Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Π > Πυροπροστασία > Πυροπροστασία ανά χρήση κτηρίου ή εγκατάστασης > σε αεροδρόμια - ελικοδρόμια >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

74/Α`/19.5.2017

Υπουργεία:

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Εθνικής Άμυνας

Εξωτερικών

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Εσωτερικών

Μεταναστευτικής Πολιτικής

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Οικονομίας και Ανάπτυξης

Οικονομικών

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Πολιτισμού και Αθλητισμού

Τουρισμού

Υγείας

Υποδομών και Μεταφορών

Λέξεις Κλειδιά:

αλκοόλ

αλκοολούχα ποτά

ανήλικοι

ανώτατο συμβούλιο εργασίας (ΑΣΕ)

απαγόρευση καπνίσματος

δημόσια έργα

δημόσια μελέτη

διαβούλευση με τους εργαζομένους

ειδικά επιδόματα

ειδικά επιδόματα στο δημόσιο

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ)

εμπορία λιπασμάτων

επίδομα παιδιού

επιδόματα ειδικά

εργασία κυριακής και αργίας

έργο παραχώρησης

ιατροτεχνολογικά προϊόντα

ιδιωτικά έργα

ιδιωτική μελέτη

κανόνες διακίνησης και εμπορίας προϊόντων

κοινωνική ασφάλιση

λογαριασμός για την απασχόληση και επαγγελματική κατάρτιση (ΛΑΕΚ)

μεταφορική επιχείρηση

μέτρα ενίσχυσης της εργασίας

μητρώο φυσικών προσώπων τεχνικών έργων (ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε.)

οδικές μεταφορές

οδικός μεταφορέας εμπορευμάτων

ομαδικές απολύσεις

οχήματα μεταφοράς φαρμάκων

προϊόντα καπνού

ρυθμίσεις για την αγορά προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών

συλλογικές διαπραγματεύσεις

συνδικαλισμός

συνδικαλιστική άδεια

συνταξιοδότηση

τεχνικό έργο

υπηρεσίες υγείας

φαρμακαποθήκες

Ν. 4472/2017 - Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Συνταξιοδοτικές διατάξεις δημοσίου, τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016 και μέτρα κοινωνικής στήριξης : (μέρος Α)
 • Επίδομα παιδιού : (άρθ. 6)
 • Μέτρα ενίσχυσης της εργασίας : (άρθ. 7)
 • Εργασιακές ρυθμίσεις : (μέρος Β)
 • Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις : (άρθ. 16)
 • Έλεγχος ομαδικών απολύσεων : (άρθ. 17)
 • Λόγοι απόλυσης συνδικαλιστικών στελεχών : (άρθ. 18)
 • Συνδικαλιστικές άδειες : (άρθ. 19)
 • Διάρκεια της συνδικαλιστικής άδειας : (άρθ. 19§1.2)
 • Αποδοχές συνδικαλιστικών αδειών : (άρθ. 19§1.4)
 • Ανταπεργία : (άρθ. 20)
 • Ίδρυση της εθνικής κεντρικής αρχής προμηθειών υγείας για την κεντρικοποίηση προμηθειών των εποπτευόμενων από το υπουργείο υγείας φορέων : (μέρος Γ)
 • Ζητήματα καταπολέμησης της διαφθοράς και ενίσχυσης της διαφάνειας και του ελέγχου στα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων, των αιρετών αντιπροσώπων της βουλής και του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου : (μέρος Δ)
 • Λοιπές διατάξεις (μέρος Ε)
 • Διατάξεις αρμοδιότητας υπουργείου οικονομίας και ανάπτυξης : (κεφ. Α)
 • Τροποποίηση του ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (173/Α) : (άρθ. 49)
 • Προαιρετική λειτουργία εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές : (άρθ. 49§1)
 • Τροποποίηση της υ.α. 529/2000 του υφυπουργού ανάπτυξης (67/Β) και σύσταση μητρώου ρευματοδοτών ρευματοληπτών : (άρθ. 54)
 • Διατάξεις αρμοδιότητας υπουργείου ψηφιακής πολιτικής, τηλεπικοινωνιών και ενημέρωσης : (κεφ. Β)
 • Διατάξεις αρμοδιότητας υπουργείου παιδείας, έρευνας και θρησκευμάτων : (κεφ. Γ)
 • Διατάξεις αρμοδιότητας υπουργείου εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής αλληλεγγύης : (κεφ. Δ)
 • Επιχορήγηση του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας από το ΛΑΕΚ : (άρθ. 58α)
 • Διατάξεις αρμοδιότητας υπουργείου δικαιοσύνης διαφάνειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων : (κεφ. Ε)
 • Διατάξεις αρμοδιότητας υπουργείου οικονομικών : (κεφ. ΣΤ)
 • Τροποποίηση του άρθρου 53§1β΄ του ν. 4389/2016 (94/Α) : (άρθ. 72, 81)
 • Τροποποιήσεις του άρθρου 111 του ν. 4446/2016 : (άρθ. 84)
 • Διατάξεις αρμοδιότητας υπουργείου υγείας : (κεφ. Ζ)
 • Οχήματα μεταφοράς φαρμάκων : (άρθ. 91)
 • Υποστηρικτικοί χώροι φαρμακαποθηκών : (άρθ. 94)
 • Τροποποίηση του ν. 3730/2008 «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις» (262/Α) : (άρθ. 96)
 • Διατάξεις αρμοδιότητας υπουργείου διοικητικής ανασυγκρότησης : (κεφ. Η)
 • Διατάξεις αρμοδιότητας υπουργείου περιβάλλοντες και ενέργειας : (κεφ. Θ)
 • Διατάξεις αρμοδιότητας υπουργείου υποδομών και μεταφορών : (κεφ. Ι)
 • Τροποποίηση των ν. 3887/2010 (174/Α) και ν. 1959/1991 (123/Α) : (άρθ. 104)
 • Ηλεκτρονικό μητρώο συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.) : (άρθ. 118)
 • Ορισμοί (ιδιωτικό έργο, δημόσια μελέτη, ιδιωτική μελέτη, έργο παραχώρησης) : (άρθ. 118§1)
 • Τροποποιήσεις διατάξεων άρθρων του ν. 4412/2016 : (άρθ. 119)
 • Διατάξεις αρμοδιότητας υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων : (κεφ. ΙΑ)
 • Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 4036/2012 (8/Α) : (άρθ. 121)
 • Τροποποίηση του π.δ. 79/2007 (95/Α) και κατάργηση του π.δ. 8/2012 (11/Α) : (άρθ. 122)
 • Μισθολογικές ρυθμίσεις ειδικών κατηγοριών λειτουργών και υπαλλήλων του δημοσίου ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ., καθώς και των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και αντιστοίχων της ελληνικής αστυνομίας, του πυροσβεστικού και λιμενικού σώματος-ελληνικής ακτοφυλακής : (μέρος ΣΤ)
 • Επιδόματα : (άρθ. 127)
 • Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας : (άρθ. 127§Β)
 • Αποδοχές εκπαιδευτικής άδειας : (άρθ. 158)

Σχετικό έγγραφο:

 • Εγκ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/93/18258/21.8.2017 «(6Ψ2Η465ΧΘΨ-52Ω) Γνωστοποίηση διατάξεων Ν. 4472/2017 αναφορικά με τις συνδικαλιστικές των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα»
 • Εγκ. οικ.24135/458/25.5.2017 «(7ΓΥΩ465Θ1Ω-ΚΒΓ) Διευκρινήσεις επί της εφαρμογής του άρθρου 19§1.4 «Συνδικαλιστικές άδειες» του Ν. 4472/2017 »

Τροποποιήθηκε από :

 • N. 4512/2018, (ΦΕΚ 5/Α/17.1.2018) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις»
 • Υ.Α. 4498/2017, (ΦΕΚ 172/Α/16.11.2017) «Εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 «σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. - Ρυθμίσεις θεμάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»
 • N. 4490/2017, (ΦΕΚ 150/Α/11.10.2017) «Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα, διατάξεις εφαρμογής και λοιπές διατάξεις»
 • N. 4488/2017, (ΦΕΚ 137/Α/13.9.2017) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις»
 • N. 4485/2017, (ΦΕΚ 114/Α/4.8.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4484/2017, (ΦΕΚ 110/Α/1.8.2017) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις»
 • N. 4475/2017, (ΦΕΚ 83/Α/12.6.2017) «Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και άλλες διατάξεις»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 74Α_2017 (Μέγεθος: 4023 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 13-09-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.