Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Π > Πυροπροστασία > Πυροσβεστικές διατάξεις >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

529/Β`/3.4.2015

Υπουργεία:

Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Λέξεις Κλειδιά:

αθλητική εγκατάσταση

βοηθητικός χώρος

δείκτης πυραντίστασης

διαμερισματοποίηση

δομική πυροπροστασία

εκπαίδευση εργαζομένων

ενεργητική πυροπροστασία

έξοδος κινδύνου

εσωτερικός εξώστης

ημιυπαίθριος χώρος συνάθροισης κοινού

θεωρητικός πληθυσμός

κέντρα διασκέδασης

κινηματογράφος

κυρώσεις

μελέτη πυροπροστασίας

όδευση διαφυγής

όροφος εκκένωσης

παροχή όδευσης διαφυγής

πατάρι

πιστοποιητικό πυροπροστασίας

πραγματική απόσταση απροστάτευτης όδευσης διαφυγής

προληπτικά μέτρα

πυραντίσταση

πυρασφάλεια

πυροδιαμέρισμα

πυροπροστασία

πυροπροστατευμένη όδευση διαφυγής

σήμανση

σήμανση ασφαλείας

σχεδιάγραμμα διαφυγής

τελική έξοδος

φωτισμός

χώρος βοηθητικής χρήσης

χώρος συνάθροισης κοινού

Υ.Α. 14980 Φ.700.5/2015 - (Πυροσβεστική Διάταξη 3/2015) Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας χώρων συνάθροισης κοινού

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Γενικά : (κεφ. Α)
 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 1)
 • Ορισμοί (έξοδος κινδύνου, εσωτερικός εξώστης - πατάρι, θεωρητικός πληθυσμός, όδευση διαφυγής, όροφος εκκένωσης, παροχή όδευσης διαφυγής, πραγματική απόσταση απροστάτευτης όδευσης διαφυγής, πυραντίσταση, πυροδιαμέρισμα, πυροπροστατευμένη όδευση διαφυγής, τελική έξοδος, χώροι βοηθητικής χρήσης) : (άρθ. 2)
 • Δομική πυροπροστασία : (κεφ. Β)
 • Οδεύσεις διαφυγής – Έξοδοι κινδύνου : (άρθ. 3)
 • Υπολογισμός θεωρητικού πληθυσμού : (άρθ. 3, πίνακας 1)
 • Διαμερισματοποίηση – Δείκτες πυραντίστασης : (άρθ. 4)
 • Φωτισμός, σήμανση ασφαλείας και σχεδιαγράμματα διαφυγής : (άρθ. 5)
 • Προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας : (κεφ. Γ)
 • Προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας : (άρθ. 6)
 • Ενεργητική πυροπροστασία : (κεφ. Δ)
 • Ενεργητικά μέσα πυροπροστασίας : (άρθ. 7)
 • Υπαίθριοι και ημιυπαίθριοι χώροι συνάθροισης κοινού : (κεφ. Ε)
 • Υπαίθριοι χώροι συνάθροισης κοινού : (άρθ. 8)
 • Ημιυπαίθριοι χώροι συνάθροισης κοινού : (άρθ. 9)
 • Αθλητικές εγκαταστάσεις : (κεφ. ΣΤ)
 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 10)
 • Στεγασμένες αθλητικές εγκαταστάσεις : (άρθ. 11)
 • Υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις : (άρθ. 12)
 • Ημιυπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις : (άρθ. 13)
 • Προδιαγραφές μέτρων και μέσων πυροπροστασίας – οργάνωση και εκπαίδευση προσωπικού : (κεφ. Ζ)
 • Προδιαγραφές μέτρων και μέσων πυροπροστασίας : (άρθ. 14)
 • Οργάνωση − Εκπαίδευση προσωπικού : (άρθ. 15)
 • Διαδικασία εφαρμογής : (κεφ. Η)
 • Μελέτη πυροπροστασίας – Αποκλίσεις : (άρθ. 16)
 • Έλεγχος τήρησης των μέτρων πυροπροστασίας : (άρθ. 17)
 • Πιστοποιητικό πυροπροστασίας : (άρθ. 18)
 • Κυρώσεις : (άρθ. 19)

Τροποποιήθηκε από :

 • Υ.Α. 24738 Φ.701.2/2017, (ΦΕΚ 2089/Β/19.6.2017) «Τροποποίηση των υπ' αριθ. 3/2015, 14/2014 και 15/2015 πυροσβεστικών διατάξεων και κατάργηση των υπ' αριθ. 2/1979 και υπ' αριθ. 5/1991 πυροσβεστικών διατάξεων»
 • N. 4442/2016, (ΦΕΚ 230/Α/7.12.2016) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 529Β_2015 (Μέγεθος: 829 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 17-01-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2018 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)ISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.