Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Π > Πυροπροστασία > Πυροπροστασία ανά χρήση κτηρίου ή εγκατάστασης > σε αεροδρόμια - ελικοδρόμια >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

222/Α`/30.11.2016

Υπουργεία:

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Εξωτερικών

Εσωτερικών

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Οικονομίας και Ανάπτυξης

Οικονομικών

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Τουρισμού

Υποδομών και Μεταφορών

Λέξεις Κλειδιά:

CNG

LPG

άδεια άσκησης επαγγέλματος

άδεια διέλευσης

άδεια διέλευσης μηχανήματος έργου

άδεια ίδρυσης

άδεια λειτουργίας

ανιχνευτής

αντλία παροχής καυσίμου

απαγόρευση διέλευσης στο παράπλευρο οδικό δίκτυο

από ξηράς παροχή ηλεκτρικής ενέργειας

απόσταση ασφαλείας

αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας

αρχιτέκτονας

άσκηση επαγγέλματος

βαρέα οχήματα

βιοκαύσιμο

γραπτή εκτίμηση του κινδύνου

δεξαμενή αποθήκευσης

διανομέας

δραστηριότητες μηχανικής

εκτίμηση κινδύνου

εναλλακτικά καύσιμα

εξαέρωση δεξαμενών υγρών καυσίμων

επαγγελματικά δικαιώματα

επαγγελματικό δικαίωμα

επαγγελματικό περίγραμμα

επιστημονική περιοχή

ηλεκτρική ενέργεια

ηλεκτρικό όχημα - Η/Ο

μελέτη ΑΤΕΧ

μηχανήματα έργων (ΜΕ)

μηχανικοί

μηχανοκίνητο όχημα

μικτό πρατήριο

οδικές μεταφορές

οδική ασφάλεια

όροι ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων

όχημα επαγγελματικής χρήσης

πιστοποιητικά αντιεκρηκτικότητας ΑΤΕΧ

πιστοποιητικό πυρασφάλειας

πιστοποιητικό συμμόρφωσης

πολιτικός μηχανικός

πρατήρια καυσίμων

πρατήρια καυσίμων σε ισόγεια κτιρίων

πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας»

πρατήριο

πρατήριο παροχής καυσίμων και ενέργειας

πρατήριο πεπιεσμένου φυσικού αερίου - CNG

πρατήριο υγραερίου

σημείο ανεφοδιασμού

σημείο επαναφόρτισης

σταθμός αυτοκινήτων

συμπιεσμένο φυσικό αέριο - CNG

συνεργείο αυτοκινήτων

σύστημα απομακρυσμένης πλήρωσης υγρών καυσίμων - offset filling point

σφράγιση εγκατάστασης

τεχνική προδιαγραφή

τεχνίτης αερίων καυσίμων

τουριστικός λιμένας

υγραέριο

υγροποιημένο αέριο

υγροποιημένο φυσικό αέριο - LNG

υδραυλική δοκιμή

υδρογόνο

υπέργεια δεξαμενή

υπεύθυνος λειτουργίας

υπόγεια δεξαμενή

υφιστάμενη εγκατάσταση

φυσικό αέριο

ψηφιακό μητρώο πρατηρίων

Ν. 4439/2016 - Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα

 • Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της οδηγίας 2014/94/ΕΕ του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων : (κεφ. Α)
 • Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 1)
 • Ορισμοί (εναλλακτικά καύσιμα, ηλεκτρικό όχημα - Η/Ο, σημείο επαναφόρτισης, σημείο επαναφόρτισης κανονικής ισχύος, σημείο επαναφόρτισης υψηλής ισχύος, από ξηράς παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, δημοσίως προσβάσιμο σημείο επαναφόρτισης ή ανεφοδιασμού, σημείο ανεφοδιασμού, σημείο ανεφοδιασμού με LNG) : (άρθ. 2)
 • Εθνικό πλαίσιο πολιτικής : (άρθ. 3)
 • Εφοδιασμός με ηλεκτρική ενέργεια για μεταφορές : (άρθ. 4)
 • Εφοδιασμός με υδρογόνο για οδικές μεταφορές: (άρθ. 5)
 • Εφοδιασμός με φυσικό αέριο για τις μεταφορές : (άρθ. 6)
 • Ενημέρωση των χρηστών : (άρθ. 7)
 • Υποβολή εκθέσεων και επανεξέταση : (άρθ. 8)
 • Έκθεση : (παράρτημα Ι)
 • Νομικά μέτρα : (παράρτημα Ι§1)
 • Μέτρα πολιτικής για τη στήριξη της εφαρμογής του εθνικού πλαισίου πολιτικής : (παράρτημα Ι§2)
 • Ανάπτυξη και στήριξη της κατασκευής : (παράρτημα Ι§3)
 • Έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και επίδειξη - ΕΤΑ & Ε : (παράρτημα Ι§4)
 • Σκοποί και στόχοι : (παράρτημα Ι§5)
 • Ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων : (παράρτημα Ι§6)
 • Τεχνικές προδιαγραφές : (παράρτημα ΙΙ)
 • Τεχνικές προδιαγραφές για τα σημεία επαναφόρτισης : (παράρτημα ΙΙ§1)
 • Τεχνικές προδιαγραφές για τα σημεία ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων με υδρογόνο : (παράρτημα ΙΙ§2)
 • Τεχνικές προδιαγραφές για τα σημεία ανεφοδιασμού με φυσικό αέριο: (παράρτημα ΙΙ§3)
 • Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 114 του Ν. 4070/2012 (82/Α) : (άρθ. 10)
 • Τροποποίηση του άρθρου 12 του Ν. 3710/2008 (216/Α) : (άρθ. 11)
 • Τροποποίηση του άρθρου 9 του Ν. 3710/2008 (216/Α) Ρυθμίσεις προώθησης των σχετικών με τα εναλλακτικά καύσιμα δραστηριοτήτων των συνεργείων οχημάτων : (άρθ. 12)
 • Απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης πρατηρίων υγρών καυσίμων, πρατηρίων αμιγώς υγραερίου και μικτών πρατηρίων : (κεφ. Β)
 • Διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης πρατηρίου υγρών καυσίμων : (άρθ. 14)
 • Διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων : (άρθ. 15)
 • Διαδικασία αλλαγής δικαιούχου άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων : (άρθ. 16)
 • Διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης πρατηρίου υγραερίου ή μικτού πρατηρίου : (άρθ. 17)
 • Διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγραερίου ή μικτού πρατηρίου : (άρθ. 18)
 • Κατάργηση ανανέωσης άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγραερίου ή μικτού πρατηρίου : (άρθ. 19)
 • Διαδικασία αλλαγής δικαιούχου της άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγραερίου ή μικτού πρατηρίου : (άρθ. 20)
 • Ψηφιακό μητρώο πρατηρίων : (άρθ. 21)
 • Περιλαμβάνει το Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας, το Πιστοποιητικό Ογκομέτρησης δεξαμενών κ.λπ. : (άρθ. 21§2)
 • Περιλαμβάνει στοιχεία των φυσικών ή νομικών προσώπων που εμπλέκονται στην ασφαλή και ορθή λειτουργία και συντήρηση (υπεύθυνος λειτουργίας, τεχνικός ασφαλείας, αρμόδιος μηχανικός μελέτης και επίβλεψης, κ.ά.) : (άρθ. 21§2)
 • Λοιπές διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας : (κεφ. Γ)
 • Τροποποιήσεις διατάξεων εξαέρωσης δεξαμενών υγρών καυσίμων : (άρθ. 22)
 • Μικτός διανομέας παροχής υγρών καυσίμων και υγραερίου : (άρθ. 23)
 • Υπεύθυνος λειτουργίας πρατηρίου παροχής καυσίμου και ενέργειας : (άρθ. 24)
 • Διατήρηση λειτουργίας υφιστάμενων και αδειοδότηση νέων πρατηρίων υγρών καυσίμων και σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες υγρών καυσίμων σε ισόγεια κτιρίων με ορόφους : (άρθ. 25)
 • Σφράγιση εγκαταστάσεων πρατηρίων «παροχής καυσίμων και ενέργειας», πλην πρατηρίων υγρών καυσίμων : (άρθ. 26)
 • Μείωση εσωτερικών αποστάσεων ασφαλείας πρατηρίων αμιγώς υγραερίου ή/και μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων και υγραερίου : (άρθ. 27)
 • Τροποποίηση του άρθρου δεύτερου του Ν. 4388/2016 (93/Α) : (άρθ. 28)
 • Απαγόρευση διέλευσης στο παράπλευρο οδικό δίκτυο και εναλλακτικά των αυτοκινητοδρόμων και οδών ταχείας κυκλοφορίας, στα μηχανοκίνητα οχήματα μικτού βάρους > 3,5 τόνων : (άρθ. 28§1)
 • Ρύθμιση επαγγέλματος μηχανικού : (άρθ. 29)
 • Ορισμοί (δραστηριότητες μηχανικής, επιστημονική περιοχή, επαγγελματικό περίγραμμα, επαγγελματικό δικαίωμα) : (άρθ. 29§1)
 • Αντικατάσταση του άρθρου 66 του Ν. 4369/2016 (33/Α) : (άρθ. 30)

Σχετικό έγγραφο:

 • Εγκ. οικ. 78593/898/12.10.2018 «(ΑΔΑ: Ω98Ξ465ΧΘΞ-ΚΟ9) Διαδικασία υλοποίησης των ειδικών μέτρων του άρθρου 25 του ν. 4439/2016 (222/Α)»

Τροποποιήθηκε από :


Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 222Α_2016 (Μέγεθος: 530 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 17-10-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.