Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Π > Πυροπροστασία > Πυροπροστασία ανά χρήση κτηρίου ή εγκατάστασης > σε αεροδρόμια - ελικοδρόμια >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

137/Α`/13.9.2017

Υπουργεία:

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Εθνικής Άμυνας

Επικρατείας

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Εσωτερικών

Οικονομίας και Ανάπτυξης

Οικονομικών

Υγείας

Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

Λέξεις Κλειδιά:

άδεια γονική

ΑμΕΑ

άμεσος κίνδυνος

αναγγελία απασχολούμενου προσωπικού

αναπηρική σύνταξη

απασχόληση λόγω ψυχικών παθήσεων

αποκλεισμός από συμβάσεις

άρνηση ελέγχου

άτομο με αναπηρία

αυτοαπασχολούμενη γυναίκα

γιατρός εργασίας

γονική άδεια ανατροφής

γονική άδεια σοβαρών νοσημάτων παιδιών

διαβούλευση με τους εργαζομένους

διακοπή λειτουργίας

διακοπή λειτουργίας επιχείρησης

διαταγή πληρωμής οφειλόμενου μισθού

διοικητικές κυρώσεις

ειδική παροχή προστασίας μητρότητας

ενημέρωση εργαζομένων

επαγγελματική ασθένεια

επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας

επίδομα μητρότητας

επιθεώρηση εργασίας

εργατικές διατάξεις

εργατικό ατύχημα

ηλεκτρονική αναγγελία

ιατρός εργασίας (ΙΕ)

κοινωνική ασφάλιση

κοινωνική επανένταξη

μητρότητα

νοητική υστέρηση

οικειοθελής αποχώρηση μισθωτού

οικοδομικά και τεχνικά έργα

οικοδομικές εργασίες

ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα - ΟΠΣ-ΣΕΠΕ

παρεμπόδιση ελέγχου

παρένθετη μητρότητα

πίνακας προσωπικού

πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

πρακτικά συνεδριάσεων

προστασία μητρότητας και παιδιών

προστασία της υγείας & της ασφάλειας

προστασία υπερηλίκων

προστασία χρονίως πασχόντων ατόμων

ΣΕΠΕ

σοβαρός κίνδυνος

συμπαθολογία

σύνταξη θανάτου λόγω εργατικού ατυχήματος

συντάξιμες αποδοχές

συνταξιοδότηση

τεχνικός ασφάλειας (ΤΑ)

υγεία και ασφάλεια

χαρακτηρισμός ατυχημάτων ως εργατικών ή μη

χαρακτηρισμός επαγγελματικών ασθενειών

ψυχική νόσος

ψυχική πάθηση

Ν. 4488/2017 - Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις δημοσίου, εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις : (μέρος Α)
 • Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις δημοσίου : (κεφ. Α)
 • Εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (κεφ. β)
 • Αρμόδιο όργανο για το χαρακτηρισμό των ατυχημάτων ως εργατικών ή μη και των επαγγελματικών ασθενειών : (άρθ. 8)
 • Απασχόληση λόγω ψυχικών παθήσεων : (άρθ. 23)
 • Παράταση χορήγησης αναπηρικής σύνταξης : (άρθ. 28)
 • Εργασιακές ρυθμίσεις : (μέρος Β)
 • Τροποποιήσεις του άρθρου 2 του ν. 3996/2011 : (άρθ. 31)
 • Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας κατά τη διενέργεια ελέγχων : (άρθ. 31§1)
 • Διοικητικές κυρώσεις για άρνηση ή παρεμπόδιση ελέγχου : (άρθ. 31§2)
 • Τροποποίηση του άρθρου 23 του ν. 3996/2011 : (άρθ. 32)
 • Διακοπή λειτουργίας επιχείρησης για παραβάσεις που εγκυμονούν άμεσο ή σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων : (άρθ. 32)
 • Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 : (άρθ. 33)
 • Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας επιχείρησης : (άρθ. 33)
 • Ο χρόνος προσωρινής ή οριστικής διακοπής της επιχείρησης λογίζεται ως κανονικός χρόνος εργασίας ως προς όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων : (άρθ. 33)
 • Τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 3996/2011 : (άρθ. 34)
 • Διοικητικές κυρώσεις για μη αναγραφή εργαζομένου στον ισχύοντα πίνακα προσωπικού : (άρθ. 35)
 • Καταχώριση αλλαγής ή τροποποίησης ωραρίου στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» : (άρθ. 36)
 • Ηλεκτρονική αναγγελία απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου : (άρθ. 37)
 • Αντικατάσταση του άρθρο 33 του ν. 1836/1989 (79/Α) : (άρθ. 37)
 • Ηλεκτρονική αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού : (άρθ. 38)
 • Αποκλεισμός από δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας : (άρθ. 39)
 • Αποκλεισμός συμβάσεις εταιρειών παροχής υπηρεσιών καθαρισμού, φύλαξης : (άρθ. 39§Β)
 • Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 2874/2000 : (άρθ. 41)
 • Αντίγραφο κατάστασης προσωπικού σε εργαζόμενους που απασχολούνται εκτός έδρας : (άρθ. 41)
 • Τροποποίηση του άρθρου 4 του π.δ. 240/2006 : (άρθ. 42)
 • Καταγραφή αποτελεσμάτων διαβουλεύσεων σε πρακτικό : (άρθ. 42)
 • Παρένθετη μητρότητα : (άρθ. 44)
 • Ειδική γονική άδεια σοβαρών νοσημάτων παιδιών : (άρθ. 45)
 • Ειδική προστασία μητέρας λόγω υιοθεσίας και παρένθετης μητρότητας : (άρθ. 46)
 • Ταχεία εκδίκαση διαφορών για άκυρη απόλυση, μισθούς υπερημερίας και καθυστερούμενους μισθούς : (άρθ. 47)
 • Τροποποίηση κώδικα πολιτικής δικονομίας : (άρθ. 48)
 • Χορήγηση βοηθήματος και ενίσχυση της απασχόλησης των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων : (άρθ. 50)
 • Προϋποθέσεις επιδότησης ανεργίας λόγω καταγγελίας κατόπιν μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των όρων εργασίας : (άρθ. 51)
 • Έγκριση προϋπολογισμών όλων των εποπτευομένων από το υπουργείο εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής αλληλεγγύης φορέων : (άρθ. 53)
 • Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 3918/2011 (31/Α) : (άρθ. 54)
 • Πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες υγειονομικές επιτροπές πιστοποίησης νόσου που επιφέρει ανικανότητα για εργασία, χαρακτηρισμού ανικανότητας προς εργασία οφειλόμενη σε εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια για αλλαγή θέσης εργασίας και κρίσης ικανότητας προς εργασία για την υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση : (άρθ. 54)
 • Περιεχόμενο προστασίας : (άρθ. 58)
 • Προστασία των υπερηλίκων και χρονίως πασχόντων ατόμων : (άρθ. 58)
 • Κατευθυντήριες – Οργανωτικές διατάξεις υλοποίησης της σύμβασης των ηνωμένων εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες : (μέρος Δ)
 • Σκοπός : (άρθ. 59)
 • Ορισμοί (άτομα με αναπηρίες - ΑμεΑ, σύμβαση, πρωτόκολλο, επιτροπή) : (άρθ. 60)
 • Γενικές υποχρεώσεις : (άρθ. 61)
 • Ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στις δημόσιες πολιτικές : (άρθ. 62)
 • Καθολικός σχεδιασμός διοικητικών προϊόντων, περιβαλλόντων και υπηρεσιών, εύλογες προσαρμογές : (άρθ. 63)
 • Πρόσβαση στο φυσικό, δομημένο και ηλεκτρονικό περιβάλλον : (άρθ. 64)
 • Επικοινωνία ΑμεΑ με διοικητικές αρχές, γλώσσες και μορφές επικοινωνίας : (άρθ. 65)
 • Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και κατάρτιση σε θέματα δικαιωμάτων ΑμεΑ : (άρθ. 66)
 • Μη διάκριση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στις οπτικοακουστικές δραστηριότητες : (άρθ. 67)
 • Νομοπαραγωγική διαδικασία, ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων και παραγωγή επίσημων στατιστικών για τα ΑμεΑ : (άρθ. 68)
 • Αρμοδιότητα για τα δικαιώματα των ΑμεΑ - Συντονιστικός μηχανισμός στην Κυβέρνηση : (άρθ. 69)
 • Ορισμός κεντρικού σημείου αναφοράς για την παρακολούθηση εφαρμογής της σύμβασης : (άρθ. 70)
 • Ορισμός επιμέρους σημείων αναφοράς για την παρακολούθηση εφαρμογής της σύμβασης : (άρθ. 71)
 • Πλαίσιο για την προαγωγή εφαρμογής της Σύμβασης : (άρθ. 72)
 • Άσκηση του επαγγέλματος του κοινωνικού λειτουργού: (άρθ. 110)
 • Χρηματοδότηση δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» : (άρθ. 117)
 • Προσθήκη άρθρου 9Α στο ν. 3850/2010 (84/Α) : (άρθ. 119)
 • Δημιουργία ηλεκτρονικών βάσεων καταχώρισης δεδομένων τεχνικών ασφαλείας και ιατρών εργασίας στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του ΣΕΠΕ : (άρθ. 119)

Σχετικό έγγραφο:


Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 137Α_2017 (Μέγεθος: 1183 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 13-09-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.