Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Π > Πυροπροστασία > Πυροπροστασία ανά χρήση κτηρίου ή εγκατάστασης > σε αεροδρόμια - ελικοδρόμια >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

80/Α`/1.4.2014

Υπουργεία:

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Εθνικής Άμυνας

Εξωτερικών

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Εσωτερικών

Οικονομικών

Παιδείας και Θρησκευμάτων

Πολιτισμού και Αθλητισμού

Υγείας

Λέξεις Κλειδιά:

άδεια διαμονής

αλλοδαπός

αλλοδαπός εργαζόμενος

ανιθαγενής

απασχόληση

ασυνόδευτος ανήλικος

εξαρτημένη εργασία

εποχική εργασία

εργαζόμενος ειδικού σκοπού

θύμα εμπορίας ανθρώπων

θύμα παράνομης διακίνησης μεταναστών

ίση μεταχείριση

κοινωνική προστασία

μετανάστης

οικογενειακή επανένωση

πολίτης τρίτης χώρας

πρόσβαση στην αγορά εργασίας

πρόσφυγας

σύμβαση εργασίας

υποχρεώσεις εργοδοτών - εργαζομένων

Ν. 4251/2014 - Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Διέλευση προσώπων από τα σύνορα και διαμονή πολιτών τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια : (μέρος 1)
 • Ορισμοί (αλλοδαπός, πολίτης τρίτης χώρας, ανιθαγενής, πολίτης της ένωσης, αντικειμενικά στερούμενος διαβατηρίου, πρόσφυγας, δικαιούχος διεθνούς προστασίας, δικαιούχος επικουρικής προστασίας, θύμα εμπορίας ανθρώπων, ασυνόδευτος ανήλικος, θύμα παράνομης διακίνησης μεταναστών, απασχόληση, σύμβαση εργασίας, εποχική εργασία, οικογενειακή επανένωση, εργαζόμενος ειδικού σκοπού, δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία, παράνομη παραμονή, ομοιόμορφη θεώρηση - Visa C, θεώρηση μακράς διάρκειας (Εθνική θεώρηση −Visa D), άδεια διαμονής - οριστικός τίτλος διαμονής, βεβαίωση κατάθεσης αίτησης, ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής, αποδεικτικό φορολογικών υποχρεώσεων, μετάκληση, παροχή υπηρεσιών ή έργου, εποχικά εργαζόμενος, άδεια για προσωρινή διαμονή, ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, επενδυτική δραστηριότητα, οικονομικά ανεξάρτητα άτομα, συντηρών, μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας, αυτοτελές δικαίωμα διαμονής, μέλος οικογένειας έλληνα, προσωποπαγές δικαίωμα διαμονής, επί μακρόν διαμένων, άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος, πρώτο κράτος − μέλος, δεύτερο κράτος − μέλος, σπουδαστής, εκπαιδευτικό ίδρυμα, πρόγραμμα εθελοντικής υπηρεσίας, επαγγελματική κατάρτιση, έρευνα, ερευνητικός οργανισμός, ερευνητής, απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, μπλε κάρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης -Μπλε κάρτα της ΕΕ, Τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επαγγελματική εμπειρία, νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα, επιστροφή πολίτη τρίτης χώρας, απόφαση επιστροφής, απομάκρυνση, οικειοθελής αναχώρηση ): (άρθ. 1)
 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 2)
 • Διαδικασία εισόδου και εξόδου : (άρθ. 3-5)
 • Δικαίωμα διαμονής και διοικητικές διατυπώσεις : (άρθ. 6-10)
 • Διαδικασία καθορισμού όγκου εισδοχής για εργασία : (άρθ. 11)
 • Αίτηση μετάκλησης πολιτών τρίτης χώρας για εξαρτημένη εργασία : (άρθ. 12)
 • Αίτηση μετάκλησης πολιτών τρίτης χώρας για εποχική εργασία : (άρθ. 13)
 • Αίτηση μετάκλησης πολιτών τρίτης χώρας για αλιεργάτες : (άρθ. 14)
 • Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία : (άρθ. 15)
 • Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα : (άρθ. 16)
 • Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής ειδικού σκοπού : (άρθ. 17)
 • Προσωρινή Διαμονή − Απασχόληση με εθνική θεώρηση εισόδου : (άρθ. 18)
 • Χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής για ανθρωπιστικούς ή άλλους λόγους : (άρθ. 19-20)
 • Δικαιώματα, υποχρεώσεις και κυρώσεις πολιτών τρίτων χωρών : (άρθ. 21-23)
 • Απόρριψη − ανάκληση άδειας διαμονής και διαδικαστικές εγγυήσεις : (άρθ. 24-25)
 • Υποχρεώσεις υπηρεσιών, δημοσίων λειτουργών και ιδιωτών : (άρθ. 26-)
 • Υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζόμενων πολιτών τρίτων χωρών − Κυρώσεις : (άρθ. 28)
 • Υποχρεώσεις ιδιωτών και υπαλλήλων − Κυρώσεις : (άρθ. 29)
 • Υποχρεώσεις μεταφορέων − Κυρώσεις : (άρθ. 30)
 • Εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό τις σπουδές, την εθελοντική υπηρεσία : (άρθ. 31-43)
 • Επαγγελματική δραστηριότητα σπουδαστών πολιτών τρίτων χωρών : (άρθ. 36)
 • Δικαιώματα και υποχρεώσεις : (άρθ. 41)
 • Επαγγελματική κατάρτιση : (άρθ. 44)
 • Συμμετοχή σε ειδικά προγράμματα : (άρθ. 45)
 • Απόκτηση ιατρικής ειδικότητας : (άρθ. 47)
 • Εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών − θυμάτων εμπορίας ανθρώπων ή παράνομης διακίνησης μεταναστών : (άρθ. 49-56)
 • Προθεσμία περίσκεψης : (άρθ. 49)
 • Ενημέρωση θυμάτων και ειδική μέριμνα για ανήλικους : (άρθ. 50)
 • Ειδική διαδικασία εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών για σκοπούς επιστημονικής έρευνας : (άρθ. 59-68)
 • Χορήγηση άδειας διαμονής ερευνητή : (άρθ. 61)
 • Ίση μεταχείριση : (άρθ. 67)
 • Εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών για οικογενειακή επανένωση : (άρθ. 69 -87)
 • Προϋποθέσεις για την οικογενειακή επανένωση : (άρθ. 70)
 • Καθεστώς πολιτών τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες : (άρθ. 88-106)
 • Απόρριψη αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής σε πολίτη τρίτης χώρας με καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος …, για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας : (άρθ. 100)
 • Εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης : (άρθ. 109-125)
 • Πρόσβαση στην αγορά εργασίας : (άρθ. 117)
 • Προσωρινή ανεργία : (άρθ. 118)
 • Ίση μεταχείριση : (άρθ. 119)
 • Ρύθμιση θεμάτων διαδικασίας όγκου εισερχόμενων πολιτών τρίτων χωρών για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης : (άρθ. 126)
 • Κοινωνική ένταξη : (άρθ. 128-129)
 • Ρυθμίσεις οργανωτικού χαρακτήρα : (άρθ. 130-137)
 • Παράταση δικαιώματος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας : (άρθ. 141§1)

Τροποποιήθηκε από :

 • N. 4554/2018, (ΦΕΚ 130/Α/18.7.2018) «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4384/2016, (ΦΕΚ 78/Α/26.4.2016) «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4332/2015, (ΦΕΚ 76/Α/9.7.2015) «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας − Τροποποίηση του Ν. 4251/2014 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους−μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος−μέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 80Α_2014 (Μέγεθος: 615 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 17-10-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.