Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Ε > Εκρηκτικές ύλες > Αποθήκευση εκρηκτικών υλών >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

241/Β`/22.4.1988

Υπουργεία:

Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας

Δημόσιας Τάξης

Εσωτερικών

Λέξεις Κλειδιά:

απαγόρευση καπνίσματος

αποθήκες

εκρηκτικές ύλες

εύφλεκτο προϊόν

οικοδομικά και τεχνικά έργα

πρόληψη- αντιμετώπιση πυρκαγιών στα εργοτάξια

πυρασφάλεια

πυροπροστασία

Υ.Α. οικ. 7755/160/1988 - Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις Βιομηχανικές-Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες ευφλέκτων και εκρηκτικών υλών

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Κατάταξη επιχειρήσεων και αποθηκών εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών σε κατηγορίες από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς : (παράρτ. Ι)
 • Λήψη βασικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις και αποθήκες εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών : (παράρτ. ΙΙ)
 • Γενικά προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας : (παράρτ. ΙΙ α)
 • Απαγόρευση καπνίσματος : (παράρτ. ΙΙ α§4)
 • Κατασταλτικά μέσα πυροπροστασίας : (παράρτ. ΙΙ α§4)

Καταργήθηκε από :

 • Υ.Α. 5905/Φ15/839/95, (611/Β/12.7.95) «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές-βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών»
 • Υ.Α. 7376/91, (386/Β/10.6.91) «Λήψη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις ανάμειξης, συσκευασίας και αποθήκευσης λιπαντικών ελαίων και λιπών» →→→(μερικώς)

Τροποποιήθηκε από :

 • Κ.Υ.Α. 263/91, (22/Β/28.1.91) «Τροποποίηση της υ.α. 7755/160/88 «περί λήψεως μέτρων πυροπροστασίας στις Βιομηχανικές - Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς αποθήκες εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών κατά το άρθ. 3»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 241Β_88 (Μέγεθος: 457 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 19-07-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)ISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.