Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Π > Περιβαλλοντικός θόρυβος > από διατάξεις εξάτμισης μηχανοκίνητων οχημάτων >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

208/Α`/10.12.2010

Υπουργεία:

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Οικονομικών

Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Προστασίας του Πολίτη

Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Λέξεις Κλειδιά:

CNG

LPG

απόσταση ασφαλείας

αποχωρητήρια

βυτιοφόρο όχημα

επαγγελματική κατάρτιση οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων

ημιυπαίθριος χώρος

θόρυβος

κώδικας οδικής κυκλοφορίας

νοσοκομεία

πρατήρια καυσίμων

σταθμός αυτοκινήτων

συνεργείο αυτοκινήτων

σχολείο

τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων

Ν. 3897/2010 - Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία και βελτίωση του θεσμού του τεχνικού ελέγχου οχημάτων για την προαγωγή της Οδικής Ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος, κύρωση Σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΑΣΘ και άλλες διατάξεις

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας : (άρθ. 1)
 • Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας : (άρθ. 2)
 • Διάρθρωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων : (άρθ. 3)
 • Προϊστάμενοι Οργανισμών Μονάδων Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων : (άρθ. 4)
 • Εποπτεία και βελτίωση του θεσμού του τεχνικού ελέγχου οχημάτων : (άρθ. 5)
 • Καθιέρωση ειδικού ελέγχου εκπομπών θορύβου κυκλοφορούντων μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων για την προστασία του περιβάλλοντος : (άρθ. 6)
 • Κάρτα ελέγχου καυσαερίων και κινητές μονάδες ελέγχου πεδίου : (άρθ. 7)
 • Κώδικας οδικής κυκλοφορίας : (άρθ. 8)
 • Αρχική επιμόρφωση και περιοδική κατάρτιση οδηγών μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων : (άρθ. 9)
 • Συνεργεία αυτοκινήτων : (άρθ. 10)
 • Εναρμόνιση διατάξεων και άρση περιορισμών ελευθερίας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων καυσίμων : (άρθ. 11)
 • Απόσταση ασφαλείας πρατηρίων υγρών καυσίμων και σταθμών αυτοκινήτων από σχολεία, νοσοκομεία, ναούς κ.λπ > 80μ : (άρθ. 11§1)
 • Αποθήκη βοηθητικού εξοπλισμού της εγκατάστασης : (άρθ. 11§9β)
 • Ειδικός χώρος υγιεινής : (άρθ. 11§9γ)
 • Σταθμοί αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των επιβατών του μετρό νομού Αττικής και νομού Θεσσαλονίκης και διατήρηση λειτουργίας εγκαταστάσεων διάθεσης καυσίμων εντός των αμαξοστασίων συγκοινωνιακών φορέων κοινωφελούς χαρακτήρα : (άρθ. 12)
 • Οδική βοήθεια : (άρθ. 13)
 • Έλεγχος νομιμότητας κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων : (άρθ. 14)
 • Φορτηγά ιδιωτικής χρήσης βυτιοφόρα : (άρθ. 15)
 • Κοινωνικές διατάξεις μεταφορών : (άρθ. 16)
 • Κύρωση σύμβασης μεταξύ ελληνικού δημοσίου και ΟΑΣΘ : (άρθ. 17)
 • Ενοποίηση σταθμών είσπραξης τελών διέλευσης : (άρθ. 19)
 • Έγκριση καταβολής δόσεων χρηματοδοτικής συμβολής του δημοσίου στις συμβάσεις παραχώρησης των αυτοκινητοδρόμων ανάλογων με την πρόοδο του έργου : (άρθ. 20-21)
 • Ρύθμιση θεμάτων του ν. 3843/2010 : (άρθ. 22)

Τροποποιήθηκε από :

 • N. 4599/2019, (ΦΕΚ 40/Α/4.3.2019) «Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις»
 • N. 4530/2018, (ΦΕΚ 58/Α/30.3.2018) «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις»
 • N. 4483/2017, (ΦΕΚ 107/Α/31.7.2017) «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4439/2016, (ΦΕΚ 222/Α/30.11.2016) «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις»
 • Ν. 4199/2013, (ΦΕΚ 216/Α/11.10.2013) «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών − Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4155/2013, (ΦΕΚ 120/Α/29.5.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4070/2012, (ΦΕΚ 82/Α/10.4.2012) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων, και άλλες διατάξεις»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 208Α_10 (Μέγεθος: 653 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 13-09-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.