Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Ε > Επαγγελματικές ασθένειες >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

/--/16.2.2001

Υπουργεία:

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Λέξεις Κλειδιά:

ελευθερία εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών

επαγγελματική άδεια

επαγγελματική συμπεριφορά

μητρώο με πληροφοριακά στοιχεία των αδειοδοτημένων προσώπων και της επαγγελματικής τους συμπεριφοράς

παρακολούθηση επαγγελματικής συμπεριφοράς

πάροχος υπηρεσιών

σύστημα αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων

σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά - ΙΜΙ

σύστημα χορήγησης άδειας

υπηρεσία

Εγκ. ΦΓ/9.1/οικ. 1722/127/2011 - Εφαρμογή του Νόμου υπ’ αριθμ. 3844/2010 (ΦΕΚ 63Α) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά», καθώς και των Υπουργικών Αποφάσεων 12570/1106/ΦΓ9.1/10-11-2010 (ΦΕΚ 1830/Β/2010) «Διαδικασία έγκρισης προσωρινής παροχής υπηρεσιών, τήρηση μητρώων και εποπτεία παροχών», 158/25/ΓΦ9.1/10-01-2011 (ΦΕΚ 49/Β/2011) «Παροχή πληροφοριών αναφορικά με τις άδειες παροχής υπηρεσιών από παρόχους μόνιμα εγκατεστημένους στην Ελλάδα» και 14937/2050/ΦΓ9.1/28-12-2010 (ΦΕΚ 62/Β/2011) «Καθορισμός οργάνων και διαδικασίας επιβολής κυρώσεων ..», οι οποίες έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του Ν.3844/2010

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat Εγκ. 1722_2011 (Μέγεθος: 114 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 13-09-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
          W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.