Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Ε > Επαγγελματικές άδειες >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

170/Α`/5.8.2011

Υπουργεία:

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

Οικονομικών

Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Λέξεις Κλειδιά:

GAS FREE

άδεια φροντίδας παιδιού

άδειες χειρισμού μηχανημάτων

αδήλωτη εργασία

ΑμΕΑ

απαγόρευση καπνίσματος

απόλυση εγκύου

βιβλίο αδειών

βιβλίο ημερίσιου δελτίου απασχόλησης προσωπικού (ΒΗΔΑΠ)

βιβλίο υπερωριών

γιατρός εργασίας

διοικητικές κυρώσεις

ειδική παροχή προστασίας μητρότητας

εμπορευματικές μεταφορές

επιβαλλόμενο πρόστιμο

επιβατικές μεταφορές

επιβολή προστίμου

επιθεώρηση εργασίας

επίλυση εργατικών διαφορών

επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας (ΕΥΑΕ)

εργατικές διατάξεις

ιατρός εργασίας (ΙΕ)

ισότητα

κοινοποίηση πράξεων

ΚΤΕΛ

μητρότητα

μικτά κλιμάκια ελέγχου

οδηγοί

παράβαση εργατικής νομοθεσίας

πιστοποιητικό απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια

πιστοποιητικό ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων

ποινικές κυρώσεις

ΣΕΠΕ

συμφιλιωτική διαδικασία

σύσταση επιθεώρησης εργασίας

ταξί

τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων

Ν. 3996/2011 - Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) : (άρθ. 1)
 • Έργο και αρμοδιότητες – Ελεγκτική και υποστηρικτική δράση : (άρθ. 2)
 • Συμφιλιωτική διαδικασία – Επίλυση διαφορών : (άρθ. 3)
 • Προσόντα του συμφιλιωτή εργατικών διαφορών : (άρθ. 4)
 • Στελέχωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας : (άρθ. 5)
 • Εκπαίδευση και πιστοποίηση του προσωπικού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας : (άρθ. 6)
 • Οργάνωση και λειτουργία : (κεφ. Β)
 • Ειδικός γραμματέας : (άρθ. 7)
 • Γενικοί επιθεωρητές : (άρθ. 8)
 • Υπηρεσία ειδικών επιθεωρητών εργασίας : (άρθ. 9)
 • Υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας : (άρθ. 10)
 • Αυτοτελές γραφείο ενημέρωσης, υποδοχής : (άρθ. 11)
 • Ειδική ομάδα ετοιμότητας και άμεσης επέμβασης : (άρθ. 12)
 • Υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας : (άρθ. 13)
 • Οικονομική υποστήριξη της επιχειρησιακής αυτοτέλειας και λειτουργίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας : (άρθ. 14)
 • Πρόσθετη αμοιβή – λοιπά οικονομικά θέματα : (άρθ. 15)
 • Τυποποίηση και χρήση δελτίων ελέγχου : (άρθ. 16)
 • Θέματα λειτουργίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας : (άρθ. 17)
 • Ηλεκτρονική διασύνδεση και μείωση γραφειοκρατικών διαδικασιών : (άρθ. 18)
 • Συνεργασία ΣΕΠΕ, Γενικής Διεύθυνσης Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας (ΓΔΣΥΕ) και Γενικής Διεύθυνσης Εργασίας : (άρθ. 19)
 • Δικαστική εκπροσώπηση ΣΕΠΕ : (άρθ. 20)
 • Κοινωνικός έλεγχος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας : (άρθ. 21)
 • Έκθεση αξιολόγησης έργου του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και ετήσια έκθεση πεπραγμένων : (άρθ. 22)
 • Είδος και εύρος κυρώσεων : (άρθ. 23)
 • Προσωρινή διακοπή της λειτουργία της επιχείρησης ή τμήματός της λόγω άμεσου κινδύνου για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων: (άρθ. 23§3α)
 • Επιβολή προστίμου λόγω μη τήρησης των διατάξεις περί απαγορεύσεως του καπνίσματος στους χώρους εργασίας: (άρθ. 23§4)
 • Διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας : (άρθ. 24)
 • Πιστοποιητικό ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων : (άρθ. 24§7)
 • Πιστοποιητικό απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια : (άρθ. 24§7)
 • Έλεγχος τήρησης της ασφαλιστικής νομοθεσίας για την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας : (άρθ. 25)
 • Θεσμοθέτηση κάρτας εργασίας : (άρθ. 26)
 • Κοινοποίηση πράξεων : (άρθ. 27)
 • Ποινικές κυρώσεις : (άρθ. 28)
 • Ρυθμίσεις για ιατρούς εργασίας : (άρθ. 29)
 • Επιτρέπεται η προσφορά ιατρικών υπηρεσιών από ιατρούς με την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας, στην περιφέρεια άλλων ιατρικών συλλόγων χωρίς άδεια των συλλόγων αυτών : (άρθ. 29§1)
 • Δράσεις ανταλλαγής πληροφοριών ΣΕΠΕ, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΓΓΠΣ μέσω ηλεκτρονικής διακυβέρνησης : (άρθ. 30)
 • Μικτά κλιμάκια ελέγχου : (άρθ. 31)
 • Ορολογία (επιθεωρητής ασφάλειας και υγείας στην εργασία, επιθεωρητής εργασιακών σχέσεων, περιφερειακή διεύθυνση επιθεώρησης εργασιακών σχέσεων, περιφερειακή διεύθυνση επιθεώρησης ασφάλειας και υγείας στην εργασία, τμήμα επιθεώρησης εργασιακών σχέσεων, τμήμα - γραφείο επιθεώρησης ασφάλειας και υγείας στην εργασία, άτομα με αναπηρία – ΑμεΑ, αδήλωτη εργασία) : (άρθ. 32)
 • Μεταβατικές – Καταργούμενες διατάξεις : (άρθ. 33)
 • Ρυθμίσεις θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης : (μέρος Β, κεφ. Α)
 • Προστασία από απόλυση λόγω μητρότητας (18 μήνες) : (άρθ. 36)
 • Ρυθμίσεις ασφαλιστικού περιεχομένου : (μέρος Β, κεφ. Β)
 • Ρυθμίσεις ΟΑΕΕ : (μέρος Β, κεφ. Γ)
 • Ειδικό βιβλίο κυκλοφορίας ΤΑΞΙ : (άρθ. 51§2,3)
 • Ρυθμίσεις ΕΤΑΑ : (μέρος Β, κεφ. Δ)
 • Ρυθμίσεις ΙΚΑ-ΕΤΑΜ : (μέρος Β, κεφ. Ε)
 • Ρυθμίσεις ΟΑΕΔ : (μέρος Β, κεφ. ΣΤ)
 • Θέματα διοικητικής οργάνωσης ΓΓΚΑ και εποπτευόμενων ΦΚΑ : (μέρος Β, κεφ. Ζ)
 • Ρυθμίσεις ΟΓΑ : (μέρος Β, κεφ. Η)
 • Ασφάλιση ανέργων που παρακολουθούν προγράμματα κατάρτισης στον κλάδο παροχών ασθένειας σε είδος : (άρθ. 87)

Τροποποιήθηκε από :

 • N. 4611/2019, (ΦΕΚ 73/Α/17.5.2019) «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις»
 • N. 4604/2019, (ΦΕΚ 50/Α/26.3.2019) «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας - Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας – Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις»
 • N. 4578/2018, (ΦΕΚ 200/Α/3.12.2018) «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις»
 • N. 4554/2018, (ΦΕΚ 130/Α/18.7.2018) «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις»
 • N. 4488/2017, (ΦΕΚ 137/Α/13.9.2017) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις»
 • N. 4485/2017, (ΦΕΚ 114/Α/4.8.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
 • N. 4430/2016, (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016) «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4174/2013, (ΦΕΚ 170/Α/26.7.2013) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4144/2013, (ΦΕΚ 88/Α/18.4.2013) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»
 • Ν. 4093/2012, (ΦΕΚ 222/Α/12.11.2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016»
 • Ν. 4070/2012, (ΦΕΚ 82/Α/10.4.2012) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων, και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4052/2012, (ΦΕΚ 41/Α/1.3.2012) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 170Α_11 (Μέγεθος: 622 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 18-06-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)ISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.