Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Π > Πυροπροστασία > Πυροπροστασία ανά χρήση κτηρίου ή εγκατάστασης > σε εκπαιδευτήρια >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

32/Α`/17.2.1988

Υπουργεία:

Δημόσιας Τάξης

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων

Λέξεις Κλειδιά:

sprinkler

αδιέξοδο

αίθουσα συγκέντρωσης κοινού

άκαυστο δομικό υλικό

ανιχνευτής πυρκαγιάς

αποθήκες

αυτοκλειόμενο κούφωμα

αυτόματος καταιονητήρας

βιομηχανία

γηροκομείο

γραφείο

δείκτης πυραντίστασης

διαμερισματοποίηση

δομική πυροπροστασία

εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης

εκπαιδευτήριο

εκπαιδευτικό ίδρυμα

εμπορικό κατάστημα

ενεργητική πυροπροστασία

έξοδος κινδύνου

εξωτερικό κλιμακοστάσιο

επικίνδυνος χώρος

θέατρο

ιατρείο

ινστιτούτο αισθητικής

κανονισμοί

κανονισμός πυροπροστασίας

κατάστημα

κατοικία

κινηματογράφος

κτίριο κοινωνικής πρόνοιας

κτίριο υγείας

λεβητοστάσιο

μονάδα διανομής

νοσοκομεία

ξενοδοχειακά καταλύματα

ξενοδοχείο

όδευση διαφυγής

πιστοποιητικό πυροπροστασίας

πρακτορείο

πρατήρια καυσίμων

πυρανίχνευση

πυρασφάλεια

πυροδιαμέρισμα

πυροθερμικό φορτίο

πυροπροστασία

πυροσβεστήρας

πυροφραγμός

ράμπα

σήμανση

σταθμός αυτοκινήτων

σύστημα πυρανίχνευσης

σύστημα συναγερμού

σχολείο

σωφρονιστικό κτίριο

ταχυδρομικό κατάστημα

τράπεζα

φαρμακείο

φυλακή

φωτισμός ασφαλείας

χώρος στάθμευσης

χώρος συνάθροισης κοινού

Π.Δ. 71/1988 - Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Ορισμοί (ανιχνευτές πυρκαγιάς, αδιέξοδο, άκαυστο δομικό υλικό, εξωτερικό κλιμακοστάσιο, ακεραιότητα απέναντι στη φωτιά ενός δομικού στοιχείου, άμεση απόσταση διαφυγής, αντίσταση στη δίοδο της θερμότητας ενός δομικού στοιχείου, απροστάτευτη όδευση διαφυγής, αυτοκλειόμενο κούφωμα, αυτόματος καταιονητήρας, έξοδος κινδύνου, εξωτερικό κλιμακοστάσιο, επικίνδυνος χώρος, επιφανειακή εξάπλωση φλόγας, εσωτερικά τελειώματα, ευστάθεια σε φωτιά ενός δομικού στοιχείου, καυστό δομικό υλικό, όδευση διαφυγής, οικοδομικό διάκενο, όροφος εκκένωσης, παροχή όδευσης διαφυγής, πραγματική απόσταση απροστάτευτης όδευσης διαφυγής, πυραντίσταση, πυράντοχο κούφωμα, πυροδιαμέρισμα, πυροπροστατευμένη όδευση διαφυγής, πυροφραγμός, τελική έξοδος) : (άρθ. 1 §1.1)
 • Ταξινόμηση κτιρίων σύμφωνα με τη χρήση τους : (άρθ. 1 §1.2)
 • Οδεύσεις διαφυγής (άρθ. 2)
 • Μετρικά στοιχεία : (άρθ. 2§2.1)
 • Κατασκευαστικά στοιχεία οδεύσεων διαφυγής : (άρθ. 2§2.5)
 • Τεχνητός φωτισμός οδεύσεων διαφυγής : (άρθ. 2§2.6)
 • Σήμανση οδεύσεων διαφυγής : (άρθ. 2§2.7)
 • Δομική Πυροπροστασία : (άρθ. 3)
 • Φέροντα δομικά στοιχεία : (άρθ. 3§3.1)
 • Εξάπλωση πυρκαγιάς μέσα στο κτίριο : (άρθ. 3§3.2)
 • Μετάδοση της πυρκαγιάς εκτός κτιρίου : (άρθ. 3§3.3)
 • Ενεργητικά μέτρα πυροπροστασίας : (άρθ. 4)
 • Πυρανίχνευση : (άρθ. 4§4.1)
 • Συναγερμός : (άρθ. 4§4.2)
 • Πυρόσβεση : (άρθ. 4§4.3)
 • Κατοικίες : (άρθ. 5)
 • Ξενοδοχεία (άρθ. 6)
 • Εκπαιδευτήρια : (άρθ. 7)
 • Γραφεία (άρθ. 8)
 • Καταστήματα : (άρθ. 9)
 • Χώροι συνάθροισης κοινού : (άρθ. 10)
 • Θέατρα - Κινηματογράφοι : (άρθ. 10§5)
 • Βιομηχανίες – Αποθήκες : (άρθ. 11)
 • Νοσηλευτικές εγκαταστάσεις – Φυλακές : (άρθ. 12)
 • Χώροι στάθμευσης – Πρατήρια καυσίμων : (άρθ. 13)
 • Κανονισμός πυροπροστασίας υφιστάμενων ξενοδοχείων : (άρθ. 16-18)
 • Αξιολόγηση πυρασφάλειας υφιστάμενων ξενοδοχείων : (άρθ. 19)

Τροποποιήθηκε από :

 • Π.Δ. 41/2018. (ΦΕΚ 80/Α/7.5.2018) «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων» (καταργεί τα κεφάλαια Α και Γ)
 • Υ.Α. 31856/2003, (ΦΕΚ 1257/Β/3.9.2003) «Τεχνικός κανονισμός εγκαταστάσεων υγραερίου στα κτίρια (πλην βιομηχανιών - βιοτεχνιών)» (καταργεί το τελευταίο εδάφιο της § 5.1 του άρθ. 6)
 • Υ.Α. 33940/7590/1998, (ΦΕΚ 1316/Β/31.12.1998) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 71/1988 «κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων» (32/Α, διόρθωση 59/Α)»
 • Υ.Α. 5905/Φ15/839/1995, (ΦΕΚ 611/Β/12.7.1995) «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές-βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών» (καταργεί την § 4 του άρθ. 11)
 • Υ.Α. 54229/2498/1994, (ΦΕΚ 312/Β/22.4.1994) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 71/1988 «κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων» (32/Α διόρθωση 59/Α), όπως ισχύει»
 • Υ.Α. 81813/5428/1993, (ΦΕΚ 647/Β/30.8.1993) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 71/88 «κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων» (32/Α, διόρθωση 59/Α)»
 • Υ.Α. 58185/2474/1991, (ΦΕΚ 360/Β/28.5.1991) «Περί τροποποιήσεως και συμπλήρωσης του π.δ 71/1988 «κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων (32/Α διόρθωση 59/Α)»
 • Π.Δ 374/1988, (ΦΕΚ 168/Α/12.8.1988) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 71/1988 «κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων»

Σχετικό έγγραφο :


Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 32Α_88 (Μέγεθος: 2701 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 13-09-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.