Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Π > Πυροπροστασία > Πυροπροστασία ανά χρήση κτηρίου ή εγκατάστασης > σε αεροδρόμια - ελικοδρόμια >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

130/Α`/18.7.2018

Υπουργεία:

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Εθνικής Άμυνας

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Εσωτερικών

Μεταναστευτικής Πολιτικής

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Οικονομίας και Ανάπτυξης

Οικονομικών

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Πολιτισμού και Αθλητισμού

Τουρισμού

Υγείας

Υποδομών και Μεταφορών

Λέξεις Κλειδιά:

άδεια αιμοδοσίας

αδήλωτη εργασία

αλληλέγγυος ευθύνη

ΑμΕΑ

ανεργία

ανήλικοι

απασχόληση συνταξιούχων

απόδειξη καταβολής

αρμόδια αρχή

ασυνόδευτος ανήλικος

ασφαλιστικές διατάξεις

άτομο με αναπηρία

αφερεγγυότητα εργοδότη

βιβλίο υπερωριών

διοικητικές κυρώσεις

ειδικό εποχιακό επίδομα

επαγγελματική εκπαίδευση

επαγγελματική κατάρτιση

επιβαλλόμενο πρόστιμο

επίδομα αφερεγγυότητας

επιθεώρηση εργασίας

επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων

εργατικές διατάξεις

εργατικό ατύχημα

εργατοτεχνικό προσωπικό

εργόσημο

ευθύνη αναθέτοντος

ευθύνη εργολάβου

ευθύνη υπεργολάβου

ημέρες προαιρετικής αργίας

ημέρες υποχρεωτικής αργίας

θερμική καταπόνηση εργαζομένων

κοινοποίηση πράξεων

κοινωνικές διατάξεις

κοινωνική ασφάλιση

κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία

κοινωνική προστασία

ΚΤΕΛ

λογαριασμός προστασίας εργαζομένων από την αφερεγγυότητα του εργοδότη

μαθητεία

ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα - ΟΠΣ-ΣΕΠΕ

παραχώρηση ακινήτου

πίνακας προσωπικού

πρακτική άσκηση

προστασία εργαζομένων

προϋποθέσεις καλλιέργειας ποικιλιών κάνναβης

συνταξιοδοτικές διατάξεις

τουριστική επιχείρηση

υγεία και ασφάλεια

υποχρεωτική αργία

φορέας παραπομπής

χωρισμένος ανήλικος

χωρισμένος από την οικογένειά του ανήλικος

Ν. 4554/2018 - Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις : (μέρος Α)
 • Εργασιακές διατάξεις : (μέρος Β)
 • Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας : (κεφ. Α)
 • Διοικητικές κυρώσεις για αδήλωτη εργασία : (άρθ. 5)
 • Δικαίωμα και προϋποθέσεις έκπτωσης : (άρθ. 6)
 • Άπαξ καταβολή προστίμου : (άρθ. 7)
 • Εξουσιοδοτικές διατάξεις - Έναρξη ισχύος : (άρθ. 8)
 • Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων : (κεφ. Β)
 • Ευθύνη αναθέτοντος, εργολάβου και υπεργολάβου έναντι των εργαζομένων : (άρθ. 9)
 • Υποχρέωση εργολάβου ή και υπεργολάβου να εφοδιάζουν τους εργαζομένους με αντίγραφο ή απόσπασμα του πίνακα προσωπικού, όταν εργάζονται εκτός της έδρας της επιχείρησής τους : (άρθ. 9§6β)
 • Πρακτική άσκηση και μαθητεία : (άρθ. 10)
 • Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων : (άρθ. 11)
 • Τροποποίηση του άρθρου 80 του ν. 4144/2013 - ΦΕΚ 88/Α (ειδικό βιβλίο υπερωριών) : (άρθ. 12)
 • Ρυθμιστικό πλαίσιο για την επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων : (μέρος Γ)
 • Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων : (κεφ. Α)
 • Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί (αρμόδια αρχή, ασυνόδευτος ανήλικος, χωρισμένος από την οικογένειά του ανήλικος ή χωρισμένος ανήλικος, φορέας παραπομπής) : (άρθ. 13)
 • Όργανα της επιτροπείας ασυνόδευτων ανηλίκων : (άρθ. 14)
 • Αρμοδιότητες του εισαγγελέα : (άρθ. 15)
 • Διορισμός επιτρόπου ασυνόδευτων ανηλίκων : (άρθ. 16)
 • Διορισμός υπό όρους και αντικατάσταση επαγγελματία επιτρόπου : (άρθ. 17)
 • Αρμοδιότητες του επαγγελματία επιτρόπου : (άρθ. 18)
 • Σύσταση, σύνθεση και λειτουργία Εποπτικού Συμβουλίου Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων : (άρθ. 19)
 • Διαβίωση του ασυνόδευτου ανηλίκου σε τρίτους : (άρθ. 20)
 • Αξιολόγηση και καθορισμός βέλτιστου συμφέροντος ασυνόδευτου ανηλίκου : (άρθ. 21)
 • Συμπληρωματική εφαρμογή του Αστικού Κώδικα : (άρθ. 22)
 • Ευθύνη επαγγελματία επιτρόπου : (άρθ. 23)
 • Οργανωτικές διατάξεις για το σύστημα επαγγελματικής επιτροπείας ασυνόδευτων ανηλίκων : (κεφ. Β)
 • Μητρώο Ασυνόδευτων Ανηλίκων : (άρθ. 24)
 • Μητρώο Επαγγελματιών Επιτρόπων : (άρθ. 25)
 • Μητρώο Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων : (άρθ. 26)
 • Διεύθυνση Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων : (άρθ. 27)
 • Διαδικασία επιλογής επαγγελματιών επιτρόπων : (άρθ. 28)
 • Αναστολή, παύση και λήξη επιτροπείας : (άρθ. 29)
 • Διαγραφή από το Μητρώο Επαγγελματιών Επιτρόπων : (άρθ. 30)
 • Λοιπές διατάξεις : (μέρος Δ)
 • Επίδομα αφερεγγυότητας ΟΑΕΔ : (άρθ. 33)
 • Λογαριασμός προστασίας εργαζομένων από την αφερεγγυότητα του εργοδότη : (άρθ. 33§2)
 • Επίδομα ανεργίας συμμετεχόντων σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης : (άρθ. 34)
 • Ηλεκτρονική κοινοποίηση εγγράφων και πράξεων του Σ.ΕΠ.Ε. : (άρθ. 40)
 • Αναγνώριση Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος ως ισότιμου κοινωνικού εταίρου : (άρθ. 41)
 • Καθορισμός της 26ης Δεκεμβρίου ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας : (άρθ. 42)
 • Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία : (άρθ. 43)
 • Αξιοποίηση ακινήτων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για κοινωφελείς και ανθρωπιστικούς σκοπούς: (άρθ. 44)
 • Συμβάσεις με φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου : (άρθ. 45)
 • Κοινωνική προστασία πολιτών τρίτων χωρών : (άρθ. 46)
 • Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης : (άρθ. 48)
 • Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης : (άρθ. 50)
 • Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 1836/1989- ΦΕΚ 79/Α : (άρθ. 54)
 • Επέκταση χορήγησης εξωιδρυματικού επιδόματος : (άρθ. 56)
 • Δυνατότητα ίδρυσης ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και από Δήμους : (άρθ. 59)
 • Δυνατότητα ίδρυσης, λειτουργίας και μεταβίβασης ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ και από νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου : (άρθ. 60)
 • Τροποποίηση του π.δ. 246/2006-ΦΕΚ 261/Α : (άρθ. 63)
 • Ειδική άδεια αιμοληψίας : (άρθ. 68)
 • Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) : (άρθ. 72)

Σχετικό έγγραφο:

 • Εγκ. 36/23.8.2018 «Αριθ. Πρωτ. ΔΣΣΕ/Υ/73/1018830/2018 (ΑΔΑ: 7ΜΛΝ465ΧΠΙ-Γ91) Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 5-8 του Ν. 4554/18 »

Τροποποιήθηκε από :

 • N. 4623/2019, (ΦΕΚ 134/Α/9.8.2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»
 • N. 4578/2018, (ΦΕΚ 200/Α/3.12.2018) «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 130Α_2018 (Μέγεθος: 9659 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 17-10-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.