Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Π > Πυροπροστασία > Πυροπροστασία ανά χρήση κτηρίου ή εγκατάστασης > σε αεροδρόμια - ελικοδρόμια >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

58/Β`/30.3.2018

Υπουργεία:

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Εσωτερικών

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Οικονομίας και Ανάπτυξης

Οικονομικών

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Πολιτισμού και Αθλητισμού

Τουρισμού

Υγείας

Υποδομών και Μεταφορών

Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

Λέξεις Κλειδιά:

ADR

CNG

LPG

άδεια λειτουργίας

άδεια οδήγησης

αντιεκρηκτική ζώνη

απαγόρευση καπνίσματος

απόσταση ασφαλείας

αστικές & υπεραστικές συγκοινωνίες

βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας

γιατρός εργασίας

διαδικασία ακινητοποίησης, κατάσχεσης και παράδοσης οχήματος

διαχείριση αποβλήτων

έγκριση τύπου

εκπαιδευτική δομή

εκτίμηση της ικανότητας για ασφαλή οδήγηση

εμπορευματικές μεταφορές

επιβαλλόμενο πρόστιμο

επιβατικές μεταφορές

εργοληπτική επιχείρηση

θέση στάθμευσης

ιατρός εργασίας (ΙΕ)

ΚΤΕΛ

ΚΤΕΟ

κώδικας οδικής κυκλοφορίας

μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ)

μητρώα συνεργείων

νεκροφόρες

οδική ασφάλεια

οικοδομική άδεια

όριο ηλικίας λεωφορείων

όριο ηλικίας οδηγών

όχημα στο τέλος του κύκλου ζωής (ΟΚΤΖ)

πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας - Π.Ε.Ι.

πιστοποιητικό πυρασφάλειας

πιστοποιητικό υγείας

πρατήρια καυσίμων

πρατήριο υγραερίου

σήμανση οδών κυκλοφορίας

σταθμοί αυτοκινήτων -συνεργεία

σύμβουλος ασφάλειας μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) - πιστοποίηση πραγματογνωμόνων adr

συνεργείο

συνεργείο αυτοκινήτων

συνεργείο επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων

συνεργείο συντήρησης

σφράγιση εγκατάστασης

ταξί

τεχνικός έλεγχος

τουριστικό γραφείο

φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων - ΦΟΔΣΑ

φορτηγό όχημα

φορτοεκφόρτωση αποσκευών

χώρος συνάθροισης κοινού

Ν. 4530/2018 - Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Ρυθμίσεις θεμάτων επιβατικών μεταφορών : (μέρος Α)
 • Ρυθμίσεις λειτουργίας επιβατηγών δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων : (κεφ. 1)
 • Υποχρεώσεις οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων : (άρθ. 1)
 • Απαγόρευση καπνίσματος εντός του οχήματος : (άρθ. 1§1)
 • Υποχρέωση οδηγών η φορτοεκφόρτωση αποσκευών : (άρθ. 1§2α)
 • Υποχρεώσεις ιδιοκτητών και εκμεταλλευτών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων : (άρθ. 2)
 • Υποχρεώσεις επιβατών που χρησιμοποιούν Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα : (άρθ. 3)
 • Όργανα ελέγχου : (άρθ. 4)
 • Πειθαρχικό συμβούλιο - Λοιπά όργανα : (άρθ. 5)
 • Πειθαρχικά παραπτώματα : (άρθ. 6)
 • Έλεγχος : (άρθ. 7)
 • Πειθαρχικές ποινές : (άρθ. 8)
 • Εκτέλεση πειθαρχικής απόφασης : (άρθ. 9)
 • Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων και ποινών : (άρθ. 10-11)
 • Άλλες ρυθμίσεις επιβατικών μεταφορών : (κεφ. 2)
 • Ηλεκτρονική ή τηλεφωνική διαμεσολάβηση μεταφοράς επιβατών με οχήματα Ε.Δ.Χ. : (άρθ. 12)
 • Ηλεκτρονική ή τηλεφωνική διαμεσολάβηση για την ενοικίαση επιβατικών ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχημάτων με οδηγό : (άρθ. 13)
 • Ρυθμίσεις θεμάτων Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων : (άρθ. 14)
 • Μητρώο : (άρθ. 18)
 • Τροποποίηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) : (μέρος Β)
 • Σήμανση οδών με πινακίδες : (άρθ. 23)
 • Σημάνσεις οδοστρωμάτων : (άρθ. 24)
 • Φωτεινή σηματοδότηση για τους ποδηλάτες : (άρθ. 25)
 • Σχέδια πινακίδων σήμανσης οδών : (άρθ. 26)
 • Ακινητοποίηση οχήματος : (άρθ. 32)
 • Ρυθμίσεις για λεωφορεία και ΚΤΕΛ : (μέρος Γ)
 • Όριο ηλικίας λεωφορείων ΟΑΣΘ : (άρθ. 34)
 • Όριο ηλικίας λεωφορείων που ταξινομούνται πρώτη φορά ως αστικά ΚΤΕΛ : (άρθ. 35)
 • Θέσπιση ενιαίου ορίου ηλικίας οδηγών λεωφορείων : (άρθ. 36)
 • Τροποποίηση του π.δ. 246/2006 (261/Α) : (άρθ. 38)
 • Πιστοποιητικό υγείας : (άρθ. 38§1)
 • Χρήση θέσης πληρώματος από επιβάτη : (άρθ. 39)
 • Τουριστικό γραφείο: (άρθ. 40)
 • Λοιπές ρυθμίσεις οχημάτων και οδηγών : (μέρος Δ)
 • Καταστροφή πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων και αντικατάσταση αυτών : (άρθ. 45)
 • Βεβαιώσεις οχημάτων : (άρθ. 46)
 • Κυρώσεις για εγκρίσεις τύπου οχημάτων : (άρθ. 50)
 • Μητρώο εγκρίσεων τύπου οχημάτων και ηλεκτρονικό σύστημα διεκπεραίωσης διαδικασίας εγκρίσεων : (άρθ. 51)
 • Τροποποίηση του άρθρου 34 του ν. 2963/2001 (268/Α) : (άρθ. 54)
 • Τροποποίηση του άρθρου 18A του ν. 3446/2006 : (άρθ. 55)
 • Μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) : (άρθ. 56)
 • Τροποποίηση της Α2/29542/5347/1991 (707/Β) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών : (άρθ. 57)
 • Εχέγγυα αξιοπιστίας του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών : (άρθ. 58)
 • Φορείς επιθεώρησης ADR και πληροφοριακό σύστημα φορέων ADR : (άρθ. 59)
 • Πληροφοριακό σύστημα πιστοποιητικών έγκρισης οχημάτων ADR : (άρθ. 60)
 • Έλεγχος συμμόρφωσης των υπόχρεων επιχειρήσεων με την υποχρέωση ορισμού Συμβούλου ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) : (άρθ. 61)
 • Σχολές επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ) : (άρθ. 62)
 • Τροποποίηση του π.δ. 74/2008 (112/Α) : (άρθ. 63)
 • Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας - Π.Ε.Ι. : (άρθ. 63§1)
 • Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 51/2012 (101/Α) : (άρθ. 64-65)
 • Νεκροφόρες : (άρθ. 66)
 • Εθνικό συμβούλιο οδικής ασφάλειας : (άρθ. 67)
 • Τροποποίηση του ν. 3897/2010 (208/Α) : (άρθ. 69)
 • Αντιεκρηκτικές ζώνες : (άρθ. 69§2)
 • Αντικατάσταση του άρθρου 26§2 του ν. 4439/2016 : (άρθ. 69§4)
 • Ρυθμίσεις για τις αποστάσεις από χώρους συνάθροισης κοινού : (άρθ. 70)
 • Κατάργηση της ελάχιστης απόστασης ασφαλείας πρατηρίων καυσίμου : (άρθ. 70)
 • Στεγασμένοι σταθμοί αυτοκινήτων : (άρθ. 71§1)
 • Μητρώα συνεργείων, τεχνιτών και εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων : (άρθ. 72)
 • Αντικατάσταση του άρθρου 1§6 του ν.δ. 511/1970 (91/Α) : (άρθ. 73)
 • Ρυθμίσεις σχετικά με τις κτηριακές εγκαταστάσεις σιδηροδρομικού ενδιαφέροντος και άλλες διατάξεις : (άρθ. 79)
 • Οριστική εκτίμηση της ικανότητας για ασφαλή οδήγηση των οδηγών των εταιρειών αστικών συγκοινωνιών Αθήνας και Θεσσαλονίκης : (άρθ. 82)
 • Σύσταση ειδικής επιτροπής ιατρών : (άρθ. 82§1)
 • Συμμετοχή του αρμόδιου ιατρού εργασίας της εταιρείας ως εισηγητή, χωρίς δικαίωμα ψήφου : (άρθ. 82§1)
 • Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 3325/2005 : (άρθ. 94)
 • Τροποποίηση του άρθρου 9§2.γ του ν. 3854/2010 (94/Α) : (άρθ. 98)
 • Αντικατάσταση από 1.1.2018 του άρθρου 10§1 του ν. 3897/2010 (208/Α) : (άρθ. 105)
 • Τροποποίηση της υποπαραγράφου Η2.4 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (22/Α) : (άρθ. 106)

Τροποποιήθηκε από :

 • N. 4599/2019, (ΦΕΚ 40/Α/4.3.2019) «Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις»
 • N. 4568/2018, (ΦΕΚ 178/Α/11.10.2018) «Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 58Α_2018 (Μέγεθος: 2635 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 23-10-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.