νερό : (§4.4.8)
 • Προστασία με αφρό : (§4.4.8.1)
 • Προστασία με νερό : (§4.4.8.2)
 • Υδροδοτικό πυροσβεστικό σύστημα : (§4.4.9)
 • Περιγραφή : (§4.4.9.1)
 • Πηγή τροφοδοσίας νερού : (§4.4.9.2)
 • Σύστημα αντλιών : (§4.4.9.3)
 • Δίκτυο διανομής : (§4.4.9.4)
 • Υδρολήψεις – Παροχές : (§4.4.9.5)
 • Υπολογισμός μέγιστης απαιτούμενης παροχής : (§4.4.9.6)
 • Αναγκαίες ποσότητες αφρογόνου : (§4.4.10)
 • Ελάχιστες απαιτούμενες ποσότητες για άμεση λειτουργία : (§4.4.10.1)
 • Ελάχιστα απαιτούμενα αποθέματα αφρογόνου : (§4.4.10.2)
 • Πυροσβεστήρες : (§4.4.11)
 • Γενικά : (§4.4.11Α)
 • Περιοχή υπέργειων δεξαμενών : (§4.4.11Β)
 • Περιοχή στεγασμένων δεξαμενών : (§4.4.11Γ)
 • Περιοχή υπόγειων δεξαμενών : (§4.4.11Δ)
 • Υπαίθριες περιοχές αποθήκευσης : (§4.4.11Ε)
 • Υπόστεγα πλήρωσης – Αποθήκευσης : (§4.4.11ΣΤ)
 • Σταθμοί φορτοεκφόρτωσης βυτιοφόρων οχημάτων : (§4.4.11Ζ)
 • Αντλιοστάσια προϊόντων : (§4.4.11Η)
 • Προβλήτες φορτοεκφορτώσεων : (§4.4.11Θ)
 • Βαρέα φορητά πυροσβεστικά μέσα (πυροσβεστικά αυτοκίνητα) : (§4.4.12)
 • Πηγές ανάφλεξης, ομάδες κινδύνου, κατηγορίες πυρκαγιών : (παράρτ. Ι)
 • Ενδεικτικά σχεδιαγράμματα διατάξεων πυροπροστασίας : (παράρτ. ΙΙ)

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 578Β_91 (Μέγεθος: 1211 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 17-01-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2018 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)ISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.