Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Ε > Εκρηκτικές ύλες > Γενικά >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

140/Α`/12.8.2010

Υπουργεία:

Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Προστασίας του Πολίτη

Λέξεις Κλειδιά:

ακαριαία θρυαλλίδα

αποκλειστική αναγνώριση

εκρηκτικές ύλες

εναυστήρας

ενισχυτής

επισήμανση

θρυαλλίδα ασφαλείας

καψύλια

κοινός πυροκροτητής

κωδικός μονάδας παραγωγής - Κ.Μ.Π.

πυροκροτητής

Π.Δ. 76/2010 - Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2008/43/ΕΚ της Επιτροπής της 4ης Απριλίου 2008 για την καθιέρωση, σύμφωνα με την οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, συστήματος αναγνώρισης και εντοπισμού των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Αντικείμενο : (άρθ. 1)
 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 2)
 • Αποκλειστική αναγνώριση : (άρθ. 3)
 • Επισήμανση και σταθερή τοποθέτηση : (άρθ. 4)
 • Εκρηκτικές ύλες με τη μορφή φυσιγγίων και εκρηκτικές ύλες σε σάκους : (άρθ. 5)
 • Εκρηκτικές ύλες δύο συστατικών : (άρθ. 6)
 • Κοινοί πυροκροτητές και επιβραδυντές ακαριαίας θρυαλλίδας : (άρθ. 7)
 • Ηλεκτρικοί, μη ηλεκτρικοί και ηλεκτρονικοί πυροκροτητές : (άρθ. 8)
 • Εναυστήρες και ενισχυτές : (άρθ. 9)
 • Ακαριαίες θρυαλλίδες και θρυαλλίδες ασφαλείας : (άρθ. 10)
 • Κυτία και βαρέλια που περιέχουν εκρηκτικές ύλες : (άρθ. 11)
 • Αντίγραφα της πρωτότυπης ετικέτας : (άρθ. 12)
 • Συλλογή δεδομένων : (άρθ. 13)
 • Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων : (άρθ. 14)
 • Εθνική αρχή : (άρθ. 15)
 • Κυρώσεις : (άρθ. 16)

Σχετικό έγγραφο:

 • Εγκ. οικ 4341/824/3.4.2013 «Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών για την εφαρμογή του π.δ 76/2010 (ΦΕΚ 140/Α), όπως έχει τροποποιηθεί με το π.δ. 56/2012 (ΦΕΚ 108/Α), για την καθιέρωση, σύμφωνα με την οδηγία 93/15/ΕΟΚ, συστήματος αναγνώρισης και εντοπισμού των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης»

Τροποποιήθηκε από :

 • Π.Δ. 56/2012, (ΦΕΚ 108/Α/3.5. 2012) «Τροποποίηση – συμπλήρωση των διατάξεων του π.δ 76/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2008/43/ΕΚ της Επιτροπής της 4ης Απριλίου 2008 για την καθιέρωση, σύμφωνα με την οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, συστήματος αναγνώρισης και εντοπισμού των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης» (140/Α) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2008/43/ΕΕ της Επιτροπής της 22ας Φεβρουαρίου 2012 για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/43/ΕΚ για την καθιέρωση, σύμφωνα με την οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, συστήματος αναγνώρισης και εντοπισμού των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 140Α_10 (Μέγεθος: 319 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 17-10-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.