Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Π > Πυροπροστασία > Πυροπροστασία ανά χρήση κτηρίου ή εγκατάστασης > σε πρατήρια υγρών καυσίμων >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

303/Α`/15.10.1981

Υπουργεία:

Δημοσίων Έργων

Οικονομικών

Συγκοινωνιών

Λέξεις Κλειδιά:

άδεια ίδρυσης

άδεια λειτουργίας

απόσταση ασφαλείας

δεξαμενή καυσίμου

όροι ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων

πρατήρια καυσίμων

πυρασφάλεια

πυροπροστασία

σχολείο

Π.Δ. 1224/1981 - Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών ή εγκεκριμένων σχεδίων οικισμών ή εν γένει κατοικημένων περιοχών

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Ίδρυση και λειτουργία : (αρθ. 1)
 • Ορισμός πρατηρίου : (αρθ. 2)
 • Κατηγορίες πρατηρίων : (αρθ. 3)
 • Εφαρμογή : (αρθ. 4)
 • Θέσεις : (αρθ. 5)
 • Απόσταση πρατηρίου από σχολείο : (άρθ. 5§4)
 • Τεχνικοί όροι ίδρυσης. Σύνδεση με οδούς : (αρθ. 6)
 • Είσοδος – έξοδος : (αρθ. 7)
 • Νησίδα αντλιών : (αρθ. 8)
 • Κτίριο : (αρθ. 9)
 • Υπόγειες δεξαμενές καυσίμων : (αρθ. 10)
 • Υπόγειες δεξαμενές πετρελαίου : (αρθ. 11)
 • Αντλίες : (αρθ. 12)
 • Πρατήρια με φορητές αντλίες : (αρθ. 13)
 • Μέτρα πυρασφάλειας : (αρθ. 14)
 • Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας : (αρθ. 15-27)

Τροποποιήθηκε από :

 • N. 4530/2018, (ΦΕΚ 58/Α/30.3.2018) «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4439/2016, (ΦΕΚ 222/Α/30.11.2016) «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις»
 • Ν. 4199/2013, (ΦΕΚ 216/Α/11.10.2013) «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών − Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις»
 • Π.Δ. 118/2006, (ΦΕΚ 119/Α/16.6.06) «Τροποποίηση του β.δ 465/1970 «Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατοικημένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών» (Α 150) και του π.δ 1224/1981 «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών ή εγκεκριμένων σχεδίων οικισμών ή εν γένει κατοικημένων περιοχών» (Α 303) όπως τροποποιήθηκαν με το π.δ 509/1984 (Α 181), το π.δ 143/1989 «Τροποποίηση διατάξεων σχετικών με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών» (Α 69), το π.δ 401/1993 (Α 170) και το π.δ 125/1992 (Α 56) «τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 143/1989 (Α 69)» και κατάργηση διατάξεων του π.δ 327/1992 (Α 163)»
 • Π.Δ. 327/1992, (ΦΕΚ 163/Α/1.10.1992) «Ρύθμιση θεμάτων πετρελαϊκής πολιτικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων και λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων»
 • Π.Δ 125/1992, (ΦΕΚ 56/Α/8.4.1992) «Τροποποίηση των β.δ 465/1970 «περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατοικημένων εν γένει περιοχών και κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά οδών (150/Α) και π.δ 1224/1981 «περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών ή εγκεκριμένων οικισμών ή εν γένει κατοικημένων περιοχών» (303/Α), όπως τροποποιήθηκαν με το π.δ 143/1989 (69/Α)» → → → (το άρθ. 10§δ)
 • Π.Δ. 143/1989, (ΦΕΚ 69/Α/7.3.1989) «Τροποποίηση διατάξεων σχετικών με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 303Α_81 (Μέγεθος: 1612 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 12-12-2018


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2018 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)ISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.