Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Π > Πυροπροστασία > Πυροπροστασία ανά χρήση κτηρίου ή εγκατάστασης > σε διυλιστήρια >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

846/Β`/31.12.1990

Υπουργεία:

Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας

Δημόσιας Τάξης

Λέξεις Κλειδιά:

GAS FREE

LPG

άδεια εργασίας

αλεξίφλογο

αντλία

ανυψωτικά περονοφόρα μηχανήματα

ανυψωτικό μηχάνημα

απαγόρευση καπνίσματος

αποθήκες

αποθήκευση

απομάστευση

απόσταση ασφαλείας

ασθενοφόρο

άσφαλτος

αφρογόνο

βενζίνη

βυτιοφόρο όχημα

γείωση

γερανογέφυρα

γερανός

δεξαμενή καυσίμου

εκπαίδευση εργαζομένων

εκρηκτικές ατμόσφαιρες

εκρήξιμες ατμόσφαιρες

εκτίμηση κινδύνου

εξαερισμός

εξοπλισμός εργασίας

επικίνδυνη ατμόσφαιρα

επικίνδυνη ουσία

εύφλεκτη ουσία

ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

θερμή εργασία

κηροζίνη

λεκάνη ασφάλειας

λιπαντικά έλαια

μέσα ατομικής προστασίας

μέτρα ασφάλειας

μηχανολογικές εγκαταστάσεις

μηχανολογικός εξοπλισμός

πετρέλαιο

πλοίο

πόσιμο νερό

προστασία της υγείας & της ασφάλειας

προστατευτικός εξοπλισμός

πρώτες βοήθειες

πυρασφάλεια

πυροπροστασία

πυροσβεστήρας

ραδιενεργό υλικό

στατικός ηλεκτρισμός

υγιεινή και ασφάλεια

υγροποιημένο αέριο

φορτοεκφορτώσεις

ψυχρή εργασία

Υ.Α. 34458/1990 - Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών, διαμόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων διυλιστηρίων και λοιπών βιομηχανιών πετρελαίου

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Πετρελαιοειδή : (κεφ. 1)
 • Επικίνδυνη ατμόσφαιρα : (Κεφ. 1 §4.4)
 • Κανόνες σωστού σχεδιασμού και ανάπτυξης βιομηχανιών πετρελαίου : (κεφ. 2)
 • Μηχανολογικός εξοπλισμός : (κεφ. 3)
 • Γερανοί και ανυψωτικά μηχανήματα : (κεφ. 3 §5.3)
 • Περονοφόρα οχήματα και μηχανοκίνητα βαγονέτα : (κεφ. 3 §5.4)
 • Μονάδες παραγωγής : (κεφ. 4)
 • Μέτρα ασφάλειας : (κεφ. 4 §2, κεφ. 6 §4.3, κεφ. 8§2.3, 3.6, 3.8)
 • Σεισμική προστασία : (κεφ. 4 §2.7.5)
 • Θερμές και επικίνδυνες εργασίες : (κεφ. 4 §2.9)
 • Βοηθητικές παροχές : (κεφ. 5)
 • Συστήματα αποχέτευσης : (κεφ. 6)
 • Συστήματα επικοινωνίας και συναγερμού : (κεφ. 7)
 • Γεμιστήρια υγρών καυσίμων : (κεφ. 8)
 • Συσκευασίες σε δοχεία : (κεφ. 9)
 • Δεξαμενές : (κεφ. 10)
 • Προβλήτες, αποβάθρες και θαλάσσιες τεχνητές νησίδες : (κεφ. 11)
 • Προδιαγραφές ασφαλείας : (κεφ. 11§1.2)
 • Υγραέρια : (κεφ. 12)
 • Άσφαλτοι και λιπαντικά : (κεφ. 13)
 • Ηλεκτρολογικά : (κεφ. 14)
 • Στατικός ηλεκτρισμός : (κεφ. 14§5)
 • Επικίνδυνες χημικές ουσίες : (κεφ. 15)
 • Μετρητές ευφλέκτων αερίων : (κεφ. 16)
 • Απαερίωση και καθαρισμός εξοπλισμού : (κεφ. 17)
 • Ασφάλεια και υγιεινή του προσωπικού : (κεφ. 18)
 • Προστατευτικός ατομικός εξοπλισμός προσωπικού : (κεφ. 18§4.4, κεφ. 22§5.13)
 • Εκπαίδευση προσωπικού : (κεφ. 19)
 • Ασφάλεια εργασίας και άδειες εργασίας : (κεφ. 20)
 • Εκτίμηση του κινδύνου : (κεφ. 20§1.1)
 • Πυροσβεστικά μέσα : (κεφ. 21)
 • Πυροπροστασία : (κεφ. 22)
 • Πρόσθετα μέτρα πυροπροστασίας : (κεφ. 23)
 • Πυροσβεστικά αυτοκίνητα : (κεφ. 24)
 • Πυροσβεστήρες : (κεφ. 25)
 • Προστασία κτιρίων και άλλων χώρων : (κεφ. 26)
 • Πυρανιχνευτές : (κεφ. 27)
 • Ερμηνεία των όρων του κανονισμού (αλεξίφλογο, απομάστευση, αφρογόνο, εργασία εν θερμώ, εργασία εν ψυχρώ, κ.λπ) : (κεφ. 28)
 • Υπολογισμός υδροδοτικού συστήματος (παράδειγμα) : (παράρτ. Α)
 • Ενδεικτικά διαγράμματα διατάξεων πυροπροστασίας : (παράρτ. Β)
 • Κατασκευαστικές λεπτομέρειες συστημάτων και διατάξεων ασφάλειας για υγραέρια : (παράρτ. Γ)

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 846Β_90 (Μέγεθος: 5966 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 17-01-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2018 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)ISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.