Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Π > Πυροπροστασία > Πυροπροστασία ανά χρήση κτηρίου ή εγκατάστασης > σε αεροδρόμια - ελικοδρόμια >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

80/Α`/7.5.2018

Υπουργεία:

Εσωτερικών

Οικονομίας και Ανάπτυξης

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Λέξεις Κλειδιά:

αδιέξοδο

αίθριο

άκαυστο δομικό υλικό

ακεραιότητα σε φωτιά

ΑμΕΑ

ανελκυστήρας

ανελκυστήρας πυροσβεστών

αντίδραση στη φωτιά

αντίσταση στη δίοδο θερμότητας

αντίσταση στη φωτιά

αποθήκευση

απομάστευση

απροστάτευτη όδευση διαφυγής

άτομα με ειδικές ανάγκες

αυτοκλειόμενο κούφωμα

αυτόματα συστήματα πυρόσβεσης

αυτόματη κατάσβεση

αυτόματο σύστημα ανίχνευσης

αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης

αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης

βιομηχανία

γραφείο

δομική πυροπροστασία

δομικό στοιχείο ασφαλείας

εκπαίδευση εργαζομένων

εκπαιδευτήριο

εμπορικό κατάστημα

ενεργητική πυροπροστασία

έξοδος κινδύνου

εξωτερικό κλιμακοστάσιο

εξωτερικός διάδρομος

επικίνδυνος χώρος

εσωτερικά τελειώματα

ευστάθεια ή φέρουσα ικανότητα

ημιυπαίθριος χώρος συνάθροισης κοινού

ηχητικό σήμα

θέατρο

θεωρητικός πληθυσμός

κουπαστή

κτίριο πολλαπλών χρήσεων

μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας

όδευση διαφυγής

οριζόντια έξοδος

όροφος

όροφος εκκένωσης

παθητική πυροπροστασία

παροχή όδευσης διαφυγής

πληρότητα χρήσης

πολυόροφο κτίριο

πραγματική απόσταση απροστάτευτης όδευσης διαφυγής

πρατήρια καυσίμων

προληπτικά μέτρα

πυκνότητα πυροθερμικού φορτίου

πυραντίδραση

πυραντίσταση

πυράντοχο κούφωμα

πυροδιαμέρισμα

πυροθερμικό φορτίο

πυρομόνωση

πυρόσβεση

πυροσβεστήρας

πυροφραγμός

ράμπα

σήμανση ασφαλείας

σκάλα

συστήματα τοπικής κατάσβεσης

σχεδιάγραμμα διαφυγής

σχέδιο διαφυγής

σωφρονιστικό κατάστημα

σωφρονιστικό κτίριο

τελική έξοδος

τεχνική προδιαγραφή

τροχήλατος πυροσβεστήρας

φορητός πυροσβεστήρας

φωτισμός ασφαλείας

χειρολισθήρας

χώροι κύριας χρήσης

χώρος βοηθητικής χρήσης

χώρος προσωρινής παραμονής - καταφυγής ΑμεΑ

χώρος στάθμευσης

χώρος συνάθροισης κοινού

χώρος υψηλού βαθμού κινδύνου

ψηλό κτίριο

Π.Δ. 41/2018 - Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Γενικές διατάξεις : (κεφ. Α)
 • Σκοπός του κανονισμού : (άρθ. 1)
 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 2)
 • Ορισμοί (αδιέξοδο, αίθριο, άκαυστο δομικό υλικό, ακεραιότητα σε φωτιά, ανελκυστήρας πυροσβεστών, αντίδραση στη φωτιά/ πυραντίδραση, αντίσταση στη δίοδο της θερμότητας / πυρομόνωση, απροστάτευτη όδευση διαφυγής, αυτοκλειόμενο κούφωμα, δομικό στοιχείο, έξοδος κινδύνου, εξωτερικός διάδρομος διαφυγής, εξωτερικό κλιμακοστάσιο, ενεργητική πυροπροστασία, επικίνδυνος χώρος, επιφανειακή εξάπλωση της φλόγας, εσωτερικά τελειώματα, ευστάθεια ή φέρουσα ικανότητα, θεωρητικός πληθυσμός, κτίριο πολλαπλών χρήσεων, μονώροφο κτίριο, όδευση διαφυγής, οικοδομικό διάκενο, οριζόντια έξοδος, όροφος, όροφος εκκένωσης, παθητική πυροπροστασία, παροχή όδευσης διαφυγής, πληρότητα χρήσης, πολυόροφο κτίριο, πραγματική απόσταση απροστάτευτης όδευσης διαφυγής, πυραντίσταση /αντίσταση στη φωτιά, πυράντοχο κούφωμα, πυροδιαμέρισμα, πυροθερμικό φορτίο, πυκνότητα πυροθερμικού φορτίου, πυροπροστατευμένη όδευση διαφυγής, πυροφραγμός, σύστημα κατάσβεσης, σχεδιάγραμμα διαφυγής, τελική έξοδος, χώροι κύριας χρήσης, χώροι βοηθητικής χρήσης, χώρος προσωρινής παραμονής - καταφυγής ΑμεΑ (Ατόμων με Αναπηρία), χώρος υψηλού βαθμού κινδύνου, ψηλό κτίριο) : (άρθ. 3)
 • Ταξινόμηση κτιρίων σύμφωνα με τη χρήση τους : (άρθ. 4)
 • Οδεύσεις διαφυγής : (άρθ. 5)
 • Στόχος : (άρθ. 5§1)
 • Γενικά : (άρθ. 5§2)
 • Σχεδιασμός οδεύσεων διαφυγής : (άρθ. 5§3)
 • Θεωρητικός πληθυσμός : (άρθ. 5§3.1)
 • Παροχή όδευσης διαφυγής : (άρθ. 5§3.2)
 • Πλάτος και ύψος όδευσης διαφυγής : (άρθ. 5§3.3)
 • Μήκος όδευσης διαφυγής : (άρθ. 5§3.4)
 • Αριθμός, θέσεις και θύρες εξόδων κινδύνου : (άρθ. 5§3.5)
 • Τελική έξοδος : (άρθ. 5§3.6)
 • Θύρες οδεύσεων διαφυγής : (άρθ. 5§3.7)
 • Κατεύθυνση περιστροφής θυρών : (άρθ. 5§3.7.2)
 • Εξοπλισμός θυρών : (άρθ. 5§3.7.3)
 • Θύρες περιορισμού πορείας-ελέγχου : (άρθ. 5§3.7.4)
 • Κουπαστές : (άρθ. 5§3.8)
 • Τεχνητός φωτισμός και φωτισμός ασφαλείας των οδεύσεων διαφυγής : (άρθ. 5§5.4)
 • Επιγραφές και σήματα εξόδων διαφυγής : (άρθ. 5§5.5)
 • Σχεδιαγράμματα διαφυγής : (άρθ. 5§5.6)
 • Κλιμακοστάσια και ανελκυστήρες πυροσβεστών : (άρθ. 5§5.7)
 • Κλιμακοστάσιο για την πρόσβαση των πυροσβεστών : (άρθ. 5§5.7.1)
 • Ανελκυστήρες πυροσβεστών : (άρθ. 5§5.7.2)
 • Δομική πυροπροστασία : (άρθ. 6)
 • Ανελκυστήρες πυροσβεστών : (άρθ. 6§6.2)
 • Φέροντα δομικά στοιχεία : (άρθ. 6§6.3)
 • Πυροπροστατευμένες οδεύσεις διαφυγής : (άρθ. 6§6.4)
 • Πυροδιαμερισματοποίηση : (άρθ. 6§6.5)
 • Μετάδοση φωτιάς εντός του κτιρίου : (άρθ. 6§6.6)
 • Απαιτήσεις για εσωτερικά κλιμακοστάσια : (άρθ. 6§6.6.2)
 • Απαιτήσεις για εξωτερικά κλιμακοστάσια : (άρθ. 6§6.6.3)
 • Απαιτήσεις για τοίχους με οριζόντιες εξόδους : (άρθ. 6§6.6.4)
 • Απαιτήσεις για ανελκυστήρες : (άρθ. 6§6.6.5)
 • Απαιτήσεις για εξωτερικές οδεύσεις διαφυγής : (άρθ. 6§6.6.6)
 • Απαιτήσεις για ράμπες : (άρθ. 6§6.6.7)
 • Επικίνδυνοι χώροι : (άρθ. 6§6.7)
 • Απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά : (άρθ. 6§6.8)
 • Μετάδοση της φωτιάς εκτός του κτιρίου - Απαιτήσεις εξωτερικών δομικών στοιχείων : (άρθ. 6§6.9)
 • Μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας : (άρθ. 7)
 • Προδιαγραφές μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας, εκπαίδευση-ενημέρωση προσωπικού και συντήρηση : (άρθ. 7§7.2)
 • Πυροσβεστήρες : (άρθ. 7§7.2.1)
 • Φορητοί πυροσβεστήρες : (άρθ. 7§7.2.1.α)
 • Τροχήλατοι πυροσβεστήρες : (άρθ. 7§7.2.1.β)
 • Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης : (άρθ. 7§7.2.2)
 • Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης : (άρθ. 7§7.2.3)
 • Σύστημα τοπικής κατάσβεσης : (άρθ. 7§7.2.4)
 • Εκπαίδευση-ενημέρωση προσωπικού : (άρθ. 7§7.3)
 • Ενδεικτικά προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας : (άρθ. 7§7.4)
 • Απαιτούμενες ενέργειες : (άρθ. 7§7.4.1)
 • Mη επιτρεπόμενες ενέργειες : (άρθ. 7§7.4.2)
 • Χρήση καυσίμων και άλλων υλικών : (άρθ. 7§7.5)
 • Πρότυπα - τεχνικές προδιαγραφές - πιστοποιητικά : (άρθ. 8)
 • Ειδικές διατάξεις : (κεφ. Β)
 • Κατοικία : (άρθ. 1)
 • Σχεδιασμός οδεύσεων διαφυγής : (άρθ. 1§1.2)
 • Δομική πυροπροστασία : (άρθ. 1§1.3)
 • Φωτισμός, σήμανση ασφαλείας και σχεδιαγράμματα διαφυγής : (άρθ. 1§1.4)
 • Προληπτικά μέτρα και απαιτούμενες ενέργειες : (άρθ. 1§1.5)
 • Μη επιτρεπόμενες ενέργειες : (άρθ. 1§1.6)
 • Μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας : (άρθ. 1§1.7)
 • Προσωρινή διαμονή : (άρθ. 2)
 • Σχεδιασμός οδεύσεων διαφυγής : (άρθ. 2§2.2)
 • Δομική πυροπροστασία : (άρθ. 2§2.3)
 • Φωτισμός, σήμανση ασφαλείας και σχεδιαγράμματα διαφυγής : (άρθ. 2§2.4)
 • Μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας : (άρθ. 2§2.5)
 • Συνάθροιση κοινού : (άρθ. 3)
 • Υπολογισμός θεωρητικού πληθυσμού : (άρθ. 3§3.2)
 • Σχεδιασμός οδεύσεων διαφυγής : (άρθ. 3§3.3)
 • Αριθμός και πλάτος εξόδων κινδύνου : (άρθ. 3§3.3.1)
 • Απαιτήσεις σε χώρους με σταθερές θέσεις : (άρθ. 3§3.3.2)
 • Φωτισμός, σήμανση ασφαλείας και σχεδιαγράμματα διαφυγής : (άρθ. 3§3.4)
 • Ειδικές απαιτήσεις για σκηνές θεάτρων και θαλάμους προβολής ταινιών : (άρθ. 3§3.5)
 • Μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας : (άρθ. 3§3.6)
 • Ειδικές απαιτήσεις για υπαίθριους χώρους συνάθροισης κοινού : (άρθ. 3§3.7)
 • Ειδικές απαιτήσεις για ημιυπαίθριους χώρους συνάθροισης κοινού : (άρθ. 3§3.8)
 • Εκπαίδευση : (άρθ. 4)
 • Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια : (άρθ. 5)
 • Οριζόντιες έξοδοι : (άρθ. 5§5.2)
 • Πόρτες - Χειρολισθήρες : (άρθ. 5§5.3)
 • Σωφρονισμός : (άρθ. 6)
 • Εμπόριο : (άρθ. 7)
 • Γραφεία : (άρθ. 8)
 • Βιομηχανία - Βιοτεχνία : (άρθ. 9)
 • Αποθήκευση : (άρθ. 10)
 • Στάθμευση αυτοκινήτων και πρατήρια υγρών καυσίμων : (άρθ. 11)

Σχετικό έγγραφο:


Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 80Α_2018 (Μέγεθος: 1874 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 09-08-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.