Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

216/Α`/11.10.2013

Υπουργεία:

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Εθνικής Άμυνας

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Εσωτερικών

Μακεδονίας - Θράκης

Οικονομικών

Παιδείας και Θρησκευμάτων

Τουρισμού

Υγείας

Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Λέξεις Κλειδιά:

CNG

LPG

άδεια κυκλοφορίας

άδεια λειτουργίας

απόσταση ασφαλείας

αστικές & υπεραστικές συγκοινωνίες

δημόσια έργα

έγκριση τύπου

εργοληπτική επιχείρηση

λιπαντήριο αυτοκινήτων

μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ)

μηχανήματα έργων (ΜΕ)

μικτό πρατήριο

πλυντήριο αυτοκινήτων

πρατήρια καυσίμων

πρατήριο υγραερίου

σταθμός αυτοκινήτων

σταθμός υπεραστικών λεωφορείων

συνεργείο αυτοκινήτων

σχολείο

υπόγεια δεξαμενή

φορτάμαξα

φορτηγό όχημα

Ν. 4199/2013 - Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών − Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών :(μέρος πρώτο)
 • Ορισμοί : (δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών, δίκτυο δημοσίων υπεραστικών οδικών μεταφορών, δημόσιες αστικές οδικές μεταφορές επιβατών, ρυθμιστική αρχή, περιφέρεια, περιφερειακή ενότητα, υπεραστική γραμμή, υπεραστικές γραμμές ελεύθερης επιλογής, κανονισμός) :(άρθ. 2)
 • Σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων :(άρθ. 15)
 • Υφιστάμενοι σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων :(άρθ. 17)
 • Ισχύς διατάξεων για τις υπεραστικές επιβατικές μεταφορές :(άρθ. 47)
 • Ρυθμίσεις εργασιακών θεμάτων :(άρθ. 50)
 • Αποστάσεις ίδρυσης σταθμών υπεραστικών λεωφορείων : (άρθ. 53)
 • Απόσταση < 100 m από σχολεία ή ενοριακούς ναούς : (άρθ. 53)
 • Πιστοποίηση φορέων υπευθύνων για τη συντήρηση εμπορευματικών φορταμαξών :(άρθ. 87)
 • Πιστοποίηση φορέων λειτουργιών συντήρησης :(άρθ. 88)
 • Πιστοποίηση μηχανοδηγών :(άρθ. 92)
 • Τροποποίηση κώδικα οδικής κυκλοφορίας : (άρθ. 101)
 • Διατάξεις για τα δημόσιας χρήσεως οχήματα και τα ενοικιαζόμενα επιβατικά αυτοκίνητα :(κεφ. Γ)
 • Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 – ΦΕΚ 82/Α και του Ν. 3534/2007 :(άρθ. 106)
 • Μισθωμένο Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο, προμίσθωση :(άρθ. 106§1β)
 • Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας γενικής γραμματείας δημοσίων έργων :(κεφ. Δ)
 • Τροποποίηση της κωδικοποιημένης νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων (κ.ν. 3669/2008, 116/Α) : Διατάξεις του άρθρου 99 «Τύπος κατάταξης των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο Μ.Ε.ΕΠ.» και του άρθρου 100 «Τάξεις και κατηγορίες του Μ.Ε.ΕΠ.» της Κ.Δ.Ε. : (άρθ. 107)
 • Μηχανήματα έργων : (άρθ. 111)
 • Κυκλοφοριακές συνδέσεις σε πρατήρια υγρών καυσίμων εντός οικισμών: (άρθ. 112)
 • Κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές μονάδες οχημάτων – Τροποποίηση του ν.δ. 570/1970 – ΦΕΚ 125/Α :(άρθ. 114)
 • Τροποποίηση του ν. 4070/2012 – ΦΕΚ 82/Α, του ν. 3710/2008 - ΦΕΚ 216/Α, του ν. 2773/1999 και του π.δ. 595/1984 : (άρθ. 115)
 • Ρυθμίσεις συνεργείων αυτοκινήτων : (άρθ. 116)
 • Ρυθμίσεις Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. :(άρθ. 120)
 • Ρυθμίσεις θεμάτων φορτηγών δημόσιας χρήσης :(άρθ. 121)
 • Απλούστευση της διαδικασίας χορήγησης των αδειών κυκλοφορίας και μεταβίβασης της κυριότητας των φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης :(άρθ. 128)

Τροποποιήθηκε από :

Σχετικό έγγραφο:

 • Εγκ. 32/4.11.2013 «(Αρ. Πρωτ. Δ17α/01/242/ΦΝ 433.β/4.11.2013) Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου με το ν. 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α)»
 • Εγκ. 31/4.11.2013 «(Αρ. Πρωτ. Δ13/ο/11170/4.11.2013) Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 111 του Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/11.10.2013), που αφορά τα μηχανήματα έργων»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 216Α_13 (Μέγεθος: 548 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 09-08-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.