Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Ε > Εκρηκτικές ύλες > Αποθήκευση εκρηκτικών υλών >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

132/Β`/21.2.1989

Υπουργεία:

Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας

Δημόσιας Τάξης

Εθνικής Άμυνας

Μεταφορών & Επικοινωνιών

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων

Λέξεις Κλειδιά:

IMO

αερισμός

αλεξικέραυνο

ανήλικοι

αντιεκρηκτικού τύπου

απαγόρευση καπνίσματος

απόβλητα

αποδυτήρια

αποθήκες

αποθήκη εκρηκτικών

απόρριμμα

απόσταση ασφαλείας

διάδρομοι κυκλοφορίας

διάθεση στην αγορά

διάλειμμα

εκρηκτικές ύλες

εκρηκτικών αποθήκες, εργαστήρια

ενδοεργοστασιακό οδικό δίκτυο

επικίνδυνη ζώνη

επικίνδυνος χώρος

εργαστήριο

ηλεκτρική εγκατάσταση

ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

θρυαλλίδα

κάπνισμα

κεραυνός

μέσα ατομικής προστασίας

μεταφορά εκρηκτικών

μηχανές (εξοπλισμοί)

όδευση διαφυγής

παραγωγή νιτρογλυκερίνης

παραγωγή νιτρογλυκόλης

περίφραξη

προστασία από κεραυνούς

προσωρινή αποθήκευση

πυρασφάλεια

πυρομαχικό

πυροπροστασία

πυροσβεστήρας

πυροτέχνημα

σήμανση

στατικός ηλεκτρισμός

συντήρηση εγκατάστασης

συσκευασία

τηλεχειρισμός

τοξικά & επικίνδυνα απόβλητα

φύλακας

Υ.Α. 3329/1989 - Κανονισμοί για την παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Παραγωγή, αποθήκευση, διάθεση - πεδίο εφαρμογής : (αρθ. 1)
 • Εγκατάσταση και λειτουργία εργοστασίων και αποθηκών εκρηκτικών : (αρθ. 2)
 • Συμβουλευτική επιτροπή : (αρθ. 3)
 • Απόσταση ασφαλείας εργοστασίου και αποθήκης εκρηκτικών κατοικημένες περιοχές : (άρθ. 3§2)
 • Ορισμοί (ακίνδυνο τμήμα του εργοστασίου, ακίνδυνα κτίρια, αντικείμενα με εκρηκτική ύλη, απόσταση ασφαλείας κτιρίων, απόσταση ασφαλείας επικινδύνων θέσεων, δοκιμαστικές στοές, εκρηκτική ύλη, πρωτογενείς εκρηκτικές ύλες, δευτερογενείς εκρηκτικές ύλες, εξεταστικές βάσεις, έκρηξη, εκπυρσοκρότηση, επικίνδυνο λειτουργικό τμήμα εργοστασίου, επικίνδυνη περιοχή, επιφάνεια εκτόνωσης, εργασία υπό ασφάλεια, θραύσματα, ιπτάμενα τεμάχια, ιπτάμενες φωτιές, κατάκαυση, κτίρια και θέσεις με κίνδυνο πυρκαγιάς, κτίρια και θέσεις με κίνδυνο έκρηξης, κτίρια προστασίας, μαζική έκρηξη, μέσα συσκευασίας, ομάδες επικινδυνότητας και ομάδες συμβιβαστότητας, προσωρινή διαφύλαξη ή αποθήκευση εκρηκτικών, συσκευασία μεταφοράς εκτός εργοστασίου, τηλεχειριστήρια, τοίχος αντίστασης, χειριστήρια, χώροι προστασίας) : (αρθ. 4)
 • Μορφολογία εδάφους : (αρθ. 5)
 • Επικίνδυνο τμήμα εργοστασίου : (αρθ. 6)
 • Ενδοεργοστασιακό οδικό δίκτυο : (αρθ. 7)
 • Περίφραξη επικίνδυνου τμήματος : (αρθ. 8)
 • Δομικά στοιχεία επικίνδυνων κτιρίων : (αρθ. 9)
 • Απόσταση και διάταξη κτιρίων και θέσεων : (αρθ. 10)
 • Θέσεις για προσωρινή αποθήκευση - διαφύλαξη : (αρθ. 11)
 • Ακίνδυνα κτίρια στο επικίνδυνο τμήμα του εργοστασίου : (αρθ. 12)
 • Διάδρομοι διαφυγής : (αρθ. 13)
 • Επικίνδυνοι χώροι – οροφές, τοίχοι : (αρθ. 14)
 • Συναγερμός- πυρασφάλεια : (αρθ. 15)
 • Εργαστήρια : (αρθ. 16)
 • Χώροι εξουδετέρωσης εκρηκτικών : (αρθ. 17)
 • Εξεταστικές βάσεις- δοκιμαστικές ευθείες : (αρθ. 18)
 • Πεδία δοκιμών για χρήση εργοστασίων εκρηκτικών : (αρθ. 19)
 • Εγκαταστάσεις κατά των κινδύνων ανάφλεξης από ηλεκτροστατικά φορτία – προστασία από κεραυνούς : (αρθ. 20)
 • Θέσεις εργασίας : (αρθ. 21)
 • Μηχανές εργασίας : (αρθ. 22)
 • Τεχνικές εγκαταστάσεις αερισμού και απορρόφησης : (αρθ. 23)
 • Συσκευές και εργαλεία : (αρθ. 24)
 • Θέρμανση : (αρθ. 25)
 • Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και όργανα : (αρθ. 26)
 • Δοχεία διακίνησης εκρηκτικών εντός του εργοστασίου : (αρθ. 27)
 • Οχήματα με αντιεκρηκτική προστασία : (αρθ. 28)
 • Έλεγχος εγκαταστάσεων : (αρθ. 29)
 • Απασχολούμενο προσωπικό : (αρθ. 30)
 • Απαγόρευση απασχόλησης ατόμων ηλικίας <18 : (αρθ. 30§1)
 • Περιορισμός ποσοτήτων : (αρθ. 31)
 • Περιορισμός αριθμού προσωπικού : (αρθ. 32)
 • Κίνηση προσώπων και οχημάτων : (αρθ. 33)
 • Μεταφορά εκρηκτικών εντός εργοστασίου : (αρθ. 34)
 • Αποθήκευση εκρηκτικών : (αρθ. 35)
 • Περιοχή εργασίας : (αρθ. 36)
 • Ενδύματα – υποδήματα –εξαρτήματα ασφάλειας : (αρθ. 37)
 • Κάπνισμα- κίνδυνοι πυρκαγιάς : (αρθ. 38)
 • Καθαριότητα – απορρίμματα - απόβλητα : (αρθ. 39)
 • Εργασίες συντήρησης και επισκευής : (αρθ. 40)
 • Συμπεριφορά σε περίπτωση καταιγίδας : (αρθ. 41)
 • Συμπεριφορά σε πυρκαγιές και εκρήξεις : (αρθ. 42)
 • Φύλαξη : (αρθ. 43)
 • Παύση εργασίας - διαλείμματα : (αρθ. 44)
 • Διαταγές : (αρθ. 45)
 • Ποιότητα εκρηκτικών : (αρθ. 46)
 • Έγκριση κυκλοφορίας : (αρθ. 47)
 • Ποιοτικός έλεγχος : (αρθ. 48)
 • Συσκευασία : (αρθ. 49)
 • Υποχρέωση αναγραφής ενδείξεων στη συσκευασία : (αρθ. 50)
 • Κυρώσεις : (αρθ. 52)
 • Ομάδες συμβιβαστότητας και επικινδυνότητας : (παράρτ. 2)
 • Υπολογισμός αποστάσεων ασφαλείας : (παράρτ. 3)
 • Κανονισμός για την παραγωγή και αποθήκευση ΤΝΤ : (παράρτ. 4 §4.4)
 • Κανονισμός για τη γόμωση φυσιγγίων κυνηγίου και σκοποβολής : (παράρτ. 4 §4.5)
 • Κανονισμός για την απογόμωση πυρομαχικών : (παράρτ. 4 §4.6)
 • Κανονισμός για την παραγωγή άκαπνης πυρίτιδας : (παράρτ. 4 §4.7)
 • Κανονισμός για την παραγωγή μαύρης πυρίτιδας : (παράρτ. 4 §4.8)
 • Κανονισμός για την παραγωγή εκρηκτικών και εναυσματικών καψυλίων : (παράρτ. 4 §4.9)
 • Κανονισμός για γόμωση φυσιγγίων κάτω των 20 mm : (παράρτ. 4 §4.7)
 • Κανονισμός για την παραγωγή θρυαλλίδων. Βραδύκαυστες θρυαλλίδες : (παράρτ. 4 §4.11)
 • Κανονισμός για την παραγωγή νιτρογλυκερίνης –νιτρογλυκόλης- μίγματα νιτροπαραγώγων : (παράρτ. 4 §4.12)
 • Κανονισμός για την παραγωγή πυροτεχνημάτων και άλλων πυροτεχνικών : (παράρτ. 4 §4.13)

Τροποποιήθηκε από :


Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 132Β_89 (Μέγεθος: 3379 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 17-10-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.