Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

156/Α`/1.8.2014

Υπουργεία:

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Εξωτερικών

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Εσωτερικών

Μακεδονίας - Θράκης

Ναυτιλίας και Αιγαίου

Οικονομικών

Παιδείας και Θρησκευμάτων

Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Πολιτισμού και Αθλητισμού

Τουρισμού

Υγείας

Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Λέξεις Κλειδιά:

ατυχήματα μεγάλης έκτασης

βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης (BAME)

γενετικώς τροποποιημένοι μικροοργανισμοί (ΓΤΜ)

διαχείριση υδάτων

κέντρο αποτέφρωσης νεκρών (ΚΑΝ)

μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ)

περιβάλλον

περιβαλλοντική πολιτική

προστασία του περιβάλλοντος

ρυθμιστικό σχέδιο

τεχνολογικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης - ΤΑΜΕ

χωροταξικός σχεδιασμός

Ν. 4277/2014 - Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας − Αττικής και άλλες διατάξεις

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Νέο ρυθμιστικό σχέδιο Αθήνας − Αττικής : (μέρος 1ο)
 • Περιεχόμενο, διαδικασίες και χρονική διάρκεια : (κεφ. α)
 • Στρατηγική του νέου ΡΣΑ βασικοί και ειδικοί στόχοι : (κεφ. β)
 • Χωροταξική οργάνωση – χωρικές ενότητες : (κεφ. γ)
 • Οικιστική ανάπτυξη, πολεοδομική οργάνωση και διαχείριση του αστικού και επωαστικού χώρου : (κεφ. δ)
 • Περιβαλλοντικές πολιτικές : (κεφ. Ε)
 • Στόχοι για την προστασία του περιβάλλοντος : (άρθ. 17)
 • Προστασία του φυσικού χώρου και της βιοποικιλότητας και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή : (άρθ. 18)
 • Διαχείριση υδάτων : (άρθ. 20)
 • Περιβαλλοντικές υποδομές και παρακολούθηση κατάστασης περιβάλλοντος : (άρθ. 21)
 • Παραγωγικές δραστηριότητες : (κεφ. ΣΤ)
 • Πρωτογενής Τομέας Παραγωγής : (άρθ. 23)
 • Δευτερογενής και Τριτογενής τομέας − Χωρική στρατηγική για την οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας : (άρθ. 24)
 • Οργάνωση Δευτερογενούς Τομέα : (άρθ. 25)
 • Οργάνωση Δραστηριοτήτων Χονδρικού Εμπορίου και Εφοδιαστικής Αλυσίδας : (άρθ. 26)
 • Οργάνωση Δραστηριοτήτων Λιανικού Εμπορίου − Εμπορικά Κέντρα : (άρθ. 27)
 • Τουρισμός : (άρθ. 28)
 • Συστήματα μεταφορών, ασφάλεια και προστασία : (κεφ. Ζ)
 • Μεταφορές, μετακινήσεις : (άρθ. 29)
 • Οργάνωση Συστήματος Μεταφορών : (άρθ. 30)
 • Ασφάλεια και προστασία : (άρθ. 31)
 • Πρόληψη και την αντιμετώπιση των τεχνολογικών και βιομηχανικών ατυχημάτων : (άρθ. 31§2)
 • Εφαρμογή νέου ρυθμιστικού σχεδίου Αθήνας − Αττικής : (κεφ. η)
 • Έγκριση της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του νέου ΡΣΑ : (κεφ. Θ)

Διόρθωση σφάλματος

 • Διορθ. Σφ. (ΦΕΚ 165/Α/26.8.2014) «Διόρθωση σφάλματος στο ν. 4277/2014 «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας − Αττικής και άλλες διατάξεις», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 156/Α/1.8.2014»

Τροποποιήθηκε από την :

 • Ν. 4384/2016, (ΦΕΚ 78/Α/26.4.2016) «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4368/2016, (ΦΕΚ 21/Α/21.2.2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»
 • N. 4315/2014, (ΦΕΚ 269/Α/29.12.2014) «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα − Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4305/2014, (ΦΕΚ 237/Α/31.10.2014) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (57/Α), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 156Α_2014 (Μέγεθος: 9640 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 11-07-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)ISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.