Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Υ > Υγραέριο >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

1257/Β`/3.9.2003

Υπουργεία:

Ανάπτυξης

Δημόσιας Τάξης

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων

Λέξεις Κλειδιά:

GPL

LPG

αερισμός

απαγωγή καυσαερίων

αποθήκευση υγραερίου

ασφάλεια ροής

βουτάνιο

δεξαμενή υγραερίου

εγκατάσταση σωληνώσεων

εκπαίδευση εργαζομένων

επιβλέπων υγραερίου

κτιριοδομικός κανονισμός

μελετητής

προπάνιο

πυρασφάλεια

πυροπροστασία

ρυθμιστής πίεσης

συντήρηση

συντηρών

υγραέριο

υπόγειος χώρος

Υ.Α. 31856/2003 - Τεχνικός κανονισμός εγκαταστάσεων υγραερίου στα κτίρια (πλήν βιομηχανιών - βιοτεχνιών)

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα

 • Ορισμοί (υγραέριο, επιβλέπων υγραερίου, εγκαταστάτης,βουτάνιο, προπανιο, εταιρεία υγραερίου, μελετητής, επιβλέπων υγραερίου, εγκαταστάτης, υπεύθυνος συντήρησης, υλικά υγραερίου, προμηθευτής υλικών) : (§ 2)
 • Ιδιότητες υγραερίων : (§ 4)
 • Εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγραερίου σε δεξαμενές : (§5)
 • Εγκαταστάσεις τροφοδοτούμενες από φιάλες υγραερίου : (§6)
 • Προδιαγραφές δικτύου σωληνώσεων : (§7)
 • Προσδιορισμός των διαμέτρων των σωληνώσεων : (§8)
 • Σύνδεση των συσκευών υγραερίου : (§9)
 • Εγκατάσταση συσκευών υγραερίου : (§10)
 • Απαγωγή καυσαερίων συσκευών υγραερίου : (§11)
 • Δοκιμή των εγκαταστάσεων σωληνώσεων : (§12)
 • Θέση σε λειτουργία : (§13)
 • Λειτουργία & συντήρηση : (§14)
 • Εγκατάσταση συσκευών υγραερίου σε επαγγελματικά μαγειρεία : (§15)
 • Πυροπροστασία : (§16)
 • Πιστοποιητικά : (παράρτ. Ι)

Σχετικό έγγραφο:

 • Αρ. Πρωτ. 1048 Φ. 701.33/27.1.2014 «Διευκρινήσεις για την ορθή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις- εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στην ΚΥΑ 31856/2003»

Καταργεί:

 • Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α/17.2.1988) «Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων» → → → (το τελευταίο εδάφιο της §5.1 του άρθ. 6)
 • Υ.Α. 3046/304/1989 (ΦΕΚ 59/Δ/3.2.1989) «Κτιριοδομικός Κανονισμός» → → → (το πρώτο εδάφιο της §2.4.3.4 του άρθ. 27)
 • Διατάξεις πυροπροστασίας και κτιριοδομικού κανονισμού «κατά το μέρος που αφορούν ρυθμίσεις που διέπονται από αυτή»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 1257Β_03 (Μέγεθος: 9622 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 17-01-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2018 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)ISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.