Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

176/Α`/2.7.2003

Υπουργεία:

Ανάπτυξης

Γεωργίας

Δικαιοσύνης

Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης

Μεταφορών & Επικοινωνιών

Οικονομίας & Οικονομικών

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων

Πολιτισμού

Υγείας & Πρόνοιας

Λέξεις Κλειδιά:

αναθέτουσα αρχή

δημόσια έργα

εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών

εργοδότης

κύριος του έργου

μελετητής

μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ)

μητρώο μελετητών

οικοδομικά και τεχνικά έργα

στερεά απόβλητα

φορέας διαχείρισης

Ν. 3164/2003 - Μητρώα Μελετητών, ανάθεση και εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 1)
 • Ορισμοί (κύριος του έργου, αναθέτουσα αρχή, εργοδότης, προϊσταμένη αρχή, διευθύνουσα υπηρεσία, μελετητής, σύμβουλος, εταιρεία μελετητών, εταιρεία συμβούλων, σύνθετη μελέτη, τεχνικό συμβούλιο, υπηρεσίες συμβούλου, ανάδοχος, σύμπραξη, προεκτεινόμενη αμοιβή, συμβατική αμοιβή, τελική αμοιβή) : (άρθ. 2)
 • Προγραμματική σύμβαση : (άρθ. 3)
 • Μελετητές - Γραφεία μελετών – Εταιρείες μελετών : (άρθ. 4)
 • Εγγραφή στα μητρώα – Κατηγορίες – Πιστοποιητικά – Αρμόδια υπηρεσία : (άρθ. 5)
 • Προετοιμασία του κύριου του έργου για την ανάθεση μελετών και υπηρεσιών : (άρθ. 6)
 • Επιλογή διαδικασίας : (άρθ. 7)
 • Διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης : (άρθ. 8)
 • Προκηρύξεις - Δημοσιεύσεις : (άρθ. 9)
 • Δικαιολογητικά και στοιχεία συμμετοχής : (άρθ. 10)
 • Κριτήρια τεχνικής και οικονομικής ικανότητας : (άρθ. 11)
 • Κριτήρια ανάθεσης : (άρθ. 12)
 • Διατάξεις γενικής εφαρμογής : (άρθ. 13)
 • Επιτροπή αξιολόγησης : (άρθ. 14)
 • Ενστάσεις : (άρθ. 15)
 • Προδιαγραφές εκπόνησης μελετών – Επίβλεψη εκπόνησης μελετών και παροχής λοιπών υπηρεσιών : (άρθ. 16)
 • Εγγυήσεις - Ασφάλιση : (άρθ. 17)
 • Εκχώρηση - Υποκατάστατη : (άρθ. 18)
 • Συμπληρωματικές μελέτες ή υπηρεσίες : (άρθ. 19)
 • Αμοιβή μελετητών και υπηρεσιών - Αναθεώρηση : (άρθ. 20)
 • Νέες τιμές – Συγκριτικοί πίνακες : (άρθ. 21)
 • Υποχρεώσεις αναδόχου - Έκπτωση : (άρθ. 22)
 • Προθεσμίες – Ποινικές ρήτρες : (άρθ. 23)
 • Υπερημερία και υποχρεώσεις εργοδότη : (άρθ. 24)
 • Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης : (άρθ. 25)
 • Εμπειρογνώμονες : (άρθ. 26)
 • Διοικητική επίλυση διαφορών : (άρθ. 27)
 • Δικαστική επίλυση διαφορών : (άρθ. 28)
 • Τροποποίηση του ν. 716/1977 (ΦΕΚ 295/Α/5.10.1977) : (άρθ. 30)
 • Εγκατάσταση μονάδων εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων : (άρθ. 33§10)

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 176Α_03 (Μέγεθος: 1942 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 13-09-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.