Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Π > Περιβάλλον > Κατηγορίες έργων και δραστηριοτήτων >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

91/Α`/25.4.2002

Υπουργεία:

Ανάπτυξης

Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης

Μεταφορών & Επικοινωνιών

Οικονομίας & Οικονομικών

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων

Πολιτισμού

Υγείας & Πρόνοιας

Λέξεις Κλειδιά:

έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ)

κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων

μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ)

περιβάλλον

περιβαλλοντική αδειοδότηση

τοξικά & επικίνδυνα απόβλητα

υδατόρεμα

Ν. 3010/2002 - Εναρμόνιση του ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Κατηγορίες έργων και δραστηριοτήτων : (άρθ. 1)
 • Έγκριση περιβαλλοντικών όρων : (άρθ. 2)
 • Περιεχόμενο και δημοσιότητα μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων : (άρθ. 3)
 • Τροποποίηση του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/16.10.1986): (άρθ. 4)
 • Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα : (άρθ. 5)

Τροποποιήθηκε από :

 • Ν. 4070/2012, (ΦΕΚ 82/Α/10.4.2012) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων, και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 3897/2010, (ΦΕΚ 208/Α/10.12.2010) «Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία και βελτίωση του θεσμού του τεχνικού ελέγχου οχημάτων για την προαγωγή της Οδικής Ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος, κύρωση Σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΑΣΘ και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 3146/2003, (ΦΕΚ 176/Α/2.7.2003) «Μητρώα Μελετητών, ανάθεση και εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 91Α_02 (Μέγεθος: 139 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 17-10-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.