Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Ι > Ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ) >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

120/Α`/29.5.2013

Υπουργεία:

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επικρατείας

Ναυτιλίας και Αιγαίου

Οικονομικών

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Λέξεις Κλειδιά:

άδεια επέκτασης - εκσυγχρονισμού

άδεια οδήγησης

βιομηχανικές περιοχές (ΒΙΠΕ)

βιομηχανικό πάρκο (ΒΙΠΑ)

βιοτεχνικό πάρκο (ΒΙΟΠΑ)

γενικό εμπορικό μητρώο -Γ.Ε.ΜΗ.

εθνικό σύστημα διαπίστευσης

εθνικός χρόνος

επαγγελματικά εργαστήρια

ιχνηλασιμότητα

κυρώσεις

κώδικας οδικής κυκλοφορίας

μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ)

μηχανολογικές εγκαταστάσεις

πιστοποιητικό ικανότητας

πρατήρια καυσίμων

σήματα

τεχνικός έλεγχος

χαμηλή όχληση

Ν. 4155/2013 - Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων - ΕΣΗΔΗΣ : (κεφ. Α)
 • Ρυθμίσεις νομοθεσίας Γ.Ε.ΜΗ. : (κεφ. Β)
 • Τροποποιήσεις του Ν. 4072/2012 (86/Α) για τα σήματα : (κεφ. Γ)
 • Ρυθμίσεις για το παραεμπόριο : (κεφ. Δ)
 • Τροποποιήσεις του ν. 2231/1994 (139/Α) (εθνικός χρόνος, ιχνηλασιμότητα, πιστοποιητικά διακρίβωσης, χρονική σήμανση) : (άρθ. 41)
 • Συστήματα εισροών – εκροών σε πρατήρια υγρών καυσίμων : (άρθ. 42)
 • Τροποποιήσεις του ν. 3325/2005 (68/Α) : (άρθ. 43)
 • Τροποποιήσεις του ν. 3982/2011 (143/Α) : (άρθ. 44)
 • Τροποποίηση του ν. 3614/2007 (267/Α) : άρθ. 45)
 • Ρυθμίσεις για το ΕΣΥΠ : (άρθ. 46)
 • Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : (άρθ. 49)
 • Τροποποιήσεις του π.δ. 51/2012 (101/Α) : (άρθ. 50)
 • Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας : (άρθ. 51)
 • Οικονομικά θέματα σχετικά με άδειες οδήγησης και πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας : (άρθ. 52)
 • Τροποποιήσεις του π.δ. 74/2008 (112/Α) : (άρθ. 53)
 • Τροποποίηση του π.δ. 208/2002 (194/Α) : (άρθ. 54)
 • Θέματα Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών : (άρθ. 55)
 • Τροποποίηση του ν. 1955/1991 (112/Α) : (άρθ. 56)
 • Συμπλήρωση του άρθρου 30 της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (ν. 3669/2008): (άρθ. 63)
 • Διαδικασία Διαιτησίας : (άρθ. 64)
 • Τροποποίηση του άρθρου 100 της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (ν. 3669/2008) : (άρθ. 66)

Τροποποιήθηκε από :

 • N. 4599/2019, (ΦΕΚ 40/Α/4.3.2019) «Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις»
 • Ν. 4281/2014, (ΦΕΚ 160/Α/8.8.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 120Α_2013 (Μέγεθος: 445 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 09-08-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.