Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Π > Πυροπροστασία > Πυροπροστασία ανά χρήση κτηρίου ή εγκατάστασης > σε αεροδρόμια - ελικοδρόμια >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

82/Α`/10.4.2012

Υπουργεία:

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Εθνικής Άμυνας

Επικρατείας

Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

Εσωτερικών

Οικονομικών

Παιδείας, Δια βίου μάθησης Θρησκευμάτων

Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Πολιτισμού & Τουρισμού

Προστασίας του Πολίτη

Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Λέξεις Κλειδιά:

CNG

LPG

άδεια άσκησης επαγγέλματος

άδεια οδήγησης

αλιευτικό πλοίο

αλιευτικό σκάφος

αλιευτικός τουρισμός

αστικές & υπεραστικές συγκοινωνίες

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

δεξαμενή καυσίμου

εθνικό αλιευτικό μητρώο

ειδική άδεια οδήγησης επιβατηγού δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ) αυτοκινήτου

ειδικό σήμα λειτουργίας

εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών

επαγγελματίας αλιέας

επιχείρηση αλιευτικού τουρισμού

εργοληπτική επιχείρηση

ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

ιατρικό πιστοποιητικό υγείας

κατασκευή κεραίας

κεραία

κολυμβητική δεξαμενή

ΚΤΕΛ

λειτουργική αδειοδότηση τουριστικών καταλυμάτων

λιμένες σκαφών αναψυχής (μαρίνες)

λιπαντήριο αυτοκινήτων

μεταφορά επιβατών

μεταφορική επιχείρηση

μέτρα ασφάλειας

μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ)

μικτό πρατήριο

οδηγοί

οδηγοί αγοραίων αυτοκινήτων

οικοδομική άδεια

ορειβατικά καταφύγια

πιστοποιητικό πυρασφάλειας

πλυντήριο αυτοκινήτων

πρατήρια καυσίμων

πρατήριο παροχής καυσίμων και ενέργειας

πρατήριο υγραερίου

προσωπικά δεδομένα

σταθμός αυτοκινήτων

σχολικό λεωφορείο

ταξί

ταξίμετρο

τεχνικός έλεγχος

τουριστικά οργανωμένη κατασκήνωση (camping)

τουριστικά σκάφη

τουριστικό γραφείο

τουριστικό λεωφορείο

τουριστικός λιμένας

υπεύθυνος λειτουργίας

υπόγεια δεξαμενή

φαρμακείο

ωράριο λειτουργίας καταστημάτων

Ν. 4070/2012 - Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων, και άλλες διατάξεις

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Οργάνωση και λειτουργία του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών : (μέρος Α)
 • Δικαιώματα διέλευσης :(άρθ. 28)
 • Συνεγκατάσταση και από κοινού χρήση ευκολιών : (άρθ. 29)
 • Ρυθμίσεις σχετικά με την εγκατάσταση κεραιών : (άρθ. 30)
 • Τυποποίηση και πιστοποίηση εξοπλισμού και υπηρεσιών – Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα : (άρθ. 40)
 • Επιχειρήσεις με σημαντική ισχύ στην αγορά : (κεφ. Ε)
 • Ειδικά μέτρα για τελικούς χρήστες με αναπηρία : (άρθ. 60)
 • Τροποποίηση του άρθρου 1 §5 του ν. 2801/2000 (46/Α/3.3.2000): (άρθ. 80)
 • Ρύθμιση θεμάτων επιβατηγών δημοσίας χρήσης αυτοκίνητων : (μέρος Β)
 • Ορισμοί (επιβατηγά δημόσιας χρήσης - Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα, Ιδιοκτήτης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, οδηγός Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, διαδρομή, μισθωμένο Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο, έναρξη - τέλος διαδρομής ΤΑΞΙ, έναρξη - τέλος διαδρομής Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΕΙΔ-ΜΙΣΘ, προμίσθωση, περιμετρική ζώνη, ταξίμετρο, έτος αδειοδοτήσεως) : (άρθ. 82)
 • Ταξίμετρο - Συνεργεία επισκευής και τοποθέτησης :(άρθ. 90)
 • Προδιαγραφές ασφαλείας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων :(άρθ. 93)
 • Οδηγοί αυτοκινήτων δημόσιου τομέα :(άρθ. 94)
 • Ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου :(άρθ. 95)
 • Μητρώο Οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων :(άρθ. 96)
 • Υποχρέωση παραμονής :(άρθ. 97)
 • Υποχρεώσεις οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων :(άρθ. 98)
 • Κανονισμός λειτουργίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων :(άρθ. 99)
 • Ανακλήσεις αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων :(άρθ. 100)
 • Ανάκληση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου :(άρθ. 101)
 • Ρυθμίσεις του τομέα μεταφορών και άλλες διατάξεις : (μέρος Γ)
 • Ρυθμίσεις θεμάτων εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών και πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών : (κεφ. Α)
 • Θέματα εγκατάστασης πρατηρίων καυσίμων και λοιπές διατάξεις : (άρθ. 114- 115)
 • Πρατήριο παροχής καυσίμων και ενέργειας :(άρθ. 114§7)
 • Θέματα εμπορευματικών – επιβατικών –σιδηροδρομικών μεταφορών : (κεφ. Γ)
 • Τροποποιήσεις του κώδικα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων : (κεφ. Δ)
 • Υποχρεώσεις εγγεγραμμένων στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικών επιχειρήσεων : (άρθ. 133)
 • Πολεοδομικές ρυθμίσεις : (άρθ. 142)
 • Ρυθμίσεις για τους αυτοκινητόδρομους του διευρωπαϊκού δικτύου οδικών μεταφορών και μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας : (άρθ. 143)
 • Απλοποίηση και διευκόλυνση τουριστικών επενδύσεων και λοιπές διατάξεις : (μέρος Δ)
 • Λειτουργική αδειοδότηση τουριστικών καταλυμάτων : (άρθ. 149-155)
 • Ορισμοί (ειδικό σήμα λειτουργίας, προέγκριση ειδικού σήματος λειτουργίας, παραρτήματα ειδικού σήματος λειτουργίας) : (άρθ. 149)
 • Δικαιολογητικά αδειοδότησης : (άρθ. 150)
 • Προέγκριση ειδικού σήματος λειτουργίας : (άρθ. 151)
 • Ειδικό Σήμα Λειτουργίας : (άρθ. 152)
 • Έλεγχοι - Ανάκληση - Κυρώσεις : (άρθ. 153)
 • Κολυμβητικές δεξαμενές : (άρθ. 154)
 • Υπεύθυνος λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής : (άρθ. 154§3)
 • Ορισμοί (τουριστικός λιμένας, μαρίνα, καταφύγιο, αγκυροβόλιο) : (άρθ. 156)
 • Τροποποίηση της νομοθεσίας για τη δημιουργία και λειτουργία τουριστικών λιμένων : (κεφ. Γ)
 • Κανονισμοί λειτουργίας τουριστικών λιμένων : (άρθ. 161)
 • Ωράριο λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων : (άρθ. 164)
 • Υπεύθυνος ασφαλείας κολυμβητικής δεξαμενής τουριστικού καταλύματος: (άρθ. 165§4)
 • Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: (κεφ. ΣΤ)
 • Τροποποίηση Ν. 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α/28.6.2006): (άρθ. 168-173)
 • Ορισμοί (δεδομένα θέσης, παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) : (άρθ. 168)
 • Αλιευτικός τουρισμός : (Μέρος Ζ)
 • Σκοπός : (άρθ. 174)
 • Ορισμοί (αλιευτικός τουρισμός, επιχείρηση αλιευτικού τουρισμού, επαγγελματίας αλιέας) : (άρθ. 175)
 • Αδειοδότηση δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων αλιευτικού τουρισμού : (άρθ. 176)
 • Άσκηση δραστηριοτήτων αλιευτικού τουρισμού επί αλιευτικών σκαφών : (άρθ. 177)
 • Επισκέπτες – τουρίστες αλιευτικού τουρισμού : (άρθ. 178)
 • Περιοχές άσκησης δραστηριοτήτων αλιευτικού τουρισμού : (άρθ. 179)
 • Περίοδοι άσκησης αλιευτικού τουρισμού, μέθοδοι και μέσα αλιείας, μέτρα ασφαλείας : (άρθ. 180)
 • Ειδική άδεια αλιευτικού τουρισμού : (άρθ. 181)
 • Κυρώσεις: (άρθ. 182)
 • Απόσταση ασφαλείας πρατηρίων υγρών καυσίμων και σταθμών αυτοκινήτων από σχολεία, νοσοκομεία, ναούς κ.λπ > 80 μ : (άρθ. 185)

Σχετικό έγγραφο:

 • Εγκ. 15101/151/21.3.2019 «(ΑΔΑ: ΨΜ44465ΧΘΞ-ΛΜ9) Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή της παρ. 1 του αρ. 70 του ν.4530/2018 (59/Α)»
 • Αρ. Πρωτ. 27117 Φ. 701.2/26.6.2012 «Δημοσίευση νόμου αναφορικά με τη λειτουργική αδειοδότηση τουριστικών καταλυμάτων και τη δημιουργία και λειτουργία τουριστικών λιμένων»

Τροποποιήθηκε από :

 • N. 4599/2019, (ΦΕΚ 40/Α/4.3.2019) «Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις»
 • N. 4568/2018, (ΦΕΚ 178/Α/11.10.2018) «Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις»
 • N. 4531/2018, (ΦΕΚ 62/Α/5.4.2018) «Ι) Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ) Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης-πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση-πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις»
 • N. 4530/2018, (ΦΕΚ 58/Α/30.3.2018) «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4439/2016, (ΦΕΚ 222/Α/30.11.2016) «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις»
 • Ν. 4313/2014, (ΦΕΚ 261/Α/17.12.2014) «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4281/2014, (ΦΕΚ 160/Α/8.8.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4233/2014, (ΦΕΚ 22/Α/29.1.2014) «Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4199/2013, (ΦΕΚ 216/Α/11.10.2013) «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών − Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4179/2013, (ΦΕΚ 175/Α/8.8.2013) «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις»
 • Ν. 4146/2013, (ΦΕΚ 90/Α/18.4.2013) «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4093/2012, (ΦΕΚ 222/Α/12.11.2012) «Έγκριση μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016»
 • Υ.Α. οικ. 46884/3402/2012, (ΦΕΚ 2927/Β/1.11.2012) «Καθορισμός πρόσθετων προστατευτικών μέτρων για τη μείωση της ελάχιστης απόστασης ασφαλείας σταθμών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης που διαθέτουν αντλίες καυσίμων καθώς και νεοϊδρυόμενων και λειτουργούντων πρατηρίων υγρών καυσίμων δημόσιας χρήσης από κτίρια και χώρους, όπως ορίζονται στο α΄ εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 185 του Ν. 4070/2012»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 82Α_12 (Μέγεθος: 9798 Kb)



Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 10-10-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)



Elinyae congress



ISO 9001



Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook




Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016



Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0



CIS
EWORX A.E.