Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Ε > Εκρηκτικές ύλες > Γενικά >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

147/Α`/3.9.1993

Υπουργεία:

Γεωργίας

Δημόσιας Τάξης

Εθνικής Άμυνας

Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών

Εμπορικής Ναυτιλίας

Εξωτερικών

Μεταφορών & Επικοινωνιών

Πολιτισμού

Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Λέξεις Κλειδιά:

άδεια γομωτή

άδεια πυροδότη

διάθεση στην αγορά

διαμετακόμιση

διοικητικές κυρώσεις

εκρηκτικές ύλες

εκρηκτικός μηχανισμός

εμπορία

ευρωπαϊκό δελτίο πυροβόλου όπλου

κατοχή

όπλο

οπλοφορία

οπλοχρησία

πυρομαχικό

Ν. 2168/1993 - Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα

 • Έννοια όρων (πυρομαχικά, εκρηκτικός μηχανισμός, όπλο, αεροβόλο, αυτόματο, ημιαυτόματο, μαχαίρια, κυνηγετικά όπλα, εκρηκτικές ύλες, όπλα σκοποβολής) : (αρθ. 1, 23)
 • Έκταση εφαρμογής : (αρθ. 1, 23)
 • Εισαγωγή από το εξωτερικό : (αρθ. 2)
 • Εξαγωγή -Επανεξαγωγή : (αρθ. 3)
 • Διαμετακόμιση : (αρθ. 4)
 • Κατασκευή στο εξωτερικό : (άρθ. 5)
 • Εμπορία- Διάθεση : (άρθ. 6)
 • Κατοχή : (άρθ. 7)
 • Κατοχή κυνηγετικών όπλων : (άρθ. 8)
 • Όπλα σε πλοία και αεροσκάφη : (άρθ. 9)
 • Οπλοφορία : (άρθ. 10)
 • Μεταφορά όπλων και εκρηκτικών υλών : (άρθ. 11)
 • Χρήση εκρηκτικών υλών : (άρθ. 11)
 • Άσκοποι πυροβολισμοί –Παράνομη χρήση εκρηκτικών υλών : (άρθ. 12)
 • Όπλα και αντικείμενα στις φυλακές : (άρθ. 13)
 • Οπλοχρησία : (άρθ. 14)
 • Διακεκριμένες περιπτώσεις : (άρθ. 15)
 • Κατάσχεση -Δήμευση : (άρθ. 16)
 • Ειδικές ποινικές διατάξεις : (άρθ. 17)
 • Χορήγηση και ανάκληση αδειών : (άρθ. 18)
 • Υποχρεώσεις εισαγωγέων, κατασκευαστών και εμπόρων : (άρθ. 19)
 • Έλεγχος καταλληλότητας όπλων και λοιπών ειδών : (άρθ. 20)
 • Ίδρυση και λειτουργία σκοπευτηρίων : (άρθ. 21)
 • Διοικητικές κυρώσεις : (άρθ. 22)
 • Ευρωπαϊκό δελτίο πυροβόλου όπλου : (άρθ. 24)
 • Απόκτηση όπλου από κάτοικο άλλου κράτους – μέλους της Κοινότητας : (άρθ. 25)
 • Διατυπώσεις που απαιτούνται για την κυκλοφορία των όπλων στην Κοινότητα : (άρθ. 26)
 • Εξαιρέσεις : (άρθ. 27)
 • Ανταλλαγή πληροφοριών : (άρθ. 28)

Τροποποιήθηκε από :

 • Ν. 4249/2014, (ΦΕΚ 73/Α/24.3.2014) «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4028/2011, (ΦΕΚ 242/Α/11.11.2011) «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις» (147/Α) και προσαρμογή στις διατάξεις της οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 «για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 146 της 10.6.2009), όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2010/80/ΕΕ όσον αφορά τον κατάλογο προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας (ΕΕ C της 18.3.2010)»
 • Ν. 3944/2011, (ΦΕΚ 67/Α/5.4.2011) «Τροποποίηση του ν. 2168/1993, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 2008/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 «για την τροποποίηση της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων» και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 2334/1995, (ΦΕΚ 184/Α/6.9.1995) «Υπηρεσία εναέριων μέσων ελληνικής αστυνομίας και άλλες διατάξεις»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 147Α_93 (Μέγεθος: 354 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 13-09-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.