Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Π > Πυροπροστασία > Πυροπροστασία ανά χρήση κτηρίου ή εγκατάστασης > σε αεροδρόμια - ελικοδρόμια >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

5/Α`/17.1.2018

Υπουργεία:

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Εθνικής Άμυνας

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Εσωτερικών

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Οικονομίας και Ανάπτυξης

Οικονομικών

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Πολιτισμού και Αθλητισμού

Τουρισμού

Υγείας

Υποδομών και Μεταφορών

Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

Λέξεις Κλειδιά:

άδεια εγκατάστασης

άδεια εγκατάστασης επιχειρήσεων

άδεια εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

άδεια λειτουργίας

άδεια σκοπιμότητας

αδρανή υλικά

ΑμΕΑ

ανήλικοι

αξιολόγηση κινδύνου

απαλλαγή από άδεια εγκατάστασης, λειτουργίας

απεργία

απλούστευση αδειοδότησης

απλούστευση διαδικασιών

αποζημίωση

αποθήκες

αποκατάσταση εδάφους

αποκατάσταση περιβάλλοντος λατομείων

απόσπαση εργαζομένων

απόσταση χωροθέτησης λατομικών περιοχών

απόφαση κήρυξης απεργίας

αποχαρακτηρισμός λατομικών περιοχών

αρτοποιείο

αρτοσκεύασμα

άσκηση επαγγέλματος

άσκηση εποπτείας

αστικά κέντρα ενοποίησης εμπορευμάτων

ασφάλεια καταναλωτικών αγαθών

βαθμός όχλησης

βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα (ΒΑΕ)

γενική αποθήκη

δημόσια έργα

διάρκεια πιστοποιητικού πυρασφάλειας

διάρκεια πιστοποιητικού πυροπροστασίας

δόλος εργοδότη

δυναμικότητα κλιβάνου παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας

δυναμικότητα παραγωγής κλιβάνου

έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων

εκθεσιακό κέντρο

εκθεσιακός χώρος

εκμίσθωση επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων

επαγγελματίας πωλητής

επαγγελματικές άδειες πωλητών λαϊκών αγορών

επαγγελματική άδεια

επίδομα ανθυγιεινής εργασίας

επίδομα επικίνδυνης εργασίας

επίδομα παιδιού

επιτροπή αξιολόγησης επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

επιχειρηματικό πάρκο

επιχειρηματικό πάρκο μεμονωμένης μεγάλης μονάδας (ΕΠΜΜΜ)

επιχείρηση οδικής βοήθειας οχημάτων

εργασιακές σχέσεις

εργατικό ατύχημα

έργο παραχώρησης

εφοδιαστική - logistics

ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

θεσμός διαμεσολάβησης

ιατρική δεοντολογία

ιδιωτικά έργα

ιοντίζουσα ακτινοβολία

καζίνο

καθ’ ύψος υπέρβαση

κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων

κέντρα αποθήκευσης και διανομής

κέντρα διανομής τσιμέντου

κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης τεχνικών έργων (Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε.)

κομμωτής

κουρέας

κυκλοφοριακή σύνδεση εγκαταστάσεων

λατομεία

λατομικά ορυκτά

λατομικές περιοχές

λατομικός χώρος

λαϊκή αγορά

λιπαντήριο αυτοκινήτων

μελέτη πυροπροστασίας

μέση όχληση

μεταποιητική δραστηριότητα

μεταποιητική εγκατάσταση

μετάταξη υπαλλήλου

μηχανολογικές εγκαταστάσεις

μηχανολογικός εξοπλισμός

νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα

νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα

οδική βοήθεια οχημάτων

παροχή κινήτρων

πιστοποιητικό ορθής άσκησης ιατρικού επαγγέλματος

πιστοποιητικό πυροπροστασίας

πληθυσμιακή κάλυψη

πλυντήριο αυτοκινήτων

πράσινη εφοδιαστική

προστασία καταναλωτή

πυλώνες ανεμογεννητριών

πυρασφάλεια

πυροπροστασία

πώληση διατηρημένων προϊόντων αρτοποιίας και άρτου

σταθμοί αυτοκινήτων -συνεργεία

σταθμοί παραμονής και μεταφόρτωσης

συνεργείο

συνεργείο αυτοκινήτων

σώμα ειδικών επιμετρητών δημοσίων και ιδιωτικών έργων

τεχνικό έργο

τεχνίτης περιποίησης χεριών - ποδιών

τουριστική επιχείρηση

τουριστικό γραφείο

τουριστικό λεωφορείο

υγεία καταναλωτών

υψηλή όχληση

φαρμακαποθήκες

φαρμακείο

χαμηλή όχληση

χρηματιστήριο ενέργειας

ψυχική υγεία ανήλικων καταναλωτών

ωράριο λειτουργίας φαρμακείων

Ν. 4512/2018 - Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Σύσταση του Ν.Π.Δ.Δ «Ελληνικό κτηματολόγιο» - Σκοπός – Όργανα διοίκησης - Πόροι : (τμήμα Α, μέρος Α, κεφ. Α)
 • Έρευνα και εκμετάλλευση λατομικών ορυκτών και άλλες διατάξεις : (μέρος Β)
 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 43)
 • Ορισμοί (λατομικά ορυκτά, λατομικοί χώροι ή λατομεία, λατομικές περιοχές αδρανών υλικών, πάγια) : (άρθ. 43)
 • Δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης : (άρθ. 44)
 • Λατομικές περιοχές εκμετάλλευσης αδρανών υλικών : (άρθ. 46)
 • Διαδικασία καθορισμού λατομικών περιοχών : (άρθ. 47)
 • Χωροθέτηση, τροποποίηση και αποχαρακτηρισμός λατομικών περιοχών : (άρθ. 48)
 • Απόσταση χωροθέτησης λατομικών περιοχών από εγκεκριμένα σχέδια πόλεως ≥1.000μ : (άρθ. 48§1)
 • Απόσταση χωροθέτησης λατομικών περιοχών από πυλώνες ανεμογεννητριών ≥150 μ : (άρθ. 48§2)
 • Απαγορεύσεις εκμετάλλευσης λατομείων : (άρθ. 49)
 • Έρευνα λατομικών ορυκτών : (άρθ. 50)
 • Εκμετάλλευση λατομείων βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και φυσικών λίθων : (άρθ. 51)
 • Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών : (άρθ. 52)
 • Εκμίσθωση των δημόσιων λατομείων : (άρθ. 53)
 • Εκμίσθωση δημοτικών λατομείων: (άρθ. 54)
 • Προστασία και αποκατάσταση περιβάλλοντος λατομείων : (άρθ. 55)
 • Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού : (άρθ. 56)
 • Απαλλοτρίωση ξένης ιδιοκτησίας : (άρθ. 57)
 • Υποχρεώσεις εκμεταλλευτή : (άρθ. 58)
 • Εποπτεία, έλεγχος της εκμετάλλευσης και κυρώσεις : (άρθ. 55)
 • Προστασία και αποκατάσταση περιβάλλοντος λατομείων : (άρθ. 59)
 • Αναστολή και διακοπή των εργασιών έρευνας και εκμετάλλευσης - Λύση της σύμβασης μίσθωσης : (άρθ. 60)
 • Διοικητικές προσφυγές : (άρθ. 61)
 • Ρύθμιση μεταλλευτικών και άλλων θεμάτων : (άρθ. 64)
 • Τεχνική μελέτη : (άρθ. 65§3.64Α)
 • Απλούστευση πλαισίου άσκησης δραστηριοτήτων έρευνας και εκμετάλλευσης λατομείων : (άρθ. 65§3)
 • Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις : (άρθ. 65§3.65)
 • Απλούστευση πλαισίου έρευνας και άσκησης δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης μεταλλείων : (άρθ. 67)
 • Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις υποστηρικτικές της εξόρυξης, βοηθητικές των μεταλλευτικών εργασιών και απλής μηχανικής επεξεργασίας : (άρθ. 67§71)
 • Εγκατάσταση σύνθετων μονάδων επεξεργασίας μεταλλευτικών ορυκτών : (άρθ. 67§72)
 • Λειτουργία εγκαταστάσεων του άρθρου 71 και 72 : (άρθ. 67§71)
 • Χρηματιστήριο ενέργειας : (μέρος Γ, κεφ. Α)
 • Τροποποιήσεις του Ν. 4001/2011 – ΦΕΚ 179/Α : (μέρος Γ, κεφ. Β)
 • Εργασιακές σχέσεις : (άρθ. 96§117Δ)
 • Τροποποίηση του Ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών»: (τμήμα Β, μέρος Α)
 • Υγεία καταναλωτών και ασφάλεια καταναλωτικών αγαθών : (άρθ. 104)
 • Ψυχική υγεία των ανήλικων καταναλωτών : (άρθ. 105)
 • Διαφήμιση - Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές : (άρθ. 107)
 • Νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα, επαγγελματική δραστηριότητα ή ομάδα επαγγελματικών δραστηριοτήτων: (άρθ. 107§6)
 • Οργάνωση και λειτουργία εμπορικών εκθέσεων : (μέρος Β)
 • Ορισμοί (εκθέτης, εμπορικός επισκέπτης, εκθεσιακός χώρος, εκθεσιακό κέντρο, εμπορική έκθεση, διεθνής εμπορική έκθεση) : (άρθ. 112)
 • Ανακοίνωση λειτουργίας εμπορικών εκθέσεων : (άρθ. 113)
 • Διαδικασία χορήγησης άδειας καταλληλότητας εκθεσιακών κέντρων και χώρων : (άρθ. 114)
 • Απόσπαση υπαλλήλων : (άρθ. 119)
 • Αρμόδια αρχή έκδοσης και θεώρησης των αδειών επαγγελματιών πωλητών: (άρθ. 121)
 • Καθορισμός πλαισίου εποπτείας των οικονομικών δραστηριοτήτων και της αγοράς προϊόντων και λοιπές διατάξεις : (μέρος Δ)
 • Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 127)
 • Ορισμοί (οικονομική δραστηριότητα, τομέας δραστηριότητας, οικονομικός φορέας, προϊόν, εγκατάσταση, εποπτεία, εποπτεύουσα αρχή, πεδίο εποπτείας, έλεγχος, ελεγκτής, εντολή διενέργειας ελέγχου, φύλλο ελέγχου, έκθεση ελέγχου, αρχείο ελέγχου, κίνδυνος, αξιολόγηση κινδύνου, κριτήρια κατάταξης σε κατηγορία κινδύνου, συλλογή και αξιολόγηση δεδομένων εποπτείας, κατευθυντήριες οδηγίες για τη συμμόρφωση, πληροφόρηση) : (άρθ. 128)
 • Γενικές αρχές για την άσκηση της εποπτείας : (άρθ. 129)
 • Αρμόδιες αρχές : (κεφ. Β)
 • Εποπτεία - Εργαλεία εποπτείας : (κεφ. Γ)
 • Ενέργειες που συνιστούν εποπτεία : (άρθ. 136)
 • Αξιολόγηση κινδύνου και κατάταξη των οικονομικών δραστηριοτήτων σε βαθμούς επικινδυνότητας : (άρθ. 137)
 • Δικαιώματα και υποχρεώσεις των ελεγκτών και των εποπτευόμενων οικονομικών φορέων : (κεφ. Ε)
 • Ρυθμίσεις για την εγκατάσταση μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων : (κεφ. ΣΤ, υποκεφ. Α)
 • Έγκριση εγκατάστασης : (άρθ. 158§48Β)
 • Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3982/2011 – ΦΕΚ 143/Α : (άρθ. 158§48Β)
 • Απαλλαγή από άδεια εγκατάστασης, λειτουργίας : (άρθ. 158§2)
 • Ρυθμίσεις για την εφοδιαστική : (υποκεφ. Β)
 • Κυκλοφοριακή σύνδεση / Είσοδος - έξοδος οχημάτων : (άρθ. 159§50Α)
 • Άδεια λειτουργίας εγκαταστάσεων : (άρθ. 159§50Β.2)
 • Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης κατά παρέκκλιση : (άρθ. 159§50Β.3)
 • Απλούστευση πλαισίου άσκησης δραστηριοτήτων εντός κέντρων αποθήκευσης και διανομής : (άρθ. 160)
 • Εγκαταστάσεις πλυντηρίων, λιπαντηρίων και συνεργείων οχημάτων εντός των κέντρων αποθήκευσης και διανομής : (άρθ. 160§48Η)
 • Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας κέντρου αποθήκευσης και διανομής : (άρθ. 160§48Θ)
 • Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4254/2014 (85/Α) - Κέντρα διανομής τσιμέντου : (άρθ. 162)
 • Ρυθμίσεις για υφιστάμενα κέντρα αποθήκευσης και διανομής : (άρθ. 163)
 • Ρυθμίσεις πυροπροστασίας και πυρασφάλειας : (άρθ. 165)
 • Απαλλαγή υποχρέωσης εφοδιασμού με μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας και πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας : (άρθ. 165§2)
 • Ρυθμίσεις για επιχειρηματικά πάρκα : (υποκεφ. Δ)
 • Επιχειρηματικό πάρκο μεμονωμένης μεγάλης μονάδας (ΕΠΜΜΜ): : (άρθ. 166§1)
 • Ρυθμίσεις για αρτοποιεία : (υποκεφ. Ε)
 • Χρήση υγρών καύσιμων ή υγραερίου ή φυσικού αερίου σε αρτοποιεία : (άρθ. 167§ζ)
 • Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις : (υποκεφ. ΣΤ)
 • Θεσμός διαμεσολάβησης : (τμήμα Γ, κεφ. Β)
 • Ποσοστό απαρτίας για συζήτηση και λήψη απόφασης κήρυξης απεργίας : (άρθ. 211)
 • Αυθεντική ερμηνεία της του άρθρου 34§2 του α.ν. 1846/1951 (179/Α) : (άρθ. 212)
 • Υποχρέωση εργοδότη για καταβολή δαπάνης εργατικού ατυχήματος που οφείλεται σε δόλο του εργοδότη ή του προστεθέντος από αυτόν προσώπου : (άρθ. 212)
 • Τροποποίηση του π.δ. 246/2006 (261/Α) : (άρθ. 213)
 • Επίδομα παιδιού : (άρθ. 214)
 • Ηλεκτρονική διαδικασία αξιολόγησης αναπηρίας και απονομής προνοιακής παροχής : (άρθ. 215)
 • Τροποποίηση του ν. 3651/2008 (44/Α) : (άρθ. 216)
 • Ορισμοί (οδική βοήθεια οχημάτων, μέσα οδικής βοήθειας οχημάτων, σύμβαση οδικής βοήθειας οχημάτων, ποσό καλύψεως για την παροχή της οδικής βοήθειας, σταθμοί παραμονής και μεταφόρτωσης, συνεργάτης οδικής βοήθειας οχημάτων, επιχείρηση οδικής βοήθειας οχημάτων) : (άρθ. 216)
 • Κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης τεχνικών έργων (Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε.) : (άρθ. 217)
 • Σώμα ειδικών επιμετρητών δημοσίων και ιδιωτικών έργων : (άρθ. 218)
 • Ρύθμιση θεμάτων για την άσκηση των επαγγελμάτων του κομμωτή - κουρέα και τεχνίτη περιποίησης χεριών - ποδιών : (άρθ. 244)
 • Προσόντα και διαδικασία για την άσκηση επαγγέλματος : (άρθ. 244)
 • Ωράριο λειτουργίας φαρμακείων : (άρθ. 257)
 • Ιοντίζουσες ακτινοβολίες : (άρθ. 261)
 • Πιστοποιητικό ορθής άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος : (άρθ. 274)
 • Κώδικας ιατρικής δεοντολογίας : (άρθ. 338)
 • Παροχή κινήτρων σε εργαζομένους από Ο.Τ.Α. ορεινών και νησιωτικών περιοχών : (άρθ. 349)
 • Αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων καζίνο : (κεφ. Β)
 • Χορήγηση άδειας λειτουργίας καζίνο : (άρθ. 357)
 • Νομική μορφή λειτουργίας των επιχειρήσεων καζίνο και καταστατικοί όροι : (άρθ. 358)
 • Σύσταση διεύθυνσης ερευνών οικονομικού εγκλήματος και συναφείς διατάξεις : (κεφ. Δ)
 • Επιτροπή αξιολόγησης επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας : (άρθ. 396)

Τροποποιήθηκε από :

 • N. 4582/2018, (ΦΕΚ 208/Α/11.12.2018) «Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης – Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις»
 • Υ.Α ΔΝΣβ΄/οικ.40185/ΦΝ 466/2018, (ΦΕΚ 2046/Β/6.6.2018) «Απαραίτητα προσόντα, εμπειρία, κανόνες και αρχές που διέπουν το Σώμα Ειδικών Επιμετρητών, σύμφωνα με την παραγρ. 3 του άρθρου 218 του ν. 4512/2018 (5/Α)»
 • N. 4549/2018, (ΦΕΚ 105/Α/14.6.2018) «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις»
 • N. 4531/2018, (ΦΕΚ 62/Α/5.4.2018) «Ι) Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ) Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης-πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση-πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 5Α_2018 (Μέγεθος: 2364 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 13-09-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.