Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Π > Περιβάλλον > Κατηγορίες έργων και δραστηριοτήτων >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

21/Β`/13.1.2012

Υπουργεία:

Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Λέξεις Κλειδιά:

ανανεώσιμη πηγή ενέργειας

βιομηχανία

δημόσια έργα

ελαιοτριβείο

ελαιουργείο

εξορυκτική επιχείρηση

κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων

λιμενικές εγκαταστάσεις

λιμενικό έργο

περιβαλλοντική αδειοδότηση

πτηνοκτηνοτροφική εγκατάσταση

τουριστική εγκατάσταση

τουριστική επιχείρηση

υδραυλικά έργα

Υ.Α. 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011)

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Σκοπός : (άρθ. 1)
 • Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε ομάδες : (άρθ. 2)
 • Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες : (άρθ. 3)
 • Αντιστοίχηση ομάδων έργων και δραστηριοτήτων του άρθρου 20§10 του Ν. 4014/2011 με τις ομάδες της παρούσας απόφασης : (άρθ. 5)
 • Καταργούμενες διατάξεις : (άρθ. 6)
 • Περιλαμβάνει την ομάδα 1η «Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών» : (παράρτημα Ι)
 • Περιλαμβάνει την ομάδα 2η «Υδραυλικά έργα» : (παράρτημα ΙΙ)
 • Περιλαμβάνει την ομάδα 3η «Λιμενικά έργα» : (παράρτημα ΙΙΙ)
 • Περιλαμβάνει την ομάδα 4η «Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών» : (παράρτημα ΙV)
 • Περιλαμβάνει την ομάδα 5η «Εξορυκτικές δραστηριότητες» : (παράρτημα V)
 • Περιλαμβάνει την ομάδα 6η «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής» : (παράρτημα VΙ)
 • Περιλαμβάνει την ομάδα 7η «Πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις» : (παράρτημα VIΙ)
 • Περιλαμβάνει την ομάδα 8η «Υδατοκαλλιέργειες» : (παράρτημα VΙΙΙ)
 • Περιλαμβάνει την ομάδα 9η «Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις» : (παράρτημα ΙΧ)
 • Περιλαμβάνει την ομάδα 10η «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» : (παράρτημα Χ)
 • Περιλαμβάνει την ομάδα 11η «Μεταφορά ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών» : (παράρτημα ΧΙ)
 • Περιλαμβάνει την ομάδα 12η «Ειδικά έργα και δραστηριότητες» : (παράρτημα ΧΙΙ)

Τροποποιήθηκε από :

 • Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016, (ΦΕΚ 2471/Β/10.8.2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει»
 • Υ.Α. οικ.173829/2014, (ΦΕΚ 2036/Β/25.7.2014) «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1958/2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (21/Β), με την οποία κατατάσσονται τα δημόσια και ιδιωτικά έργα και δραστηριότητες σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/2011 (209/Α), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων της 2ης, 6ης, 9ης και 12ης Ομάδας»
 • Υ.Α. Οικ: 65150/1780/2013, (ΦΕΚ 3089/Β/4.12.2013) «Αντικατάσταση του Παραρτήματος VII της ΥΑ 1958/2012 «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (ΦΕΚ. 209/Α/2011)» (21/Β), όπως ισχύει»
 • Υ.Α. οικ.166476/2013, (ΦΕΚ 595/Β/14.3.2013) «Τροποποίηση της υπ αριθ. 1958/13.1.2012 (ΦΕΚ 21/Β) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 §4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α)», όπως τροποποιήθηκε από την υπ αριθμ. 20741/8.5.2012, (ΦΕΚ 1565/Β) όμοιά της»
 • Υ.Α. 20741/2012, (ΦΕΚ 1565/Β/8.5.2012) «Τροποποίηση της 1958/13.12.2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (209/Α)» (21/Β)»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 21Β_12 (Μέγεθος: 1030 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 09-08-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.