Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Π > Πυροπροστασία > Πυροπροστασία ανά χρήση κτηρίου ή εγκατάστασης > σε εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

799/Β`/31.12.1985

Υπουργεία:

Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας

Λέξεις Κλειδιά:

LPG

άδεια εργασίας

αδρανοποιημένος χώρος

αλεξίφλογο

αναπνευστική συσκευή

ανθρωποθυρίδα

απαγόρευση καπνίσματος

αποθήκες

αποθήκευση

αποθήκευση καυσίμου

απόσταση ασφαλείας

αποστράγγιση

ασθενοφόρο

βυτιοφόρο όχημα

γείωση

γείωση δεξαμενής

γερανός

δεξαμενή καυσίμου

διάταξη δεξαμενών

εκπαίδευση εργαζομένων

ελαιοσυλλέκτης

εξαερισμός

επικίνδυνη ατμόσφαιρα

επικίνδυνος χώρος

επιχωματωμένη δεξαμενή

εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών

εύφλεκτο αέριο

θερμή εργασία

καύσιμα

κηροζίνη

λεβητοστάσιο

λεκάνη απορροής

λεκάνη ασφάλειας

μελέτη πυροπροστασίας

μέσα ατομικής προστασίας

όροι ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων

περίφραξη

περονοφόρο

πετρέλαιο

πετρελαιοειδή προιόντα

πλοίο

πρατήρια καυσίμων

πρώτες βοήθειες

πυρασφάλεια

πυροπροστασία

πυροσβεστήρας

ραδιενεργό υλικό

σήμανση

σκάλα

στατικός ηλεκτρισμός

συσκευασία

υγραέριο

υγροποιημένο αέριο

υπέργεια δεξαμενή

υπόγεια δεξαμενή

φορτοεκφορτώσεις

φόρτωση οχήματος

φωτισμός

ψυχρή εργασία

Υ.Α. 34628/1985 - Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών ασφαλούς λειτουργίας, διαμόρφωσης, σχεδίασης και κατασκευής των εγκαταστάσεων εναποθήκευσης υγρών καυσίμων των εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Κατηγορίες πετρελαιοειδών : (§ 1.1)
 • Γενική ταξινόμηση : (§ 1.1.1)
 • Ταξινόμηση για υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος και για θερμαινόμενα προϊόντα: : (§ 1.1.2)
 • Εμπορικοί όροι : (§ 1.3)
 • Χαρακτηριστικά των προϊόντων πετρελαίου (πετρελαιοειδών) : (§ 1.2)
 • Επικίνδυνη ατμόσφαιρα : (§1.2.4)
 • Φόρτωση διαφορετικού προϊόντος : (§ 1.2.5)
 • Στατικός ηλεκτρισμός : (§ 1.3)
 • Εγκαταστάσεις κατηγορίας Α και Β : (§ 3)
 • Μελέτη των εγκαταστάσεων και των αποθηκών : (§ 3.2)
 • Διευθέτηση δεξαμενών και αποστάσεις ασφάλειας : (άρθ. 3.2.3)
 • Λεκάνες ασφαλείας κατά της πυρκαγιάς : (§ 3.2.4)
 • Συγκροτήματα δεξαμενών - Λεκάνες ασφαλείας : (§ 3.2.5)
 • Δρόμοι και περιοχές σταθμεύσεων αυτοκινήτων : (§ 3.2.6)
 • Χώροι κυκλοφορίας : (§ 3.2.7)
 • Σιδηροδρομικές γραμμές : (§ 3.2.8)
 • Προβλήτες και αποβάθρες : (§ 3.2.9)
 • Κτίρια : (§ 3.2.10)
 • Εναποθήκευση συσκευασμένων προϊόντων σε ανοικτό χώρο : (§ 3.2.11)
 • Μελέτη για την προστασία κατά της πυρκαγιάς : (§ 3.2.12)
 • Αποστράγγιση : (§ 3.2.13)
 • Φωτισμός : (§ 3.2.14)
 • Ηλεκτρικά καλώδια πάνω από το έδαφος : (§ 3.2.15)
 • Σχεδίαση και κατασκευή του εξοπλισμού και των κτιρίων της εγκατάστασης : (§ 3.3)
 • Εξαερισμός έκτακτης ανάγκης: (§ 3.3.1ζ)
 • Ανθρωποθυρίδες : (§ 3.3.1ι)
 • Γείωση και γεφύρωση : (§ 3.3.1ο)
 • Σωληνώσεις, βαλβίδες, εξαρτήματα : (§ 3.3.2)
 • Αντλίες : (§ 3.3.3)
 • Ευκολίες φόρτωσης και εκφόρτωσης προϊόντων για οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές : (§ 3.3.4)
 • Διατάξεις φόρτωσης και εκφόρτωσης για θαλάσσιες μεταφορές : (§ 3.3.5)
 • Κτίρια για πλήρωση, συσκευασία και αποθήκευση : (§ 3.3.6)
 • Περιοχές αποθήκευσης συσκευασμένων προϊόντων έξω ή μέσα στα κτίρια : (§ 3.3.7)
 • Ελαιοσυλλέκτες : (§ 3.3.8)
 • Περιφράξεις : (§ 3.3.9)
 • Λειτουργίες : (§ 3.4)
 • Παραλαβή και παράδοση συσκευασμένων φορτίων πετρελαίου προς ή από πλοία : (§ 3.4.2)
 • Φόρτωση και εκφόρτωση σιδηροδρομικών βυτιοφόρων βαγονιών : (§ 3.4.3)
 • Φόρτωση και εκφόρτωση βυτιοφόρων οχημάτων : (§ 3.4.4)
 • Εργασίες εναποθήκευσης σε δεξαμενές : (§ 3.4.5)
 • Συσκευασίας : (§ 3.4.8)
 • Μηχανικός εξοπλισμός διακίνησης: (§ 3.4.8η)
 • Περονοφόρα οχήματα και μηχανοκίνητα βαγονέτα : (§ 3.4.8θ)
 • Εξοπλισμός γενικής φύσεως : (§ 3.4.9)
 • Καθαριότητα του χώρου : (§ 3.4.10)
 • Αρχείο συμβάντων : (§ 3.4.11)
 • Πυρασφάλεια : (§ 3.5)
 • Προσωπικό για την κατάσβεση του πυρός : (§ 3.5.16)
 • Πυροσβεστικές Ασκήσεις : (§ 3.5.17)
 • Συνθήκες εργασίας προσωπικού : (§ 3.6)
 • Πρώτες βοήθειας : (§ 3.6.2)
 • Ιατρική βοήθεια, ασθενοφόρο : (§ 3.6.3)
 • Επέμβαση έκτακτης ανάγκης: (§ 3.6.4)
 • Εισπνοή αναθυμιάσεων και νέφος προϊόντος : (§ 3.6.5)
 • Χειρωνακτικές εργασίες : (§ 3.6.6)
 • Μόλυνση με πετρελαιοειδή : (§ 3.6.7)
 • Μολυβδούχο πετρελαιοειδές : (§ 3.6.8)
 • Θερμαινόμενα προϊόντα : (§ 3.6.9)
 • Ραδιενεργά υλικά : (§ 3.6.10)
 • Υγιεινή : (§ 3.6.11)
 • Προστατευτικός εξοπλισμός του προσωπικού : (§ 3.6.12)
 • Αναπνευστικές συσκευές : (§ 3.6.13)
 • Εργασία σε επικίνδυνες ή περιορισμένους χώρους : (§ 3.6.14)
 • Αναφορές ατυχημάτων : (§ 3.6.15)
 • Συντήρηση και επεκτάσεις : (§ 3.7)
 • Ασφάλεια εργασίας συντήρησης και επέκτασης : (§ 3.7.9)
 • Απαερίωση και καθαρισμός των δεξαμενών: (§ 3.8)
 • Καθαρισμός των δεξαμενών : (§ 3.8.2)
 • Εκπαίδευση : (§ 3.9)
 • Ηλεκτρολογικά : (§ 3.10)
 • Ερμηνεία των όρων του κανονισμού (άδεια, αδρανοποίηση, αδρανοποιημένο, αλεξίφλογο, αλλαγή φορτίου, αναβρασμός, αναπνευστική συσκευή, ανθιστάμενο σε πυρκαγιά, ανώτατο όριο ανάφλεξης, απαεριωμένο, απαερίωση, AVTAG, AVTUR, βαρύ πετρέλαιο – μαζούτ - Fuel Oil, βενζίνη, βρωμοχλωροδιφθορομεθάνιο - BCF, γουρουνάκι σωλήνωσης, δεξαμενή υπέργειος, διϋλισμένο πετρελαιοειδές ή προϊόντα, εγκατάσταση κατηγορίας Α ή Β, ελαφρό πετρέλαιο - ντήζελ – Gas oil, επικίνδυνη ατμόσφαιρα, επικίνδυνη περιοχή, εργασία εν θερμώ, εργασία εν ψυχρώ, εστία ανάφλεξης, εύφλεκτο, θαμμένες δεξαμενές ή τελείως σκεπασμένες με χώμα δεξαμενές, κατηγορίες πετρελαιοειδών, κατώτατο όριο ανάφλεξης, καύσιμο, κεροζίνη, κινητός εξοπλισμός, λεκάνη ασφαλείας, μετρητής ευφλέκτων αερίων, μη επικίνδυνη περιοχή, πετρέλαιο θέρμανσης, προϊόν μέσης – υψηλής –χαμηλής τάσης ατμών, πλοίο, πυρίμαχο, σημείο ανάφλεξης - κλειστό δοχείο, ανοικτό δοχείο, στατικός συσσωρευτής, σύστημα σωληνώσεων, σφαίρα, σωλήνας πλήρωσης εξ αποστάσεως, JET A –Β, JP 4, τύπος μελανής θερμοκρασίας, υγροποιημένα αέρια πετρελαιοειδούς - LPG - υγραέρια, φαργοστεγανό περίβλημα, φλογοστεγανός, φράγμα πυρκαγιάς) : (παράρτημα Α)
 • Επεξήγηση λοιπών όρων και παραπομπών του κανονισμού : (παράρτημα Β)
 • Τυπικό υπόδειγμα άδειας εργασίας : (παράρτημα Γ)
 • Μετρητές εύφλεκτων αερίων : (παράρτημα Δ)

Τροποποιήθηκε από :

 • Υ.Α. Π-7086/Φ5.2/1988, (ΦΕΚ 550/Β/3.8.1988) «Συμπλήρωση της υ.α 34628/1985 (ΦΕΚ 799/Β/31.12.1985) «καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών ασφαλούς λειτουργίας, διαμόρφωσης, σχεδίασης και κατασκευής των εγκαταστάσεων εναποθήκευσης υγρών καυσίμων και εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών»»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 799Β_85 (Μέγεθος: 4705 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 17-01-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2018 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)ISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.