Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Κ > Κουρεία -Κομμωτήρια >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

69/Β`/22.1.2016

Υπουργεία:

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Λέξεις Κλειδιά:

αβεβαιότητα μέτρησης

απόρριψη ρυπογόνων ουσιών

επιφανειακά ύδατα

εσωτερικά ύδατα

ετήσια μέση τιμή

λεκάνη απορροής

μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση

όριο ανίχνευσης

όριο ποσοτικού προσδιορισμού

ουσία προτεραιότητας

ουσίες προς επιτήρηση

παράκτια ύδατα

περιβαλλοντικοί στόχοι

περιοχή λεκάνης απορροής

ποιότητα νερού

ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

ποιοτικό περιβαλλοντικό πρότυπο (ΠΠΠ)

πολιτική υδάτων

ρύπανση των υδάτων

ρύπος

ταξινομική ομάδα ζώντων οργανισμών

τεχνητό υδατικό σύστημα

υδάτινο περιβάλλον

υδροφόρος ορίζοντας

υλικός φορέας

υπόγεια νερά

χρήση ύδατος

Υ.Α. οικ. 170766/2016 - Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 51354/2641/Ε103/2010 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1909), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2013/39/ΕΕ «για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/60/ΕΚ και 2008/105/ΕΚ όσον αφορά τις ουσίες προτεραιότητας στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Αυγούστου 2013 και άλλες συναφείς διατάξεις»

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Σκοπός : (άρθ. 1)
 • Ορισμοί (των άρθ. 2 του ν. 3199/2003 - ΦΕΚ 180/Α/9.12.2003 : τεχνητό υδατικό σύστημα, εσωτερικά ύδατα, ποταμός, λίμνη, μεταβατικά ύδατα, παράκτια ύδατα, ιδιαιτέρως τροποποιημένο υδατικό σύστημα, σύστημα επιφανειακών υδάτων, υδροφόρος ορίζοντας, σύστημα υπόγειων υδάτων, υπολεκάνη, περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού, κατάσταση επιφανειακών υδάτων, καλή κατάσταση επιφανειακών υδάτων, κατάσταση υπόγειων υδάτων, καλή κατάσταση υπόγειων υδάτων, οικολογική κατάσταση, καλή οικολογική κατάσταση, καλό οικολογικό δυναμικό, καλή χημική κατάσταση επιφανειακών υδάτων, καλή χημική κατάσταση υπόγειων υδάτων, επικίνδυνες ουσίες, ουσίες προτεραιότητας, ρύπανση, ποιοτικό περιβαλλοντικό πρότυπο, υπηρεσίες ύδατος, οριακές τιμές εκπομπής, έλεγχοι εκπομπών, ποσοτική κατάσταση, άρθ. 2 π.δ. 51/2007 - ΦΕΚ 54/Α/8.3.2007 : διαθέσιμοι πόροι υπογείων υδάτων, έμμεσες απορρίψεις σε υπόγεια ύδατα, καλή ποσοτική κατάσταση, ρύπος, απ’ ευθείας απόρριψη στα υπόγεια ύδατα, συνδυασμένη προσέγγιση, νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, χρήση ύδατος, αρμόδια αρχή, περιβαλλοντικοί στόχοι, περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού ή περιοχή λεκανών απορροής ποταμών και του άρθρου 2 της κυα 38317/1621/2011- ΦΕΚ 1977/Β/ 6.9.2011 : όριο ανίχνευσης, όριο ποσοτικού προσδιορισμού, αβεβαιότητα μέτρησης) : (άρθ. 2)
 • Ορισμοί (υλικός φορέας, ταξινομική ομάδα ζώντων οργανισμών) : (άρθ. 2)
 • Πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος - ΠΠΠ : (άρθ. «3»)
 • Ειδικές διατάξεις για ορισμένες ουσίες : (άρθ. «6β»)
 • Κατάλογος ουσιών προς επιτήρηση : (άρθ. «6γ»)
 • Αντικατάσταση του παραρτήματος ΙΧ του άρθρου 19 του Π.Δ. 51/2007 - 54/Α : (παράρτημα Ι)
 • Κατάλογος ουσιών προτεραιότητας στον τομέα της πολιτικής των υδάτων : (παράρτημα «ΙΧ»)
 • Αντικατάσταση του μέρους Α, πίνακας Ι της υ.α 31354/2641/Ε103/2010 – ΦΕΚ 1909/Β/8.12.2010 : (παράρτημα ΙΙ)
 • Πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος για ουσίες προτεραιότητας και ορισμένες άλλες ρυπογόνες ουσίες: («παράρτημα Ι»)

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 69Β_2016 (Μέγεθος: 480 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 17-10-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.