Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Ε > Εκρηκτικές ύλες > Γενικά >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

1159/Β`/2.8.2010

Υπουργεία:

Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Προστασίας του Πολίτη

Λέξεις Κλειδιά:

άτομο με εξειδικευμένες γνώσεις

δελτία δεδομένων ασφαλείας (msds)

διάθεση στην αγορά

διανομέας

είδος πυροτεχνίας

εκρηκτικές ύλες

ελεύθερη κυκλοφορία

κατασκευαστής

κοινοποιημένος οργανισμός

πιστότητα

πυροτέχνημα

σήμανση CE

σήμανση πιστότητας ΕΚ

ταξινόμηση

Υ.Α. οικ. 9104/440/2010 - Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2007/23/ΕΚ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά ειδών πυροτεχνίας

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Στόχοι – Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 1)
 • Ορισμοί (είδος πυροτεχνίας, πυροτέχνημα, άτομο με ειδικευμένες γνώσεις) : (άρθ. 2)
 • Ταξινόμηση : (άρθ. 3)
 • Υποχρεώσεις του κατασκευαστή, του εισαγωγέα και του διανομέα : (άρθ. 4)
 • Διάθεση στην αγορά : (άρθ. 5)
 • Ελεύθερη κυκλοφορία : (άρθ. 6)
 • Όρια ηλικίας καταναλωτών : (άρθ. 7)
 • Εναρμονισμένα πρότυπα : (άρθ. 8)
 • Διαδικασίες για την αξιολόγηση της ποιότητας : (άρθ. 9)
 • Κοινοποιημένοι οργανισμοί : (άρθ. 10)
 • Υποχρέωση επίθεσης της σήμανσης CE : (άρθ. 11)
 • Επισήμανση ειδών πέρα από τα είδη πυροτεχνίας για οχήματα : (άρθ. 12)
 • Επισήμανση των ειδών πυροτεχνίας για τα οχήματα : (άρθ. 13)
 • Επιτήρηση της αγοράς : (άρθ. 14)
 • Ταχεία ενημέρωση σχετικά με προιόντα που παρουσιάζουν σοβαρούς κινδύνους : (άρθ. 15)
 • Ρήτρα διασφάλισης : (άρθ. 16)
 • Μέτρα συνεπαγόμενα απόρριψη ή περιορισμούς : (άρθ. 17)
 • Κυρώσεις : (άρθ. 18)
 • Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο : (άρθ. 19)
 • Βασικές απαιτήσεις ασφάλειας : (παράρτημα Ι)
 • Διαδικασίες αξιολόγησης της πιστότητας : (παράρτημα ΙΙ)
 • Ελάχιστα κριτήρια για αξιολογήσεις πιστότητας : (άρθ. 16)
 • Σήμανση πιστότητας : (παράρτημα ΙΙΙ)

Τροποποιήθηκε από την :

 • Υ.Α. οικ. 11893/2η ΔΚΒΠ/599/Φ.14.3/2013, (ΦΕΚ 2689/Β/22.10.2013) «Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 9104/440/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2007/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά ειδών πυροτεχνίας» (ΦΕΚ 1159/Β), ως προς το σημείο 4 του Παραρτήματος Ι αυτής, για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας με το άρθρο 47 της Οδηγίας 2013/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ειδών πυροτεχνίας (αναδιατύπωση)»

Καταργήθηκε από :

 • Υ.Α. οικ. 127200/ΔΤΒΝ2234/Τμ.Δ/Φ.14.3/2015, (ΦΕΚ 2659/Β/9.12.2015) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2013/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ειδών πυροτεχνίας (αναδιατύπωση)»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 1159Β_10 (Μέγεθος: 354 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 09-08-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.