Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Υ > Υγραέριο >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

477/Β`/1.7.1993

Υπουργεία:

Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας

Δημόσιας Τάξης

Λέξεις Κλειδιά:

LPG

άδεια λειτουργίας

ανακουφιστική βαλβίδα πίεσης

αντλία

αποθήκευση

αποθήκευση υγραερίου

αποθήκευση υπό πίεση

απόσταση ασφαλείας

βαλβίδα ασφαλείας

δεξαμενή αποθήκευσης

δεξαμενή υγραερίου

διακίνηση υγραερίου

διανομή υγραερίου

διαρροή

διάταξη δεξαμενών

εμφιάλωση υγραερίου

επιχωματωμένη δεξαμενή

κατασκευή δεξαμενής

κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας

λεκάνη ασφάλειας

μελέτη πυροπροστασίας

μετάγγιση

όροι ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων

περίφραξη

πιστοποιητικό πυροπροστασίας

προληπτικά μέτρα

πυρασφάλεια

πυροπροστασία

σήμανση δεξαμενής

συντήρηση

συντήρηση εγκατάστασης

σωληνώσεις

υγραέριο

υπόγεια αποθήκευση

φιάλη

φορτοεκφορτώσεις

φυσικό αέριο -υγραέρια

χωρητικότητα πλήρωσης

Υ.Α. Δ3/14858/1993 - Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνησης, και διανομής υγραερίου καθώς και εγκαταστάσεων για τη χρήση αυτού σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα

 • Γενικές διατάξεις : (§Α)
 • Κανονισμός εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνησης και διανομής υγραερίου : (Κανονισμός Β)
 • Υγραέριο (LPG) : (Β §1.1)
 • Χαρακτηριστικά και επικινδυνότητα υγραερίου : (Β §1.2)
 • Φυσικά χαρακτηριστικά υγραερίου : (Β §1.3)
 • Διάταξη δεξαμενών και αποστάσεις ασφαλείας : (Β § 2.2, §3.2)
 • Αποθήκευση υπό πίεση: Διάταξη και αποστάσεις : (Β §2.2.1)
 • Αποθήκευση υπό πίεση: Μέτρα αντιμετώπισης διαρροής υγραερίου : (Β §2.2.2)
 • Αποθήκευση υπό πίεση: Διάταξη δεξαμενών : (Β §2.2.3)
 • Αποθήκευση υπό πίεση: Περίφραξη : (Β §2.2.4)
 • Αποθήκευση υπό ψύξη και χαμηλή πίεση: Διάταξη και αποστάσεις ασφαλείας : (Β §2.2.5)
 • Αποθήκευση υγραερίου υπό ψύξη και χαμηλή πίεση: Λεκάνες ασφαλείας : (Β §2.2.6)
 • Αποθήκευση υγραερίου υπό ψύξη και χαμηλή πίεση: Διάταξη δεξαμενών : (Β §2.2.7)
 • Αποθήκευση υγραερίου υπό πίεση : (Β §2.3)
 • Εξαρτήματα δεξαμενών : (Β §2.3.2)
 • Συνδέσεις δεξαμενών : (Β §2.3.3)
 • Ανακούφιση της πίεσης : (Β §2.3.4)
 • Δυναμικότητα των ανακουφιστικών βαλβίδων : (Β §2.3.5)
 • Σήμανση ανακουφιστικών βαλβίδων : (Β §2.3.6)
 • Εγκατάσταση ανακουφιστικών βαλβίδων : (Β §2.3.7)
 • Βαλβίδες (βάνες) διακοπής και βαλβίδες διακοπής έκτακτης ανάγκης : (Β §2.3.8, §3.3.7)
 • Χωρητικότητα πλήρωσης : (Β §2.3.9)
 • Μόνωση και θέρμανση των βαλβίδων : (Β §2.3.10)
 • Προστασία κατά της διάβρωσης : (Β §2.3.11, §2.4.8)
 • Συντήρηση – Επανέλεγχος δεξαμενών : (Β §2.3.12, §3.3.13, §3.6.6)
 • Σήμανση των δεξαμενών : (Β §2.3.13, §2.4.9, §3.3.14)
 • Δεξαμενές αποθήκευσης υγραερίου υπό ψύξη και χαμηλή πίεση : (Β §2.4)
 • Στάθμη υγρού : (Β §2.4.3)
 • Δυναμικότητα του συστήματος ψύξης : (Β §2.4.4)
 • Εξαρτήματα δεξαμενών : (Β §2.4.5, §3.3.2)
 • Ανακούφιση πίεσης - κενού : (Β §2.4.6, §3.3.3, §3.6.3)
 • Μόνωση : (Β §2.4.7, §2.5.7)
 • Σωληνώσεις : (Β §2.3.4)
 • Ελαστικοί σωλήνες : (Β §2.5.8, §3.4.6)
 • Αρθρωτές συνδέσεις σωληνώσεων : (Β §2.5.8.6)
 • Στηρίξεις δεξαμενών και σωληνώσεων : (Β §2.6)
 • Εγκαταστάσεις φόρτωσης και εκφόρτωσης (διακίνησης) υγραερίου : (Β §2.7)
 • Αντλίες : (Β §2.7.1)
 • Συμπιεστές : (Β §2.7.2)
 • Μετρητές : (Β §2.7.3)
 • Συστήματα μετάγγισης : (Β §2.7.4)
 • Εξαεριωτές : (Β §2.8, §3.6)
 • Έλεγχος υγρής φάσης : (Β §2.8.4)
 • Ηλεκτρολογικά : (Β §2.9, §5.6)
 • Βιομηχανική, βιοτεχνική και επαγγελματική αποθήκευση υγραερίου χύμα (σε δεξαμενές) : (Β §3)
 • Διάταξη δεξαμενών και αποστάσεις ασφαλείας : (Β §3.2.1)
 • Διαρροή : (Β §3.2.2)
 • Δεξαμενές αποθήκευσης : (Β §3.3)
 • Εξαρτήματα δεξαμενών : (Β §3.3.2)
 • Εγκατάσταση υπόγειων δεξαμενών : (Β §3.3.11)
 • Εγκατάσταση επιχωματωμένων δεξαμενών : (Β §3.3.12)
 • Συντήρηση - επανέλεγχος δεξαμενών : (Β §3.3.13)
 • Σήμανση δεξαμενών : (Β §3.3.13)
 • Σωληνώσεις, βαλβίδες και εξαρτήματα σωληνώσεων : (Β §3.4.1)
 • Χειρισμοί : (Β §4)
 • Αποθήκευση υγραερίου σε φιάλες και φιαλίδια μη επαναπληρούμενα (μιας χρήσης) : (Β §5)
 • Αποθήκευση στο ύπαιθρο : (Β §5.1)
 • Κατασκευαστικά : (Β §5.1.1)
 • Απαγόρευση αποθήκευσης φιαλών υγραερίου σε υπόγειους χώρους ή κάτω της στάθμης του περιβάλλοντος εδάφους : (Β §5.1.1.2)
 • Αποστάσεις ασφαλείας : (Β §5.1.2, §5.5.3)
 • Διαχωριστικοί τοίχοι : (Β §5.1.3)
 • Σωροί και διάδρομοι μεταξύ τους : (Β §5.1.4)
 • Αποθήκευση σε ειδικά σχεδιασμένα κτίρια : (Β §5.2)
 • Περίφραξη : (Β §5.1.5)
 • Γενικοί όροι αποθήκευσης και χειρισμού υγραερίου σε φιάλες και άλλα κινητά δοχεία : (Β §5.4)
 • Αποθήκευση κενών φιαλών : (Β §5.5)
 • Εμφιάλωση υγραερίου : (Β §5.6)
 • Θέσεις πλήρωσης φιαλών : (Β §5.6.1)
 • Αφαίρεση του ατμοσφαιρικού αέρα από τις φιάλες : (Β §6.2.4)
 • Πυροπροστασία : (Β §7.1)
 • Προληπτικά μέτρα : (Β §7.2)
 • Κατασταλτικά μέτρα : (Β §7.3)
 • Βοηθητικά εργαλεία και μέσα : (Β §7.4)
 • Πρόσθετα μέτρα πυροπροστασίας : (Β §7.5)
 • Ελάχιστη παροχή βαλβίδων ασφαλείας : (παράρτ. ι)
 • Μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα υγραερίου : (παράρτ. ΙΙ)

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 477Β_1993 (Μέγεθος: 792 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 12-12-2018


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2018 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)ISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.